PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 48 | 301--311
Tytuł artykułu

Obniżenie zdolności do generowania dochodów własnych województw - bariera w absorpcji funduszy europejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lowering the Ability to Generate their Own Income Provinces - A Barrier in the Absorption of European Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem zaprezentowanej na kartach niniejszego opracowania analizy była identyfikacja kierunku zmian w strukturze dochodów budżetów polskich województw w ujęciu ilościowo- -jakościowym. Przeprowadzona analiza statystyczna pozwoliła na internalizację zależności w przedmiotowym obszarze uwzględniającej udział dochodów własnych w dochodach ogółem (poprzez zastosowanie analizy struktury, natężenia, dynamiki i zależności). Wyniki badań wskazały na systematyczne zmniejszanie się dochodów własnych w dochodach ogółem ogółu budżetów polskich województw pomimo wzrostu dochodów ogółem. Ponadto w strukturze dochodów własnych wykazano systematyczną zmianę w relacji wpływów opartych na podatkach od osób prawnych zmniejszających się na rzecz podatków od osób fizycznych. Kontekst jakościowy analizy stanowiły zmiany wynikające z finansowania działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy współudziale funduszy europejskich. Przeprowadzona analiza wskazała na systematyczne uzależnianie dochodów województw od transferów zewnętrznych przy jednoczesnym spadku dochodów własnych i stopniowym zwiększaniu ich uzależnienia od podatku od osób fizycznych. To z kolei jest oznaką zmniejszającej się samodzielności finansowej. Zarysowane tendencje i relacje nie są dobrym prognostykiem przyszłości, ponieważ systematycznie zmniejsza się potencjał rozwoju endogenicznego województw. Do tego dochodzi systematyczne zadłużanie sektora finansów publicznych. Aplikowanie o środki finansowe w nowej perspektywie 2014-2020 może okazać się o wiele trudniejsze niż dotychczas, a w wielu przypadkach niemożliwe. Istnieje również realne niebezpieczeństwo utrwalenia uzależnienia bieżącej działalności województw od transferów zewnętrznych wpisanych głównie w fundusze europejskie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to identify the direction of the changes in the structure of the income of budget of Polish provinces in terms of quantitative and qualitative analysis. The statistical analysis allowed us for internalize in this area, taking into account share of own revenues in total income (through the use of analysis of the structure, intensity, dynamics and dependencies). The test results showed a systematic decrease in own revenues in total income of all Polish provinces despite the increase in total income. In addition, in the structure of own revenues demonstrated a systematic change in the relationship of tax revenues from legal persons relative to the benefit of increasing taxes on individuals. The context of the analysis was qualitative changes resulting in financing activities carried out by local governments with the participation of European funds. The findings indicated a systematic dependence of income provinces of external transfers with a decline in own revenues and gradually increasing their dependence on personal income tax. This in turn is a sign of declining of financial independence. Outlined trends and relationships are not a good predictor of the future, because endogenous development potential of the regions systematically decreases. Added to this there is a systematic indebtedness of the public finance sector. Applying for funding in the new 2014-2020 term may be much more difficult than in the past, and in many cases impossible. There is also a real danger of addiction current operations provinces of external transfers as in European funds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
301--311
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Heller J., 2006, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2(24).
 • Jegorow D., 2014, Polska gospodarka u progu 2014 roku - statystyczna analiza porównawcza w układzie międzynarodowym oparta na wybranych wskaźnikach makroekonomicznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 39, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Kotlińska J., 2009, Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", ROK LXXI, z. 3.
 • Madras T., Mitura M., 2014, Dochody własne miast wojewódzkich w analizie ich kondycji finansowej, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 4(6).
 • Ossowska L., Ziemińska A., 2010, Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 4(18).
 • Surówka K., 2014, Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarcze-go, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 37, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Woźniak M.G., 2014, Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 39, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Fundusze europejskie 2007-2013, http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx (stan na 17.02.2015).
 • Krajowa Rezerwa Wykonania dla Regionalnych Programów Operacyjnych podzielona, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/KRW_dla_RPO_podzielona_26012011.aspx, (stan na dzień 10.02.2015).
 • Zasady działania funduszy, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady/ (stan na 15.02.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.