PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 46 T. 2. Gospodarka regionalna i międzynarodowa | 255--264
Tytuł artykułu

Ewaluacja polityki spójności - ilość versus jakość

Autorzy
Warianty tytułu
Evaluation of Cohesion Policy - Quantity Versus Quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza prowadzonej w Polsce ewaluacji polityki spójności w wymiarze stosowanych rozwiązań systemowych i formułowanych na tym gruncie oczekiwań co do użyteczności podejmowanych działań. Polska, jako beneficjent pomocy wspólnotowej, zobligowana została do wdrożenia mechanizmów gwarantujących sprawne, prawidłowe i efektywne wydatkowanie funduszy europejskich, w tym ewaluację prowadzonych działań. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania i powołane struktury organizacyjne stały się znaczącym elementem krajowych polityk publicznych. Mimo wielu lat doświadczeń jakość prowadzonej ewaluacji należy ocenić jako fasadową. Podstawowym problemem w wymiarze operacyjnym jest niska użyteczność generowanych wyników, a w przypadku formułowanych rekomendacji brak ich wdrażania. Z kolei w wymiarze organizacyjnym problem dotyczy zarówno zamysłu badawczego, jak i koordynacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the assessment carried out in Poland, evaluation of cohesion policy in the dimension of applied system solutions and formulated on the basis of expectations about the usefulness of the actions taken. Poland as a beneficiary of Community assis-tance has been obliged to implement mechanisms to ensure the proper, correct and efficient spending of EU funds, including evaluation activities. Adopted in this respect solutions and established organizational structures have become a major element of national public policies. Despite years of experience in quality evaluation conducted should be assessed as unsatisfactory. The main problem in the operational dimension is poor usability of the results generated, and in the case of formulated recommendations lack of implementation their. In the organizational issue concerns both the plan of research and coordination.(original abstract)
Rocznik
Strony
255--264
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
Bibliografia
 • Borowczak, A. (2012). Stan i kierunki badań ewaluacyjnych rozwoju regionalnego w Polsce. Studia KPZK PAN, CXL (II), 247-259.
 • Górniak, J. (2009). Ewaluacja jako instrument współczesnej polityki gospodarczej. W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych (s. 13-26). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Karpińska-Mizielińska, W., Smuga, T. (2015). Kierunki alokacji i wpływ interwencji unijnych na jakość zasobów pracy w przedsiębiorstwie. W: W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność (s. 85-113). Warszawa: CeDeWu.
 • Komisja Europejska (2016). Wyszukiwarka projektów EFS. Pobrano z: http://ec.europa.eu/ social/esf_projects/search.cfm?lang=pl (10.04.2016).
 • Komisja Europejska (2016). Beneficjenci polityki spójności Unii Europejskiej. Pobrano z: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/beneficiaries (14.04.2016).
 • Kusideł, E. (2013). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014a). Proces ewaluacji polityki spójności w Polsce 2004-2014. Warszawa.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014b). Wpływ ewaluacji na skuteczność i efektywność realizacji polityki spójności w Polsce. Dobre praktyki.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015a). Ewaluacja: wyniki badań, art. z dn. 17 grudnia 2014 r. Pobrano z: http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Wyniki_ badan.aspx (23.03.2016).
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015b). Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Warszawa.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2009). System informacji o Projektach. Pobrano z: http://www.sip.crzl.gov.pl (14.04.2016).
 • Misiąg, W. (2009). Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych. W: A. Haber M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych (s. 27-40). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Rokicki, B. (2011). System monitorowania i ewaluacji polityki spójności w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3, 87-103.
 • Słodowa-Hełpa, M. (2013). Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania. Warszawa: CeDeWu.
 • Szlachta, J., Zaleski, J. (2010). Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020. Gospodarka Narodowa, 10, 37-56.
 • Woźniak, M.G. (2014). Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39 (3), 38-54.
 • Żuber, P., Bienias, S. (2008). System ewaluacji w Polsce - dotychczasowe doświadczenia i wyzwania na przyszłość. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledziona (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki (s. 84-98). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.