PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 | 5--22
Tytuł artykułu

Technological Progress and Unemployment: luddism and beyond

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Postęp technologiczny a bezrobocie: od luddyzmu po współczesność
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this paper is to reconsider the role that technological progress plays in bringing about growing economic inequality and "secular stagnation." The main part of this paper is a theoretical analysis of the impact that technological innovation has on income distribution. The author argues that standard assumptions related to the production function, though seemingly neutral, have far-reaching consequences for economic reasoning concerning income distribution. Wages and employment are not subject to precise solutions resulting from economic optimization reflecting the technical properties of the production process, but are a result of an interplay of social and political factors at any level of employment. Moreover, technological innovations are labor-economizing in nature and eliminate any grassroots competition due to advantages of scale. As a consequence, the share of labor income declines. The second step of the analysis concerns the consequences of evolving income patterns for aggregate spending. Along the lines of reasoning typical for Kalecki, the author argues that the declining share of labor income gives rise to stagnation and persistent unemployment. As a whole, the analysis helps explain the "secular stagnation" and persistent unemployment combined with high profits, a process that breeds confusion in contemporary economics. Finally, the author reconsiders possible corrective policy measures. Globalization shows to be a major obstacle to any action that an individual government might decide to undertake with respect to the problem at hand. (original abstract)
Celem artykułu jest rozpatrzenie wpływu postępu technologicznego na strukturę dochodów oraz - poprzez skutki dla popytu zagregowanego - na tendencję do uporczywych stagnacji i bezrobocia nękających współczesną gospodarkę. Osią tego opracowania jest teoretyczna analiza wpływu postępu technologicznego na podział dochodu. Przedstawiona analiza wskazuje, że standardowe założenia odnoszące się do funkcji produkcji, chociaż pozornie jedynie techniczne i neutralne ze względu na wnioski, mają zasadnicze znaczenie dla ujęcia kwestii podziału dochodu, w praktyce wyłączając tę kwestię z analizy ekonomicznej. W rzeczywistości płace nie są wynikiem precyzyjnych rozwiązań odzwierciedlających ekonomiczną optymalizację zdeterminowaną technologią i równowagą rynku pracy, lecz są wynikiem gry społecznej i politycznej dla danego poziomu zatrudnienia. Ponadto innowacje technologiczne mają pracooszczędny charakter, a dodatnie korzyści skali typowe dla postępu technicznego eliminują wszelką oddolną konkurencję. Właściwości postępu technologicznego sprawiają, że udział płac w dochodach wykazuje tendencję spadkową. Przedmiotem drugiej części analizy jest wpływ rosnących nierówności dochodowych na popyt zagregowany. W duchu właściwym pracom Kaleckiego autor wskazuje, że spadający udział dochodów płacowych stwarza tendencję do stagnacji i uporczywego bezrobocia. Całość analizy pozwala więc wyjaśnić stagnację i uporczywe bezrobocie współistniejące z wysokimi zyskami, stan prowadzący we współczesnej ekonomii do konfuzji. Na zakończenie rozpatrzone zostają możliwe środki zaradcze. Zgodnie z podstawowym wnioskiem z tej części analizy globalizacja stanowi zasadniczą przeszkodę w skutecznym podjęciu prób złagodzenia omawianego problemu przez pojedynczy rząd. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Bibliografia
 • Acemoglu D. [2011], When Does Labor Scarcity Encourage Innovation, "Journal of Political Economy", 2011, vol. 118, no. 6, Chicago University Press, Chicago.
 • Albus J. S. [1976], Peoples' Capitalism: The Economics of the Robot Revolution, New World Books.
 • Azzimonti M., de Francisco E. and Quadrini V. [2012], Financial Globalization, Inequality, and the Raising of Public Debt, "FRB of Philadelphia Working Paper" no. 12-6/2012.
 • Bertrand M. and Morse A. [2013], Trickle-Down Consumption, NBER, Cambridge, "NBER Working Paper" no. 18883, March.
 • Crouch C. [2009], Privatised Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime, "The British Journal of Politics & International Relations", August 2009, vol. 11, issue 3.
 • Ford M. R. [2009], The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the Economy of the Future, Acculant Publishing.
 • Hulka-Laskowski P. [1934], Mój Żyrardów, II wyd. Czytelnik, Warszawa 1958.
 • Kalecki M. [1933], Próba teorii koniunktury, Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa (English edition: M. Kalecki, Selected Essays in the Dynamics of the Capitalist Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1971).
 • Karabarbounis L. and Neiman B. [2013], The Global Decline of the Labor Share, NBER, Cambridge, "NBER Working Paper" no. 19136, June.
 • Keynes J. M. [1963], Economic Possibilities for our Grandchildren, in Essays in Persuasion, W. W. Norton, New York.
 • Kumhof M. and Ranciere R. [2010], Inequality, Leverage and Crises, "IMF Working Paper" WP/10/268.
 • McAfee A. and Brynjolfsson E. [2011], Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy, Digital Frontier Press.
 • Noble D. F. [1993], Progress Without People; In Defence of Luddism, Charles H. Kerr, Chicago.
 • OECD [2012], Labour Loosing to Capital: What Explains the Declining Labour Share?, in: OECD Employment Outlook 2012, OECD Publishing.
 • Piketty T. [2014], Capital in the Twenty-First Century, Belknap/Harvard University Press, Cambridge.
 • Rajan R. [2010], Fault Lanes: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy, Princeton University Press.
 • Rifkin J. [1995], The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, Putnam Publishing Group, New York.
 • Stiglitz J. [2012], The Price of Inequality, W. W. Norton, New York.
 • Summers L. [2014], The Inequality Puzzle, "Democracy: A Journal of Ideas", Issue
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.