PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 nr 5 Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego | 13--24
Tytuł artykułu

Fiscal Sustainability and Financial Stability - Challenges and Experiences of the Financial Crisis Time

Warianty tytułu
Równowaga fiskalna i stabilność finansowa - wyzwania i doświadczenia w dobie kryzysu finansowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The public finance sector is an element of the economic system which increasingly feels the negative impact of the current financial crisis and has been paying dearly for it. Therefore, developing and implementing an appropriate strategy in the field of fiscal policy, and preserving the stability of the public finance system becomes a challenge for many governments and public institutions in the whole world. The purpose of this article is to present the substance, role, and importance of fiscal sustainability and financial stability in a changing financial and economic environment due to the financial crisis. The author attempts to prove that in the post-crisis reality fiscal sustainability is one of the elements of financial stability, which in turn is the basis for long-term economic growth and obtaining social benefits. Policy makers and representatives of the public should, first and foremost, strive to maintain financial stability, including financial stability in the public sector.(original abstract)
Sektor finansów publicznych jest jednym z elementów systemu gospodarczego, który w coraz większym stopniu odczuwa negatywne skutki globalnego kryzysu finansowego i staje się jednym z największych jego płatników. Dlatego istotnym jest, aby rządy i inne instytucje publiczne podjęły wysiłek opracowania i wdrożenia odpowiedniej strategii w zakresie polityki fiskalnej, której celem będzie zachowanie długoterminowej stabilności publicznego systemu finansowego i osiągnięcie innych celów makroekonomicznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty, roli i znaczenia równowagi fiskalnej, jako elementu zachowania stabilności publicznego systemu finansowego w zmieniającym się, pokryzysowym środowisku finansowym i gospodarczym. Autorka zwraca uwagę na znaczenie, identyfikuje miejsce oraz rolę równowagi fiskalnej jako jednego z elementów stabilności finansowej w pokryzysowej rzeczywistości gospodarczej. Równowaga fiskalna i stabilność publicznego systemu finansowego stanowią podstawę do długofalowego wzrostu gospodarczego i świadczenia usług społecznych na odpowiednim poziomie. Politycy i przedstawiciele władz publicznych powinni dążyć i podejmować działania w zakresie utrzymania stabilności finansowej, w tym stabilności w sektorze finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Alińska A., 2015, Antykryzysowa polityka fiskalna - cele, uwarunkowania i instrumenty, w: W poszukiwaniu racjonalnego sytemu podatkowego, Annales UMCS. Sec. H. Oeconomia, 50L(1), 113-122.
 • Alińska A., 2016a, W poszukiwaniu nowego paradygmatu stabilności systemu finansowego, red. J. Ostaszewski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Alińska A. (red.), 2016b, Public finance in Poland, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Alińska A., Kosycarz E., in press, Implementacja i przestrzeganie reguł fiskalnych w państwach Europy środkowej i wschodniej.
 • Dziemianowicz R., Kargol-Wasiluk A., 2015, Fiscal Responsibility Laws in EU Member States and their Influence on the Stability of Public Finance, International Journal of Business and Information, 10(2), 153-179.
 • European Commission, http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm [access: 10.10.2016].
 • Gołębiowski G., 2010, Rada polityki fiskalnej, Infos BAS, 9(79), 1-4.
 • IFAC, 2015, Reporting on the Long-Term Sustainability of a Public Sector Entity's Finances, Toronto: International Federation of Accountants, http://www.ifac.org [access: 23.05.2016].
 • Keliuotytė-Staniulėnienė G., 2015, Fiscal sustainability and its impact to financial stability in Lithuanian and other new member states of the European Union, Ekonomika, 2015, 94(2), 28-46.
 • Kosycarz E., 2015, Polityka fiskalna, w: Współczesne finanse publiczne, red. A. Alinska, Warszawa: Difin.
 • Krejdl A., 2006, Fiscal Sustainability - Definition, Indicators and Assessment of Czech Public Finance Stability, Czech National Bank Working Paper Series nr 3.
 • Marchewka-Bartkowiak K., 2010, Reguły fiskalne, Analizy BAS, 7(32), 1-7.
 • OECD, 2009, The Benefits of Long-Term Fiscal Projections. Policy Brief, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
 • Próchnicki L., 2013, Reguły fiskalne a stabilność fiskalna krajów Unii Europejskiej, w: Problemy współczesnej ekonomii. Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, 27-50.
 • Rutkauskas V., 2015, Financial stability, fiscal sustainability and changes in debt structure after economic downturn, Ekonomika, 94(3), 70-85.
 • Samojlik B., 2012, O potrzebie elastyczności systemu podatkowego ze względu na jego funkcje stabilizacyjne w "dobrych" i "złych" czasach, w: Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.
 • Schaechter A., Kinda T., Budina N., Weber A., 2012, Fiscal Rules in Response to the Crisis - Toward the "Next-Generation" Rules. A New Dataset, IMF Working Paper, WP/12/187.
 • www.imf.org/external/datamapper/FiscalRules/map/map.htm [access: 23.05.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.