PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 | 47--68
Tytuł artykułu

Finansjalizacja cykli koniunkturalnych i jej konsekwencje dla polityki stabilizacyjnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The "financialization" of business cycles and its consequences for stabilization policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wyjaśnienie zjawiska finansjalizacji cykli koniunkturalnych, wskazanie jego konsekwencji w postaci niezbędnych, zasadniczych zmian w sposobie prowadzenia polityki stabilizacyjnej i wreszcie nakreślenie dalszych, pożądanych kierunków badań, zarówno dotyczących teorii cyklu koniunkturalnego, jak i odnoszących się do gospodarki polskiej. Dla zrealizowania tego celu najpierw wyjaśnione zostaną pojęcie, geneza i przejawy finansjalizacji cykli koniunkturalnych, a następnie - opierając się na krytycznej analizie zarówno dotychczasowej polityki stabilizacyjnej, jak i pojawiających się w ostatnich latach propozycji jej zmian - podjęta zostanie próba zaproponowania "nowej" polityki stabilizacyjnej, uwzględniającej już w pełni zjawisko finansjalizacji cyklu koniunkturalnego. Finansjalizacja cykli koniunkturalnych oznacza radykalny wzrost znaczenia czynników finansowych w generowaniu i przebiegu wahań koniunktury gospodarczej. Z kolei spośród licznych wniosków dotyczących polityki stabilizacyjnej trzy wydają się najistotniejsze. Po pierwsze, najważniejszą funkcją polityki stabilizacyjnej powinna być prewencja w fazie wzrostowej cyklu koniunkturalnego, polegająca na zapobieganiu boomom kredytowym prowadzącym do powstawania bąbli spekulacyjnych na rynkach nieruchomości i/lub innych aktywów. Po drugie, w fazie recesji kluczowe znaczenie ma prawidłowe rozpoznanie charakteru tej recesji, gdyż od tego zależy, jak prowadzona powinna być polityka stabilizacyjna. Zwłaszcza tzw. recesje bilansowe wymagają specyficznych działań stabilizacyjnych. Po trzecie, polityka stabilizacyjna powinna być rozumiana szerzej niż to się tradycyjnie przyjmuje, tak iż powinno się mówić raczej o polityce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to interpret the phenomenon of "financialization" of business cycles and identify its consequences, which take the form of indispensable, substantial changes in the way stabilization policy is applied. The paper also aims to present further desirable research directions concerned with both the theory of business cycles and the Polish economy. To this end, the term, origin, and manifestations of financialization of business cycles is illustrated. Next an attempt is made to propose a "new" stabilization policy taking into account the full complexity of the process of financialization of business cycles based on a critical analysis of both the existing stabilization policy and proposals for changes to this policy that have been put forward in the literature in recent years. The financialization of business cycles means a radical increase in the importance of financial factors in the generation and course of business cycles. Three of the many conclusions regarding stabilization policy seem to be the most significant. First, the most important role of stabilization policy is prevention in the growth phase of the business cycle - based on preventing credit booms that lead to the emergence of speculative bubbles on the real property and/or asset markets. Second, in the recession phase, it is critical to correctly recognize the nature of this recession as this determines the way stabilization policy should be pursued. In particular, balance sheet recessions require specific stabilization-oriented actions to be taken. Third, stabilization policy should be understood in broader terms than it traditionally is; it should rather be seen in terms of economic policy. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
47--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Barczyk R. [2004], Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Barczyk R., Lubiński M., Małecki W. [2014], Banki a cykle koniunkturalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Benes J., Kumhof M. [2012], The Chicago Plan Revisited, "IMF Working Paper", WP/12/202.
 • Borio C. [2011], Rediscovering the Macroeconomic Roots of Financial Stability Policy: Journey, Challenges and a Way Forward, "BIS Working Papers", no. 354.
 • Borio C. [2012], The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt?, "BIS Working Papers", no. 395.
 • Cecchetti S. G., Kharroubi E. [2012], Reassessing the Impact of Finances on Growth, "BIS Working Papers", no. 381.
 • Chmielewski T., Sławiński A. [2010], Wykorzystanie instrumentów nadzorczych w polityce makrostabilizacyjnej, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (13).
 • Claessens S., Kose M. A., Terrones M. [2011a], Financial Cycles: What? How? When?, "IMF Working Paper", WP/11/76.
 • Claessens S., Kose M. A., Terrones M. [2011b], How do Business and Financial Cycles Interact, "IMF Working Paper", WP/11/88.
 • Drehmann M., Borio C., Tsatsaronis K. [2012], Characterising the Financial Cycle: Don't Lose Sight of the Medium Term, "BIS Working Papers", no. 380.
 • Financialisation and the World Economy [2006], red. G.A. Epstein, Edward Elgar.
 • Fisher I. [1933], The Debt-Deflation Theory of Great Depressions, "Econometrica", no. 4.
 • Galati G., Moessner R. [2011], Macroprudential Policy - a Literature Review, "BIS Working Papers", no. 337.
 • Gołębiowski G., Szczepankowski P. [2015], Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1.
 • Hayek F. [1935], Prices and Production, Augustus M. Kelly, New York.
 • Iacoviello M. [2015], Financial Business Cycles, "Review of Economic Dynamics", 18,1,140-163.
 • Janus J. [2013], Niekonwencjonalna polityka pieniężna głównych banków centralnych - diagnoza kryzysów i zagrożeń, referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, 28-29 listopada, Warszawa.
 • Jerman U., Quadrini V. [2012], Macroecononomic Effects of Financial Shocks, "American Economic Review", no. 102 (1).
 • Joyce M., Tong M., Woods R. [2011], The United Kingdom's Quatitative Easing Policy: Design, Operation and Impact, "Bank of England Quarterly Review", Q3.
 • Kaihatsu S., Kurzumi T. [2010], Sources of Business Fluctuations: Financial or Technological Shocks, "Bank of Japan Working Paper Series", no. 10-E-12.
 • Kay J. [2010], Should We Have "Narrow Banking"?, w: The Future of Finance. And the Theory That Underpins It, London School of Economics and Political Sciences, London.
 • Koo R. C. [2003], Balance Sheet Recession, John Wiley & Sons, Singapore.
 • Koo R. C. [2009], The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan' Great Recession, Updated, John Wiley & Sons, Singapore.
 • Koo R. C. [2011], The World in Balance Sheet Recession: Causes, Cure, and Politics, "Real-World Economic Review", no. 58.
 • Koo R. C. [2013], Balance Sheet Recession as the "Other Half " of Macroeconomics, "European Journal of Economics and Economic Policies", vol. 10, no. 2.
 • Kotlikoff L. J. [2010], Jimmy Stewart is Dead. Ending the World's Ongoing Financial Plague with Limited Purpose Banking, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Lenza M., Pill H., Reichlin L. [2010], Monetary Policy in Exceptional Times, "European Central Bank Working Paper Series", no. 1253.
 • Lubiński M. [2004], Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa.
 • Małecki W. [2014], Przeciwdziałanie procykliczności sektora bankowego, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 • Mian A., Sufi A. [2012], What Explain High Unemployment? The Aggregate Demand Channel, "NBER Working Paper", no. 47830.
 • Mian A., Sufi A. [2013], Household Balance Sheets, Consumption and the Economic Slump, Oxford University Press.
 • Michalski R. [2004], Finanse Międzynarodowe. Przewodnik programowy, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa.
 • Mises L. von [1953], The Theory of Money and Credit, Yale University Press, New Haven.
 • Palley T. I. [2007], Financialisation: What is and Why it Matters, Political Economy Research Institute, "University of Massachusetts, Amherst, "Working Papers", no. 153.
 • Polityka pieniężna [2011], red. A. Sławiński, C. H. Beck, Warszawa.
 • Roubini N., Mihn S. [2011], Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sławiński A. [2006], Rynki finansowe, PWE, Warszawa.
 • Sławiński A. [2014], Zmniejszenie się skuteczności polityki pieniężnej w wyniku recesji wywołanej kryzysem bankowym: Przypadek Japonii i strefy euro, referat na Konferencję Katedr Finansów organizowaną przez Wydział Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krynica 22-24 września.
 • Sławiński A. [2015], Shielding Money Creation from Severe Banking Crises: How Useful are Proposals Offered by the Alternative Reform Plans? "Bank i Kredyt", nr 46(2).
 • Soto J. H. De [2009], Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Stockhammer E. [2004] Financialisation and the Slowdown of Accumulation, "Cambridge Journal of Economics", vol. 28, no. 5.
 • The Future of Finance. And the Theory That Underpins It [2010], London School of Economics and Political Sciences, London.
 • Turner A. [2010], What Do Banks Do? Why Do Credit Booms and Bust Occur and What Can Public Policy Do About It?, w: The Future of Finance. and the Theory That Underpins It, London School of Economics and Political Sciences, London.
 • Turner A. [2015] Between Debt and the Devil: Money, Credit and Fixing Global Finance, Princeton University Press.
 • Tymoczko D. [2010], Działania banków centralnych w czasie kryzysu, w: Banki centralne w zarządzaniu kryzysem - strategie wyjścia, "Seminarium BRE-CASE", Warszawa, 25 listopada.
 • Wolf M. [2014], The Shifts and the Shocks. What We've Learned- and Have Still to Learn- from the Financial Crisis, Allen Line, London.
 • Żyżyński J. [2006], System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a wyobcowaniem,"Ekonomista", nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.