PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 nr 5 Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego | 177--191
Tytuł artykułu

Changes in the Direction of Financing Tasks of Local Government Units

Warianty tytułu
Przemiany w kierunkach finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The existing financial situation forces local government units to seek alternative financing possibilities for tasks. The aim of the study is to indicate the two basic options, which allow for the financing of investment projects in a way that is not a burden on the local government budget. The paper presents the financial reasons for the changes in the directions of financing tasks. They point to a public-private partnership (PPP) and the creation of municipal companies as the two basic alternatives for financing local government tasks.(original abstract)
Istniejąca sytuacja finansowe wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego poszukiwanie alternatywnych możliwości finansowania zadań. Celem opracowania jest wskazanie na podstawowe dwie możliwości, które pozwalają na finansowanie zadań inwestycyjnych w sposób nieobciążający budżetu JST. W opracowaniu przedstawiono przesłanki finansowe zmiany w kierunkach finansowania zadań. Wskazano na partnerstwo publiczno-prywatne oraz tworzenie spółek komunalnych jako dwie podstawowe alternatywy finansowania zadań JST.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Baumol W.J., Blinder A.S., 1988, Economics. Principles and Policy, New York: HBJ.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2007, Ekonomia, t. 1, Warszawa: PWE.
 • Blaug M., 1994, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa: WN PWN.
 • Dylewski M., 2016, Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(79), 631-642, www.wneiz.pl/frfu [access: 30.07.2016].
 • Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Warszawa: Difin.
 • Filipiak B., Guranowski A., 2016, Ryzyko w małych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego - ograniczenia i możliwości mityzacji, Finanse Komunalne, 3, 14-26.
 • Fornalczyk M., 2013, Działalność powierzona i komercyjna spółek transportu komunalnego w Polsce, Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1(2), 96-109.
 • Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim. Informacja o wynikach kontroli NIK. Dokument LLO-4101-013-00/2013, nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO, www.nik.gov.pl/ aktualnosci/nik-o-spolkach-komunalnych-2014.html [access: 28.07.2016].
 • Hausner J. (red.), 2013, Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Warszawa: Centrum PPP.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2012a, Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP, Warszawa: PARP, www.parp.gov.pl/files/74/81/545/14435.pdf [access: 30.07.2016].
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2012b, Raport z analizy danych zastanych na potrzeby projektu pn. Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji partnerstwa publiczno- prywatnego, Warszawa: PARP.
 • McConnell C.R., 1987, Economics Principles, Problems and Policies, New York: McGraw-Hill.
 • Poniatowicz M., 2014, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: CeDeWu.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie, Dz.U. poz. 284 [Regulations of the Minister of Economics from February 11th 2015, Journal of Laws item 284].
 • Samuelson W.F., Marks S.G., 1998, Ekonomia menedżerska, Warszawa: PWE.
 • Schiller B.R., 1989, The Econonomy Today, New York: Random House.
 • Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2013-2015 (2014-2016), Warszawa: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 • Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 11 sierpnia 2005 r., sygn. akt II GSK 105/05 [The position of the Supreme Administrative Court stated its judgement August 11th 2005, sygn. akt II GSK 105/05].
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: PWE.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. 1997, nr 9, poz. 43 [Act from December 20th 1996, relating to municipal economy, Journal of Laws 1997 no. 9, item 43].
 • Ustawa z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 169, poz. 1420 [Act from July 28th 12005, relating to public-private partnership, Journal of Laws 2005 no. 169, item 1420].
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 z późn. zm. [Act of December 19th 2008 pertaining to public-private partnerships, Journal of Laws 2009, no. 19, item 100 as amended].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm. [Act of August 27th 2009 on Public Finance, Journal of Laws no. 157, item 1240 as amended].
 • www.bazappp.gov.pl [access: 30.07.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.