PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 nr 5 Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego | 49--67
Tytuł artykułu

The Problem of an Excessive State Fiscal Policy - Fact or Illusion?

Warianty tytułu
Problem nadmiernego fiskalizmu państwa - fakt czy iluzja?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper evaluates whether, and to what extent, the previously used indicators for the measurement of fiscal policy reveal its actual level. In addition to, whether one can indicate the borderline between rational and excessive fiscal policy based on those indicators. The conducted studies have shown that the measurement of fiscal policy by means of traditionally formulated indicators may lead to conflicting conclusions. The studies have been conducted based on literature and statistical data regarding selected EU countries published by Eurostat.(original abstract)
W artykule podjęto próbę oceny czy i w jakim stopniu dotychczas wykorzystywane wskaźniki pomiaru fiskalizmu ukazują jego rzeczywisty poziom oraz czy na ich podstawie można wskazać granicę pomiędzy racjonalnym a nadmiernym fiskalizmem. Przeprowadzone badania dowodzą, że pomiar fiskalizmu za pomocą tradycyjnie formułowanych wskaźników może prowadzić do sprzecznych wniosków. Badania przeprowadzono na podstawie literatury przedmiotu oraz danych statystycznych dotyczących wybranych państw UE publikowanych przez Eurostat.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Bialystok, Poland
 • University of Bialystok, Poland
Bibliografia
 • Dziemianowicz R., 2008, Nadmierny fiskalizm bariera czy stymulator funkcjonowania sektora publicznego, Optimum. Studia ekonomiczne, 4(40), 135-152.
 • Dynus M., 2007, Fiskalizm w Unii Europejskiej, Bank i Kredyt, 2, 34-45.
 • Denis C., Hemmelgarn T., Sloan B. (eds.), 2015, Taxation trends in the European Union. 2015 edition, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • European System of Accounts, 2010, www.lb.lt/n22873/esa_2010-en_book.pdf [access: 23.07.2016].
 • General government revenue, expenditure and main aggregates, Eurostat, http://appsso.eurostat. ec.europa.eu/nui/ show.do?dataset=gov_10a_taxag&lang=en [ access: 21.07.2016].
 • Gołębiowski G., 2007, Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej, Współczesna Ekonomia, 1, http://golebiowski.stansat.pl/publikacje_g/szara.pdf [access: 2.08.2016].
 • Internetowy słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/fiskalizm;2557964 [access: 21.07.2016].
 • Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobatón P., 1988, Regulatory discretion and the unofficial economy, The American Economic Review, 88(2), 387-392.
 • Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobatón P., 1998, Corruption, Public Finances and the Unofficial Economy, The World Bank, Draft paper for presentation at the ECLAC conference in Santiago, January 26-28.
 • Kleer J. (red.), 2005, Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Warszawa: CeDeWu.
 • Kopaliński W., 2007, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa: Rytm.
 • Main national accounts tax aggregates, Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do- ?dataset=gov_10a_taxag&lang=en [access: 21.07.2016].
 • Mróz B., 2002, Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: WN PWN.
 • Pietrzak A.M., Bołkunow W., 2013, Szara strefa a gospodarka w okresie kryzysu, Toruń: ECE.
 • Raczkowski K., 2013, Gospodarka nieoficjalna w systemie zarządzania państwem, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 8, cz. II, 347-363.
 • Schneider F., 2000, The increase of the size of the shadow economy of 18 OECD-Countries: Some preliminary explanations, Paper presented at the Annual Public Choice Meeting, March 10-12, Charleston.
 • Schneider F., 2003, The shadow economy, in: Ch.K. Rowley, F. Schneider (eds.), Encyclopedia of Public Choice, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Schneider F., 2007, Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries, Economics, 9, www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles [access: 23.07.2016].
 • Schneider F. et al., 2013, The Shadow Economy, London: The Institute of Economic Affairs.
 • Schneider F., Marcinkowska I., Cichocki S., 2008, Szara strefa gospodarki w Polsce i innych państwach w okresie przejściowym: wstępne ustalenia (raport analityczny), Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Schneider F., Raczkowski K., Mróz B., 2015, Shadow economy and tax evasion in the EU, Journal of Money Laundering Control, 18(1), 34-51.
 • Słownik języka polskiego PWN, 1996, Warszawa: WN PWN.
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: WN PWN.
 • Tanzi V., 1999, Uses and abuses of estimation of the underground economy, The Economic Journal, 109(456), F338-F347.
 • Tarchalski K., 2009, Fiskalizm w dobrych czasach albo ekspansja gospodarcza, czyli jak prześcignąć tłustego żółwia i dołączyć do tygrysów, Warszawa: Scholar.
 • Wernik A., 2008, Czy jest możliwa prorozwojowa reforma finansów publicznych, referat na konferencję naukową Instytutu Finansów 24.11.2008, pt. "Finanse a wzrost gospodarczy", www.pte. pl/pliki/1/53/Wernik.pdf [access: 21.07.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.