PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 48 | 411--425
Tytuł artykułu

Osobennostey emotsional'nogo sostoyaniya detey v sportivnoy deyatel'nosti (na primere tkh·ekvando)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Charakterystyka stanu emocjonalnego dzieci w sporcie (na przykładzie taekwondo)
Specifics of Emotional State of Children Engaged in Sports Activities (on the example of taekwondo)
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony badaniu stanu emocjonalnego dzieci, które uprawiają taekwondo. Analizom poddano sferę sportu dziecięcego jako sektor gospodarki. Ukazano fundamentalne znaczenie dziecięcej kultury fizycznej i sportu dzieci dla rozwoju branży sportowej. Dla jej po myślnego rozwoju konieczna jest organizacja wielopoziomowego systemu szkolenia sportowców i tworzenie na tej podstawie produktu komercyjnego. Na każdym z poziomów jest potrzebne wykonywanie określonych zadań, a także tworzenie własnych elementów infrastruktury. Wskazuje się, że wschodnie sztuki walki rozwijają nie tylko sferę fizyczną, ale również poprawiają psychikę sportowca i jego cechy osobowe. Uprawianie sztuki walki pomaga przezwyciężyć negatywne emocje, nauczyć się radzić sobie ze strachem. Biorąc pod uwagę specyfikę psychiki dziecka, jej rozwojowy charakter w procesie tworzenia osobowości, zbadano również emocjonalne doświadczenia młodych sportowców przed i po treningu. Wyniki badań empirycznych uzyskano za pomocą metody proaktywnej. Analiza rysunków dzieci wykazała, że w trakcie treningu sportowego umiejętności z taekwondo aktywność fizyczna bardzo nieznacznie zmniejsza stres psychiczny. Okazało się, że przed ćwiczeniami prawie wszystkie dzieci (12 dzieci z 13) były zdenerwowane, spięte, doświadczyły astenicznego uczucia zwątpienia, a w niektórych przypadkach pojawiała się impulsywność, lęk i agresja. Po treningu te stany emocjonalne zostały zachowane, a poziom agresji zewnętrznej wzrósł. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the study of the emotional state of children who go in for taekwondo. The research is dedicated to the sport and health sphere as a branch of the economy. The fundamental significance of children's physical culture and sport for the development of the sports industry has been considered. Its successful development requires organizing the multilevel system of sportsmen training and creating a commercial product on this basis. Particular tasks must be executed at each level and additional private infrastructure elements must be formed. It is known that martial arts not only develop physical qualities, but also the psyche of a sportsman and his personality qualities. Practicing the martial arts helps to overcome negative emotions, teachers to cope with fear. Taking into consideration the heterogeneity of children's psyche and its developing nature in the process of a personality formation, emotional experiences of young sportsmen before and after training have been studied. The results of empirical research have been got by the projective technique. Analysis of children's drawings has showed that in the process of taekwondo's sports training the physical activity slightly reduces mental stress. It has been found out that before training, almost all the children (12 children of 13) experienced anxiety, tension, asthenic feelings, self-doubt, and in some cases, impulsiveness, fear and aggression. After training, these emotional states remained, and the level of external aggression was increased.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
411--425
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dnepropetrovskiy Natsional'nyy Universitet Zheleznodorozhnogotransporta im. Akademika V. Lazaryana
Bibliografia
 • Пуни А.Ц., 1980, Проблема личности в психологии спорта - М.
 • Родионов A.B., 1983, Влияние психологических факторов на спортивный резуль-тат - М.
 • Серова А.Г., 2007, Психология личности спортсмена. Учебное пособие, М.: Советский дом.
 • Boiko G., Babych N., 2014, Characteristics of motivational patterns for sporting activity of swimmers with psychophysical disorders, "Sport Sciences for Health", http://link. springer.com/article/, http://dx.doi.org/10.1007/s11332-014-0199-4.
 • Воронова В.И., 2007, Психология спорта: [учеб. пособие. для студ. высш. учеб. закл.] - М.: Олимпийская литература.
 • Горбунов Ю.Я., 2002, Исследование волевой активности в структуре индивидуальности спортсмена, «Теория и практика физической культуры» №7, c. 67-70.
 • Щербаков И.С., 2008, Динамика эмоциональных состояний пловцов высокой ква-лификации на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям, «Совре-менные проблемы науки и образования» № 4, c. 28-32.
 • Стресс и тревога в спорте: Международный сб. научных статей, 1983, Сост. Ю. Л. Ханин, М.: Физкультура и спорт.
 • Психология физической культуры и спорта: учебник для студ. высш. учеб. заведений, 2010, А.В. Родионов, В.Ф. Сопов, В.Н. Непопалов и др., под ред. А.В. Ро-дионова, М.: издательский центр «Академия».
 • Фотуйма А.Я., 2002, К вопросу агрессивности в спорте, Молодая спортивная наука Украины: Сборник научных трудов в области физической культуры и спорта, Львов: НПФ «Украинские технологии» Т. 2.
 • Уэйнберг Р.С., 2001, Основы психологии спорта и физической культуры, Р.С. Уэйнберг, Д. Гоулд, К.: Олимпийская литература.
 • Бэрон Р., 2001, Агрессия, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, М.: WORD.
 • Volkamer H., 1971, Zur Aggressivität in konkurrenzorientierten sozialen Systemen, "Sportwissenschaft" No. 1.
 • Гоголева Л.Н., 1975, Психологический анализ агрессивности поведения в спорте и вопросы психотерапии, Практический аспект психологической подготовки спортсменов: Тез. докладов Всесоюзного научного семинара, М.
 • Венгер А.Л., 2006, Психологическая помощь детям и подросткам после беслан-ской трагедии, А.Л. Венгер, Е.И. Морозова, «Московский психотерапевтече-ский журнал» №.1, c. 131-159.
 • Шляпникова А.И., 2005, Проективные методы психодиагностики: Учебное посо-бие, под редакцией Е.Л. Солдатовой, Ч.: ЮУрГУ.
 • Романова Е.С., 2001, Графические методы в практической психологии, Е.С. Рома-нова, СПб.: Речь.
 • Кретти Б. Дж., 1978, Психология в современном спорте, М.: Физкультура и спорт.
 • Ильин Е.П., 2009, Психология общения и межличностных отношений, СПб.: Питер.
 • Петрыгин С.Б., 2012, Волевая и психологическая подготовка в процессе занятий каратэ, «Российский Научный Журнал» № 3/28, c. 180-187.
 • Кутергин Н.Б., 2007, Формирование оптимальной агрессивности у спортсменов-борцов: автореф. дис. канд. пед. наук. СПб.
 • Martens R., 1987, Coaches guide to sport psychology, Champaign, IL: Human Kinetics Publishers.
 • Scanlan T.K., Passer M.W., 1978, Factors related to competitive stress among male youth sports participants, "Medicine and Science in Sports" No. 10, p. 103-108.
 • Rowley S., 1987, Psychological effects of intensive training in young athletes, "Journal of Child Psychology and Psychiatry" No. 06/1987; 28(3), p. 371-377, http://dx.doi. org/10.1111/j.1469-7610.1987.tb01759.x.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.