PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 nr 5 Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego | 97--110
Tytuł artykułu

Challenges for the Social Insurance System in Poland

Warianty tytułu
Wyzwania stojące przed systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study on the background of the current situation in the existing pension systems gives a glimpse into challenges which they face as a result of changes in the labour market, changes in the financial markets, and above all, as a result of demographic change (an aging population, the increasing number of pensioners in relation to people of working age, a low birth rate, etc.). The gradual raising of the retirement age in Poland up to 67 years started in 2012. It is relevant to introduce solutions within social security that will allow the system to adapt to the new social conditions, both demographic and economic. The challenge is to find a solution that would make Poles more interested in saving through voluntary pension saving systems by the introduction of tax preferences in this area. The introduction of the repartition system in 1999, with a defined contribution scheme in part managed by ZUS, resulted in the emergence of retirement debt, which is also a challenge that Poland has faced since the beginning of the reform.(original abstract)
W opracowaniu na tle obecnie obowiązujących systemów emerytalnych przedstawiono wyzwania przed jakimi one stoją na skutek zmian zachodzących na rynku pracy, na rynkach finansowych, a przede wszystkim na skutek zmian demograficznych (proces starzenia się populacji, wzrastająca liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku produkcyjnym, niska dzietność, itp.). Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce do 67 lat, zapoczątkowane w 2012 r., można uznać za istotne dostosowanie rozwiązań ubezpieczeń społecznych do warunków zarówno demograficznych, jak i ekonomicznych. Wyzwaniem na pewno staje się szersze zainteresowanie Polaków oszczędzaniem w dobrowolnym systemie oszczędzania emerytalnego poprzez wprowadzenie preferencji podatkowych w tym zakresie. Wprowadzenie w 1999 r. repartycyjnego systemu o zdefiniowanej składce, w części zarządzanej przez ZUS, spowodowało ujawnienie długu emerytalnego, który także jest wyzwaniem, z którym borykamy się od początku wprowadzenia reformy(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
 • Bednarz M., 2008, Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych, Bydgoszcz: Wyd. KPSW.
 • Dybał M., 2008, Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, Warszawa: CeDeWu.
 • Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/ubezpieczenie-spoleczne.html [access: 11.06.2016].
 • Golinowska S., 2014, Funkcje państwa w zabezpieczeniu dochodów na okres starości. Zmiana warunków i paradygmatu na przykładzie polskiej reformy systemu emerytalnego, w: K.W. Frieskie, E. Przychodaj (red.), Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa: IPiSS.
 • Góra M., 2003, System emerytalny, Warszawa: PWE.
 • Góra M., 2014, Cele reformy emerytalnej i rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ich realizacji w XXI wieku, w: K.W. Frieskie, E. Przychodaj (red.), Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa: IPiSS.
 • GUS, 2015, Emerytury i renty w 2014 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, www.stat.gov.pl/download/gfx/.../pl/.../wz_emerytury-_i_renty_w_2014.pdf [access: 8.06. 2016].
 • http://finanse.wp.pl/gid,15767229,kat,1033803,title,Najlepsze-systemy-emerytalne-swiata-i-Polska, galeria.html [access: 12.06.2016].
 • http://finanse.wp.pl/gid,16194095,kat,36874,title,Ranking-systemow-emerytalnych-2013,galeria. html?ticaid=116cbd [access: 10.06.2016].
 • Informacja MPiPS w porozumieniu z Ministrem Finansów dotycząca powszechnego systemu emerytalnego, www.mpips.gov.pl/download/.../mpips/pl/.../ofe_zus_Informacja [access: 10.06.2016].
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 [The Constitution of the Republic of Poland dated 2 April 1997, Journal of Laws No. 78, item 483].
 • Kowalczyk O., Kamiński S. (red.), 2013, Wymiary polityki społecznej, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Muszalski W., 1995, Prawo socjalne, Warszawa: WN PWN.
 • Owczarek J., 2014, Druga fala reform emerytalnych w świetle zmodyfikowanej wielofilarowej koncepcji Banku Światowego, Warszawa: SGH.
 • Petelczyc J., 2014, Pracownicze programy emerytalne w Unii Europejskiej, Ubezpieczenia Społeczna. Teoria i Praktyka, 1(118), 18-26.
 • Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur, 2012, COM(2012) 55 final, Bruksela: Komisja Europejska.
 • Poteraj J., 2009, System emerytalny w Luksemburgu, Polityka Społeczna, 4, 26-29.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa: GUS, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ Prognoza.aspx [access: 8.06.2016].
 • Reforma emerytalna w Luksemburgu, https://polska.lu/forum/139/11953 [access: 12.04.2016].
 • Rutecka J., 2014, System emerytalny po zmianach po 2014 roku, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, 1(118), 2-7.
 • Salwa Z., 1995, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa: Wyd. Prawnicze PWN.
 • Sułkowska W. (red.), 2014, System ubezpieczeń społecznych, Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 • Szumlicz T. (red.), 2010, Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Warszawa: SGH.
 • Szumlicz T., Żukowski M., 2004, Systemy emerytalne w krajach UE, Warszawa: Twigger.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. nr 137, poz. 887 [Act dated October13, 1998 on Social Insurance System, Journal of Laws of 1998, no. 137, item 887].
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz.U. poz. 1717 [Act dated December 6, 2013, Journal of Laws of 2013, item 1717].
 • www.australove.com [access: 12.04.2016].
 • www.mojanorwegia.pl/praca-w-norwegii/emerytura-norweska-1503.html [access: 12.06.2016].
 • www.psz.pl/118-gospodarka/szwecja-panstwo-dobrobytu [access: 12.06.2016].
 • www.rijksoverheid.nl/ [access: 20.04.2016].
 • www.rp.pl/artykul/945257-Dunski-system-emerytalny-najwyzej-oceniony.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.