PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 31 | nr 3 | 97--116
Tytuł artykułu

Analiza wpływu wdrożenia systemu zarządzania jakością na czas reakcji zespołów ratownictwa medycznego

Warianty tytułu
An Analysis of the Influence of Implementation of Quality Management System on the Response Time of Medical Rescue Teams
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą oceny wpływu wdrożonego systemu zarządzania jakością na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego poprzez określenie efektywności udzielania pomocy medycznej przez zespoły wyjazdowe. Przedstawiono organizację i zadania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Analiza porównawcza uzyskanych informacji i danych za dwa kolejne lata pozwoliła na wysnucie wniosku, iż wdrożenie w 2014 roku systemu zarządzania jakością przyczyniło się do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez wyjazdowe zespoły ratownictwa medycznego należące do pięciu podstacji Pogotowia Żarskiego. Badanie przeprowadzono w czwartym kwartale 2015 roku. Analizie poddano wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego z dwóch lat świadczenia usług przez Pogotowie Żarskie. Główne problemy badawcze wynikały z dużego obszaru chronionego, a co za tym idzie - z rozbudowanej struktury organizacyjnej oraz liczby wyjazdów do zachorowań na terenie powiatów żarskiego i krośnieńskiego. W pracy jako metoda badawcza wykorzystana została analiza dokumentacji medycznej. Zapoznano się z księgą jakości, strukturą organizacyjną dyspozytorni, systemem teleinformatycznym oraz dokumentacją określającą poziom wykształcenia i przygotowania personelu. Do badań wybrano dane obejmujące rok 2013, a więc bezpośrednio poprzedzający wdrożenie systemu zarządzania jakością, oraz rok 2014, kiedy to został wprowadzony SZJ. Informacje zgromadzono według następującego klucza: miejscowość, typ zespołu, kod pilności wezwania, czas przybycia na miejsce wezwania, wiek pacjenta, jednostka chorobowa, system teleinformatyczny, personel medyczny. Analiza porównawcza uzyskanych informacji i danych za dwa kolejne lata pozwoliła na wysnucie wniosku, że dzięki wdrożeniu w 2014 roku systemu zarządzania jakością znacznie usprawnił się proces współdziałania oraz dysponowania zasobami jednostek systemu, co w rezultacie skróciło czas podjęcia interwencji i pozwoliło na zwiększenie efektywności działań ratowniczych przez wyjazdowe zespoły ratownictwa medycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to evaluate the influence of an implemented quality management system on the functioning of medical rescue teams through determining the efficiency of providing medical help by ambulance teams. It presents the organisation and tasks of Emergency Medical Services System. A comparative analysis of acquired information and data for two consecutive years allowed us to make a conclusion that the 2014 implementation of the quality management system had an influence on the improvement of the quality of medical services provided by ambulance teams from five sub-stations of Emergency Medical Service in Żary. The study was conducted in the fourth quarter of 2015. The analysis concerned emergency response of rescue teams for a period of two years of services provided by Emergency Medical Service in Żary. The main research problems resulted from a large protected area, thus, a complex organisational structure and the number of emergency responses in the area of Żary and Krosno Odrzańskie poviats. An analysis of medical documentation served as a research method in this work. The authors were acquainted with the Quality Manual, the organizational structure of the dispatch centre, the ICT system and the documentation determining the level of education and preparation of the staff. The study covered the year 2013, so just before the implementation of the quality management system and 2014, when it was introduced. Information was collected in accordance with the following criteria: town/city, team type, urgency code, time of arrival to a place of a sick call, patient's age, disease classification, ICT system, medical staff. A comparative analysis of the collected information and data for the two consecutive years allowed us to draw a conclusion that owing to the implementation of the quality management system in 2014, the process of cooperation and dispatching of the system resources improved considerably, which, in turn, resulted in a reduced time of undertaking interventions and increased the efficiency of rescue activities of emergency rescue teams. (original abstract)
Rocznik
Tom
31
Numer
Strony
97--116
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
  • Aftyka, A. (2012). Ocena funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Lublin: Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej.
  • Księga jakości (2013). Niepublikowane dokumenty wewnętrzne Pogotowia Żarskiego.
  • Procedury Pogotowie Żarskie. Niepublikowane dokumenty wewnętrzne Pogotowia Żarskiego.
  • Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. Dz.U., nr 191, poz. 1410.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.