PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 | 91--114
Tytuł artykułu

Dylematy reformy indeksów rynku finansowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial market index reform dilemmas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja stanu prac nad reformą indeksów rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem oceny skutków ekonomicznych proponowanych zmian dla rynku pieniężnego. Reforma wskaźników jest determinowana przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych. W artykule weryfikowana jest teza o istnieniu ścieżki konwersji z indeksów deklaratywnych na transakcyjne, która nie zagraża stabilności rynku i zapewnia ciągłość prawną indeksów. W celu weryfikacji tezy badawczej, autor sięga do opracowań regulatorów i administratorów indeksów, prezentując dyskusję na temat możliwych szans i zagrożeń dla rozwoju rynku finansowego pod wpływem określonych rozwiązań proponowanych przez poszczególnych interesariuszy. Metodyka zastosowana w artykule obejmuje analizę ekonomiczną i prawną zmierzającą do oceny skutków wdrożonych propozycji dla płynności i stabilności różnych segmentów rynku finansowego. Autor wskazuje na możliwe konsekwencje obowiązkowej transformacji indeksów na wiarygodność i ciągłość wskaźników finansowych stosowanych do wyceny kredytów i instrumentów pochodnych. Wnioski z analizy obejmują dwa podstawowe aspekty. Po pierwsze, wskazują optymalną docelową definicję indeksu i metodykę jego wyznaczania. Po drugie, wskazują na ścieżkę konwersji, która minimalizuje ryzyko destabilizacji rynku finansowego. Optymalna definicja indeksu zmierza do oparcia go na faktycznie zawartych transakcjach, a w przypadku braku odpowiednio płynnego rynku bazowego, wymusza rozszerzenie palety instrumentów branych pod uwagę przy wyznaczaniu wskaźnika. Dla indeksów rynku pieniężnego niezbędne będzie uwzględnienie depozytów od instytucji niebankowych. Nowa definicja indeksu doprowadzi jednak do zmiany poziomu i wariancji wskaźnika, co może zagrozić stabilności umów zawartych na rynku finansowym. Dlatego konieczne jest wdrożenie równoległe kwotowania wskaźników wg nowej i starej metodyki, tak aby zachowana była ciągłość wyceny istniejących instrumentów finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the current state of efforts to reform financial market indexes, with a particular reference to how the proposed changes would affect the money market. Financial market indexes must be reformed under a Regulation of the European Parliament "on indices used as benchmarks in financial instruments." The article verifies the thesis about the existence of a conversion path for indexes that would not threaten the stability of the market and ensure legal continuity. In order to verify the thesis, the author studies documents published by regulators and benchmark administrators in order to present the debate on possible opportunities and threats to the financial market resulting from specific solutions proposed by various stakeholders. The methodology applied in the article includes economic and legal research for the assessment of proposals regarding the liquidity and stability of the financial market. The author highlights the possible consequences of benchmark transformation on the reliability of financial indicators applied to the valuation of loans and derivatives. The conclusions of the analysis cover two basic aspects. First, an optimal definition of the index and the related methodology is proposed. Second, the author identifies a conversion path that minimizes the risk of destabilizing the financial market. The index is optimally defined as based on actual transactions. In the absence of a sufficiently liquid underlying market, the definition requires the transaction base to be broadened. In the case of money market indexes, non-bank deposits need to be taken into account. The new index definition will lead to changes in the level and variance of the benchmark, which may threaten the stability of contracts concluded on the financial market. It is therefore necessary to ensure the parallel publication of indexes according to both the old and new methodology. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
91--114
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Abrantes-Metz R., Kraten M., Metz A., Seow G. [2012], Libor Manipulation? "Journal of Banking & Finance", vol. 36, no. 1, s. 136-150.
 • ACI Polska [2013], Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID, 1.07.2013.
 • Bank Rozliczeń Międzynarodowych [2013], Towards Better Reference Rates Practices: A Central Bank Perspective, BIS, March.
 • Becker L. [2016], Libor Reform: The Sound of Silence, "RISK", March 8.
 • Bianchetti M. [2010], Two Curves, One Price: Pricing & Hedging Interest Rate Derivatives Decoupling Forwarding and Discounting Yield Curves, "Risk Magazine", Aug.2010.
 • Brousseau V., Chailloux A., Durré A. [2009], Interbank Offered Rate: Effects of the Financial Crisis on the Information Content of the Fixing, "IÉSEG School of Management Working Paper", Dec.2010.
 • Brousseau V., Chailloux A., Durré A. [2013], Fixing the Fixings: What Road to a More Representative Money Market Benchmark?, IMF Working Paper no. 13/131, May 29, 2013.
 • Contiguglia C. [2016], Corporates Warn of Legal Risk in Euribor Transition, "RISK", Feb.2, 2016.
 • Contiguglia C. [2016], Duffie: Regulators May Push Swaps Market of Libor, "RISK", Jan.26, 2016.
 • Contiguglia C. [2016], Euribor Administrator Woos Banks to Revamp Dwindling Panel, http://www.risk.net/derivatives/2445287/euribor-administrator-woos-banks-revamp-dwindling-panel, Feb.5, 2016.
 • Duffie D., Dworczak P., Zhu H. [2014], Benchmarks in Search Markets, National Bureau of Economic Research, Working Paper no. 20620, October 2014.
 • Duffie D., Stein J. [2015], Reforming LIBOR and Other Financial Market Benchmarks, "Journal of Economic Perspectives", vol. 29, no. 2, Spring, s. 191-212.
 • EBA/ESMA [2013], ESMA-EBA Principles for Benchmark-Setting Processes in the EU, ESMA/2013/659, June 6. 2013.
 • ECB [2014], Euro Money Market Study 2014, European Central Bank, April.
 • EMMI [2015a], Consultative Position Paper on the Evolution of EURIBOR, European Money Markets Institute, October 30, 2015.
 • EMMI [2015b], Euribor Transition Policy, European Money Markets Institute, May 14.
 • FSB [2014], Reforming Major Interest Rate Benchmarks, Financial Stability Board report, July 22.
 • Gandhi P., Golez B., Jackwerth J. C., Plazzi A. [2015], Libor Manipulation: Cui Bono? Finance Research Seminar, April 2015.
 • Hou D., Skeie D. [2014], LIBOR: Origins, Economics, Crisis, Scandal and Reform, Federal Reserve Bank of New York Staff Report no. 667, March 2014.
 • IBA [2015], Evolution of ICE LIBOR Feedback Statement, ICE Benchmark Administration Limited, May 1, 2015.
 • IBA [2015], Feedback Statement on the Evolution of ICE LIBOR, ICE Benchmark Administration Limited, December 14, 2015.
 • IBA [2015c], ICE Second Position Paper, July 15.
 • IBnGR [2015], Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Instytut Rynku Pieniężnego, 2015, www.smrp.pl (7.02.2016).
 • IOSCO [2013], Principles for Financial Benchmarks Final Report, OICU-IOSCO, FR 07/13, July.
 • IOSCO [2014], Review of the Implementation of IOSCO's Principles for Financial Benchmarks by Administrators of Euribor, Libor and Tibor, International Organization of Securities Commissions report, July.
 • Łogin D., Strucka M. [2015], Reforma wskaźników finansowych WIBOR, konferencja "Reforma regulacyjna sektora bankowego", EY, 8 października 2015.
 • Michaud F., Upper C. [2008], What Drives Interbank Rates? Evidence from the Libor Panel, BIS Quarterly Review, March 2008.
 • Mielus P., Mironczuk T. [2015], Structure of the Cost of Deposits in Selected EU Countries, "Bezpieczny Bank", nr 3 (60), Warszawa, s. 89-101.
 • MPG [2014], Market Participants Group on Reforming Interest Rate Benchmarks, MPG Final Report, March 2014.
 • Osborn T. [2016], Eonia 'Almost Meaningless', Says Eurex, "RISK", January 28, 2016.
 • Rada Wibor [2015], Rekomendacja Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dla Uczestników Fixingu w sprawie back-testingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, 27 kwietnia 2015.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego [2013], Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts, Brussels, September 18, 2013.
 • Taylor J. [2009], The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of what Went Wrong, National Bureau of Economic Research, Working Paper no. 14631, Jan. 2009.
 • The Wheatley Review of LIBOR: Final Report, [2012] HM Treasury, September.
 • Whittall Ch. [2010], The Price is Wrong, Risk Magazine, March 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.