PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 48 | 56--65
Tytuł artykułu

Intellektual'nyy kapital strany kak osnova sotsial'no-ekonomicheskoy bezopasnosti

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
National Intellectual Capital as a Basis for Socio-Economic Security
Narodowy kapitał intelektualny jako podstawa bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego
Języki publikacji
RU
Abstrakty
W artykule skoncentrowano uwagę na znaczeniu analizy wpływu kapitału intelektualnego na poziom stabilności uwarunkowań gospodarczych kraju i jego regionów oraz na zapewnianiu bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego. Stwierdza się, że zapobieganie kryzysom systemowym oraz podnoszenie konkurencyjności kraju jest możliwe poprzez efektywne zaangażowanie potencjału intelektualnego oraz rozwój kapitału intelektualnego. Potencjał intelektualny staje się podstawowym warunkiem postępu gospodarczego. Kapitał intelektualny jest najistotniejszym i najbardziej wartościowym zasobem umożliwiającym osiągnięcie tego celu i stanowi podstawę bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego. W artykule przedstawiono strukturę kapitału intelektualnego i przedyskutowano metodyczne podejście do definiowania kapitału ludzkiego. Potencjał kraju został odzwierciedlony poprzez korelację pomiędzy kapitałem potencjalnym a technologiczną transformacją kapitału intelektualnego. W opracowaniu wskazuje się, że potencjał i kapitał intelektualny stanowią źródło zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju, a ich współzależność determinuje stopę rozwoju, a w konsekwencji, poziom bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego. Przyspieszenie europejskiej integracji i implementacja europejskiego kierunku rozwoju Ukrainy są niemożliwe bez dostępności odpowiedniego i wystarczającego kapitału intelektualnego jako zmaterializowanej formy wdrożenia odpowiedniego potencjału. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the importance of analysing of intellectual capital impact on the level of stabilization of the economic condition of the country and its regions, and on the provision of socio-economic security. It is stated that the prevention of the systemic crisis and increasing competitiveness of the country is possible by effective implementation of intellectual potential and development of intellectual capital. The intellectual potential is becoming the main condition for economic progress. Intellectual capital is the most important and valuable resource to achieve this goal, and it's the basis of socio-economic security. This article provides the intellectual capital structure and justifies the methodical approach to definition of the human capital. The potential of the country is represented as a correlation between potential capital and technological transformation of intellectual capital. The article indicates that potential and intellectual capital are a source of economic growth balanced performance of the country, their correlation determines the rate of development and, consequently, the level of socio-economic security. Acceleration of European integration, the implementation of the European vector of development of Ukraine is impossible without the availability of appropriate and sufficient intellectual potential of intellectual capital as a materialized form of provisional implementation of appropriate capacity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
56--65
Opis fizyczny
Twórcy
  • Dnepropetrovskiy Natsional'nyy Universitet Zheleznodorozhnogo Transportaim. Akademika V. Lazaryana
Bibliografia
  • Головкова Л.С., 2007, Моделювання економічного розвитку країни на основі теорії самоорганізації динамічних систем: монографія, В.М. Порохня, Ю.О. Колісник, Л.С. Головкова, Л.В. Кухарева, Х. : ІНЖЕК.
  • Головкова Л.С., 2007, Вплив саморегуляції економічних процесів на виникнення довгих хвиль і криз в економіці, В.М. Порохня, Л.С. Головкова, Л.В. Кухарева, «Вісник Тернопільського національного економічного університету - Тернопіль», №5.
  • Головкова Л.С., 2008, Вплив інтелектуального капіталу на ріст ВВП, В.М. Порох- ня, Л.С. Головкова, Г.В. Андрущенко, «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво №4.
  • Богомолова Н.В., Определение эффективности функционирования промышленных кластеров в экономике региона [Электронный ресурс], Н.В. Богомолова, О.А. Кураева, С.Н. Ларин, Тезисы XI Всероссийской школы-коллоквиума по стохастическим методам и V Всероссийского симпозиума по прикладной и промышленной математике, pежим доступа: http://tvp.ru/conferen/vsppm05 autumn.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.