PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 nr 5 Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego | 69--81
Tytuł artykułu

Evolution and Composition of Central Government Tax Revenue in Poland since 2006

Warianty tytułu
Ewolucja i struktura dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce od 2006 roku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The topic of this article is the evolution of central government tax revenue in Poland during the years 2006-2015. It contains an analysis of the amount, structure, and dynamics of this revenue. The article presents an overview of the most important factors affecting the formation of revenue from taxes, which play a key role as sources of revenue for the central budget. This article presents statutory shares of different levels of the public finance sector in tax revenue and describes the principles of tax revenue sharing. The final part of the article is devoted to comparing the structure of tax revenue by the economic functions in Poland and other Member States of the European Union.(original abstract)
Przedmiotem analiz w artykule jest ewolucja dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce w latach 2006-2015. Analizie poddano wysokość, strukturę i dynamikę tych dochodów. W treści artykułu odniesiono się do najistotniejszych czynników wpływających na ukształtowanie dochodów z podatków odgrywających kluczową rolę jako źródło dochodów budżetu państwa. W artykule przedstawiono ustawowe udziały poszczególnych szczebli sektora finansów publicznych w dochodach podatkowych i opisano zasady podziału tych dochodów. Ostatnią cześć artykułu poświęcono porównaniu struktury dochodów podatkowych według funkcji podatków w Polsce i pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business
Bibliografia
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2007, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Warszawa: WN PWN.
 • Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Main national accounts tax aggregates, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat [access: 20.07.2016].
 • NIK, 2011, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • NIK, 2015, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 roku, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • NIK, 2016, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 roku, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • Poniatowicz M., Dziemianowicz R., 2016, Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego, Annales UMCS Sectio H Oeconomia, nr L/1, doi:10.17951/h.2016.50.1.295.
 • Structure of taxes by economic function, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat [access: 20.07.2016].
 • Tax Reforms in EU Member States. Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability, 2012, Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Tax Reforms in EU Member States. Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability, 2015, Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Taxation Trends in the European Union, 2014, Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Luxembourg: Publications Office of the European Union, doi:10.2778/33696.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. 2014, poz. 1115, 1574, 1644 [Act dated November 13, 2003 on Revenue of Local Government Units, consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1115, 1574, 1644].
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o podatku tonażowym, t.j. Dz.U. 2014, poz. 511, z 2015 r. poz. 211 [Act dated March 2, 2012 on tonnage tax, Journal of Laws of 2014, item 511, 2014, item 211].
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, t.j. Dz.U. 2015, poz. 612, z późn. zm. [Act dated November 19, 2009 on gambling tax, consolidated text: Journal of Laws of 2015, item 612 as amended].
 • Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, t.j. Dz. U. poz. 362, z późn. zm. [Act dated March 2, 2012 on mineral extraction tax, consolidated text: Journal of Laws of 2012, item 362 as amended].
 • Wpływy budżetowe, www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/wplywy-budzetowe [access: 1.07.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.