PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 | 69--89
Tytuł artykułu

Wyjechać czy zostać? Determinanty zamiarów emigracji zarobkowej z Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
What drives economic migration plans? Microdata analysis for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł napisano w celu wyznaczenia czynników kształtujących gotowość do emigracji zarobkowej mieszkańców Polski. Posłużono się danymi indywidualnymi pochodzącymi z badania Diagnoza Społeczna 2015 i 2013. Wykorzystano dane z badań, w których respondenci odpowiadali na pytanie o zamiary emigracji zarobkowej, stanowiące ważną przesłankę dla faktycznej emigracji. Udzielone odpowiedzi miały charakter jakościowy (wyrażam chęć/nie wyrażam chęci). Z tego względu narzędziem badawczym był model logitowy, który zapewnia dobre własności statystyczne w przypadku objaśniania zmiennych binarnych. Otrzymane wyniki wskazują, że najważniejszymi czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo wyrażenia zamiaru emigracji zarobkowej są: formalny status bezrobotnego, znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozyskanie w minionym roku nowych kwalifikacji oraz szeroko rozumiane niezadowolenie (z sytuacji w kraju, miejscu zamieszkania, własnej sytuacji finansowej). Natomiast czynnikami zmniejszającymi to prawdopodobieństwo są: wiek i płeć (osoby starsze i kobiety rzadziej deklarują zamiar emigracji) oraz wysoki poziom formalnego wykształcenia. Ponadto gotowość do emigracji jest także, w sposób istotny, kształtowana przez sytuację rodzinną respondenta. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify factors influencing economic emigration. The authors use data from socioeconomic surveys (Social Diagnosis 2015 and 2013) with samples of more than 18,000 individuals for the Polish economy. They focus on responses to a question about their potential labor emigration plans, which are seen as a prelude to actual emigration. The outcome of this question was binary; hence a logit model was applied. The results indicate that the key drivers of the propensity to emigrate are registered unemployed status, fluency in at least one foreign language, new skills acquired during the year prior to the survey, and social attitude. On the other hand, older people, women and more educated individuals are less eager to emigrate. The propensity to migrate is also determined by family factors. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
69--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
autor
 • Uniwersytet Łódzki, student
 • Narodowy Bank Polski
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Antolin P., Bover O. [1997], Regional Migration in Spain: The Effect of Personal Characteristics and of Unemployment, Wage and House Price Differentials Using Pooled Cross-sections, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", no. 59 (2), s. 215-235.
 • Arulampalam W. [2001], Is Unemployment Really Scarring? Effects of Unemployment Experiences on Wages, "Economic Journal", s. 585-606.
 • Barwińska-Małajowicz A. [2012], Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku - znaczenie sieci migracyjnych, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 117-141.
 • Bauer T., Zimmermann K. F. [1998], Causes of International Migration: A Survey, "Crossing Borders: Regional and Urban Perspectives on International Migration", s. 95-127.
 • Borjas G. J. [1994], The Economics of Immigration, "Journal of Economic Literature", vol. 32.
 • Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015 [2015], OECD Publishing, Paris.
 • Czapiński J., Panek T. [2013], Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków, "Contemporary Economics", nr 7.
 • Czapiński J., Panek T. [2015], Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i Jakość Życia Polaków, "Contemporary Economics", nr 9 (4).
 • Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com (grudzień 2014, marzec 2016).
 • Gibson J., McKenzie D. [2011], The Microeconomic Determinants of Emigration and Return Migration of the Best and Brightest: Evidence from the Pacific, "Journal of Development Economics", no. 95 (1).
 • Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2014 (migracje na pobyt stały), GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/glowne-kierunki-emigracji-iimigracji-w-latach-1966-2014-migracje-na-pobyt-staly,4,1.html (listopad 2015).
 • Gold S. J., Nawyn S. J. [2013], Routledge International Handbook of Migration Studies, Routledge.
 • Górny A., Stola D. [2001], Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego, w: Ludzie na huśtawce. Migracje miedzy peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwinska, M. Okólski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gruszczyński M. [2012], Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Herzog H. W., Schlottmann A. M., Boehm T. P. [1993], Migration as Spatial Job - search: A Survey of Empirical Findings, "Regional Studies", no. 27 (4), s. 327-340.
 • Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling in [2015], OECD Publishing, Paris.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2014 [2015], notatka informacyjna z dnia 5.10.2015, Główny Urząd Statystyczny.
 • Kaczmarczyk P. [2014], Efekty migracji w odniesieniu do rynku pracy - przypadek polskich migracji poakcesyjnych, "Studia BAS", nr 4 (40).
 • Kaczmarczyk P., Okólski M. [2008], Demographic and Labour-market Impacts of Migration on Poland, "Oxford Review of Economic Policy", no. (3) 24, s. 599-624.
 • Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. [2008], Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Kałuża-Kopias D. [2014], Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, "Studia Ekonomiczne", nr 167, s.32-42.
 • Kałuża-Kopias D. [2015], Polscy emigranci w późnym wieku, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 315 (4).
 • Kennan J., Walker J. R. [2013], Modelling Individual Migration Decisions, w: International Handbook on the Economics of Migration, red. A. F. Constant, K. F. Zimmermann, E.Elgar.
 • Kędelski M., Paradysz J. [2006], Demografia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kostrzewska Z., Nowak L., Szałtys D., Witkowski J. [2010], Kierunki doskonalenia statystyki migracji zagranicznych ludności, "Wiadomości Statystyczne", nr 5, s. 1-26.
 • Kuciński K. [2004], Migracje w teorii ekonomii, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", z. 15, SGH, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. [2006], Bezrobocie: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maddala G. S. [2008], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Massey D. S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J. E. [1993], Theories of International Migration: A Review and Appraisal, "Population and Development Review", no. 3 (19), s. 431-466.
 • Okólski M. [2004], Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Orłowska R. [2013], Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskie w świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Pietrzak M., Wilk J. [2013], Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych - podejście dwuetapowe, "Ekonometria", nr 2 (40), s. 62-73.
 • Roszkowska S. [2009], Ekonomiczne uwarunkowania migracji międzywojewódzkich w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 4 (20), s. 55-74.
 • Sjaastad L. A. [1962], The Costs and Returns of Human Migration, "Journal of Political Economy", no. 2 (70), s. 80-93.
 • Socha M., Sztanderska U. [2002], Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stark O., Bloom D. E. [1985], The New Economics of Labour Migration, "The American Economic Review", no. 2 (75), s. 173-178.
 • System badań migracji zagranicznych w Polsce, notatka informacyjna z dnia 1.06.2011, Główny Urząd Statystyczny.
 • Vakhitova G., Coupe T. [2013], The Relations between Education and Migration in Ukraine, International Labour Organization.
 • Wiśniowski A. [2016], Combining Labour Force Survey Data to Estimate Migration Flows: The Case of Migration from Poland to the UK, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A (Statistics in Society), doi: 10.1111/rssa.12189 (w druku).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.