PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 3 | nr 4 | 7--19
Tytuł artykułu

Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług instytucji pożyczkowych w świetle nowych regulacji prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015, poz. 1357)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Protection Increase of Consumers Using Lending Institutions Under New Regulations Implemented by the Financial Markets Supervision Act and Other Acts by the Amendment Dated 5th August 2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy rozwiązań prawnych chroniących konsumentów przed ponoszeniem nadmiernych kosztów w związku z zaciąganiem pożyczek na rynku pozabankowym. Celem artykułu jest przedstawienie nowych, wprowadzonych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw [DzU 2015, poz. 1357], rozwiązań legislacyjnych dotyczących kredytu konsumenckiego oraz dokonanie oceny, czy rozwiązania te zwiększą ochronę konsumentów. W artykule dokonano porównania nowych rozwiązań legislacyjnych z rozwiązaniami stosowanymi dotychczas oraz krytycznej analizy nowych rozwiązań. W artykule wykazano, że nowy model ochrony konsumentów powinien zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
This publication concerns the regulations protecting consumers from excess charges when taking out loans from non-Bank Lending Institutions. The purpose of this publication is to discuss the new regulations implemented with the Financial Markets Supervision Act and other Acts by the Amendment dated 5th August 2015 concerning consumer credit and evaluate their effectiveness in improving consumer protection. It compares the new regulations to those used beforehand and critically analyses the new solutions. The publication proves that the new consumer protection model should increase consumer security. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
7--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, DzUrz UE L 133 z dnia 22.05.2008.
 • Dyrektywa Rady nr 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego, DzUrz WE L 42 z dnia 12.02.1987 r.
 • Na jakie opłaty zwracać uwagę pożyczając pieniądze w instytucji parabankowej?, Poradnik dla konsumentów, UOKiK, Warszawa 2013.
 • Ofiarski Z., 2014, Ustawa o kredycie konsumenckim - komentarz, LEX nr 8903.
 • Pismo Ministra Finansów z 17 lipca 2013 r. stanowiące odpowiedź na oświadczenie Senatorów Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha złożone podczas 34. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 czerwca 2013 r., http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/odpow34.pdf.
 • Pismo Prezesa UOKiK z dnia 11 maja 2012 r. stanowiące odpowiedź na interpelację nr 4055 (interpelacja posła Zbigniewa Kuźmiuka), http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Inter-pelacjaTresc.xsp?key=68655D9C.
 • Rogoń D., Rusinek M., Włodarska K., 2006, Kredyt konsumencki. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, System Informacji Prawnej LEX.
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy nr 3460, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3460.
 • Uchwała Nr 1712011 Zarządu Związku Banków Polskich z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Rekomendacji Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego Rady Prawa Bankowego dotyczącej wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (część 1), https://zbp.pl/.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. DzU 2016, poz. 1528.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2011 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. DzU 2015, poz. 184 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, DZU 2001, nr 100, poz. 1081 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, t.j. DzU 2016, poz. 174.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t.j. DzU 2016, poz. 380.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, DzU 2015, poz. 1357.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2005, nr 157, poz. 1316.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.