PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 7 | nr 19 Osoba, wspólnota, polityka | 35--56
Tytuł artykułu

Political Imagination - Contributions to a Christian Vision of Politics

Autorzy
Warianty tytułu
Polityczna wyobraźnia - przyczynek do chrześcijańskiej wizji polityki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Z jednej strony, współczesna polityka jest tak pełna wyobraźni, że istnieje ryzyko, iż przerodzi się w komunikację czysto kreatywną. Z drugiej zaś strony, w epoce, gdy polityka sprowadza się do zwykłego zarządzania, mało jest miejsca dla wyobraźni i nowych możliwości, jakie ona stwarza. Wyjaśniając dwuznaczną naturę aktu wyobraźni, chciałbym pokazać, w jaki sposób chrześcijańska wizja polityki może dopomóc w zrozumieniu obydwu stron tego paradoksu.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Istnieją dwa diametralnie różne sposoby zastosowania wyobraźni w zależności od postawy podmiotu. Dlatego, stosując analizę fenomenologiczną, zbadam, w jaki sposób owa różnica uobecnia się we wszystkich wymiarach wyobraźni politycznej, spełniając następujące istotne kryteria: a) koncentracji na przedmiocie intencjonalnym, b) metodologii c) struktury czasowej.

PROCES WYWODU: Jeśli w istocie akt fantazji nie spełnia tych wszystkich kryteriów, to dlaczego filozofowie wolą go od aktu wyobraźni? Argumentuję, że historycznie rzecz biorąc, kluczowym momentem jest filozofia kantowska i że to właśnie kantowskie dziedzictwo wpłynęło na Feuerbacha, który stworzył nowe podstawy dla filozofii fantazji.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W wyniku interpretacji zasadniczego ustępu Istoty chrześcijaństwa pióra Feuerbacha pokazuję, że sposób, w jaki Kant i Feuerbach przekształcili pojęcie receptywnej i uległej wyobraźni skoncentrowanej na chrześcijańskiej tajemnicy, okazuje się zabójczy dla filozofii politycznej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podkreślam, że współczesna polityka chrześcijańska znów znajduje się na rozdrożu: albo pozostaje pod urokiem fantazji, albo wyzwala się, stając się prawdziwą wyobraźnią. Wyobraźnia skupia się na tajemnicy, która oświetla całą sferę polityki we wszystkich jej horyzontalnych i wertykalnych wymiarach, uwzględniając tym samym radykalnie nowy początek refleksji politycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: On the one hand, contemporary politics is so overwhelmed by imagination that there is a risk for politics to be dissolved into mere creative communication. On the other hand, in an age when politics is reduced to simple administration, there is little room for imagination and the new possibilities it brings. By illuminating the ambiguous nature of the imaginative act I would like to show how a Christian vision of politics may help to understand both sides of this paradox.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: There are two radically distinct ways to carry out imagination depending on the subject's fundamental attitude. Thus I will elaborate through a phenomenological analysis how this difference is present in all dimension of political imagination concerning the following essential criteria: a) the focus on the intentional object, b) methodology, c) temporal structure.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: If the act of fantasy is really that negative in all these aspects why do philosophers prefer it to the act of imagination? I argue that historically speaking the pivotal point is the Kantian philosophy and it is the Kantian heritage that influenced Feuerbach to lay the new fundaments of political fantasy.

RESEARCH RESULTS: Through interpreting a crucial passage of Feuerbach's The Essence of Christianity I show that the way Kant and Feuerbach transformed the concept of a receptive and obedient imagination focused on the Christian mystery are fatal for political philosophy.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: I insist that contemporary Christian politics is once again on a cross-road, either it remains captivated by fantasy or it gets liberated by becoming true imagination. Imagination is centered on the mystery that illuminates the whole sphere of politics in all of its horizontal and vertical dimensions and thus allows for a radically new beginning of political reflection. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Strony
35--56
Opis fizyczny
Twórcy
  • International Academy of Philosophy IAP-IFES Granada
Bibliografia
  • Aquinas, T. (2012). Summa theologica. Authentic Media Inc.
  • Augustine, S., & Zycha, J. (1894). De Genesi ad litteram inperfectus liber (Vol. 28). F. Tempsky.
  • Bottici, C. (2014). Imaginal politics: images beyond imagination and the imaginary. Columbia University Press.
  • Bundy, M.W. (1927). The Theory of Imagination in Classical and Medieval Thought. University of Illinois Studios, Vol. 12, 18.
  • Chrétien, J.L. (1991). L'inoubliable et l'inespéré - Euriditio didascalia (Didascalicon), I. book, ch. X and XII, Migne, Patrologia Latina, tom. 176, col. pp. 747-748 and 760.
  • Feuerbach, L. (1881). The Essence of Christianity, translated from the second German edition by Marian Evans. London. Retrived from: http://www.archive.org/stream/essencechristia00feuegoog
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.