PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 15 Kapitał i technologia we współczesnej gospodarce | 90--106
Tytuł artykułu

System dochodów miast w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Analiza porównawcza

Warianty tytułu
The Income of Cities in Poland and Great Britain. Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano charakter dochodów własnych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii, odnosząc się do konstrukcji podatku od nieruchomości, jego fiskalnego znaczenia oraz wpływu na kreowanie dochodów budżetowych miast polskich i brytyjskich. W budżetach europejskich państw, w tym także Polski, występuje więcej niż jeden podatek lokalny. Wyjątek stanowi Wielka Brytania, gdzie potrzeby samorządu terytorialnego realizowane są za pomocą jednego podatku lokalnego, którym jest Council Tax. Brytyjski podatek od nieruchomości niweluje dysproporcje w stawkach podatkowych. Jego wysokość zależy od położenia i wartości nieruchomości. Na obecnym etapie integracji Unii Europejskiej nie można mówić o jednolitym systemie podatkowym Unii, ponieważ jest on dostosowany do warunków gospodarczych i społecznych danego państwa. Wprowadzenie koncepcji jednego podatku w Polsce, a tym samym przebudowa dochodów polskich miast, niesie ze sobą liczne utrudnienia w realizacji. Systemy dochodów oraz podatków lokalnych Polski i Wielkiej Brytanii różnią się bowiem pod względem konstrukcji, świadomości obywateli, przebiegu kształtowania się systemu podatkowego oraz ogólnej polityki państw. (abstrakt oryginalny)
EN
The article defines the character of own income in Poland and Great Britain referring to the structure of real estate tax, its fiscal meaning and influence on creating budget income of Polish and British cities. There is more than one local tax in the budgets of European countries, including Poland. Great Britain is an exception, where the needs of local government are met by one local tax called Council Tax. The British real estate tax levels the imparities in tax rate and it is based on the location and value of the property. The problems presented in the article do not exhaust all the questions connected with the British system. Despite the present stage of European Union integration, one cannot speak about one uniform tax system because it should be adjusted to economic and social conditions of a given country. Implementation of the concept of one tax for Poland and at the same time the change in income of cities in Poland entail numerous difficulties in execution. Income and local tax systems of Poland and Great Britain differ as regards structure, citizens' awareness, course of tax system development and general state policies of those countries. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
90--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Cukiernik, T., 2012, Powszechne wywłaszczenie, Najwyższy Czas, nr 26 (1152).
 • Denek, E., 2008, Wybrane zagadnienia finansowania działalności samorządu miast na prawach powiatu, w: Tarajkowski, J., Wojtasiewicz, L. (red.), Przestrzeń w polityce gospodarczej, PZPN, Poznań.
 • DFPNI, 2008, Podatek od nieruchomości, Land and Property Services, Department of Finance and Personnel http://www.dfpni.gov.uk/lps/polish_information_about_your_bill_2008.pdf [dostęp: 12.10.2012].
 • Dziemianowicz, R.I., 2007, Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2007_T2%2817%29_z2_s 184.pdf [dostęp: 12.10.2012].
 • Etel, L. (red.), 2008, Prawo podatkowe, wyd. 2, Difin, Warszawa.
 • Gajl, N., 1993, Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa.
 • Glumińska-Pawlic, J., 2003, Dochody jednostek samorządu terytorialnego de lege lata i de lege ferenda, w: Patrzałek, L. (red), System finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław.
 • Great Aycliffe Town Council, 2012, Fees and Charges, http://www.great-aycliffe.gov.uk/info/council-and-democracy/finance/fees-and-charges.html [dostęp: 27.09.2012].
 • Guziejewska, B., 2004, Podstawowe założenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle konstrukcji teoretycznych, Samorząd Terytorialny, "KiK" Konieczny i Kruszewski, Warszawa.
 • Hopfer, A., 2009, Wycena nieruchomości na świecie, http://www2.wpia.uw.edu.p1/files//podyplomowe/rzeczoznawstwo/wycena_nieruchomosci_na_swiecie_Hopfer.pdf [dostęp: 18.10.2012].
 • Karpus, K., 2003, Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 • Krajewska, A., 2010, Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 • Kurzynka, T., 2003, Podatek katastralny w Wielkiej Brytanii, w: Etel, L. (red.), Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 • Local Government Finance Act 1988.
 • Local Government Finance Act 1992.
 • Melville, A., 2009, Taxation: Finance Act 2008, Pearson Education, Edinburgh Gate.
 • Modzelewski, W.T., 2008, Systemy polityczne wybranych państw Europy, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn.
 • Motek, P., 2007, Podatki lokalne jako instrument oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Owsiak, S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Radzik-Maruszak, K., 2011, Od Thatcher do Browna: Polityka rządów brytyjskich wobec samorządu terytorialnego (1979-2010), Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, vol. 1 (13), s. 37-48.
 • Stankiewicz, J., 1997, Wybrane zagadnienia władzy lokalnej, w: Ruśkowski, E. (red.), Finanse komunalne w wybranych krajach Europejskich, Temida 2, Białystok.
 • Supernat, J., 1995, W Anglii, w: Jeżewski, J. (red.), Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Surówka, K., 1999, Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 138.
 • Surówka, K., 2011, Kryzys finansowy samorządu terytorialnego w Polsce po roku 2007 - mit czy rzeczywistość, w: Moździeż, A., Surówka, K. (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów, PWE, Warszawa.
 • Swianiewicz, P., Neneman, J., Łukomska, J., 2012, Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, ekspertyza wykonana na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, Materiał przygotowany na VIII Konferencję BGK dla JST "Wyzwania rozwojowe samorządów - jakość usług publicznych, technologie informatyczne, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej WGiSR Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2010, nr 80, poz. 526, ze zm.).
 • Wakuła, M., 2006, Czynniki wpływające na poziom dochodów własnych gmin, Samorząd Terytorialny, nr 10.
 • Watt, P.A., 2002, Local Government Capital Expediture in England, w: Dafflon, B. (ed.), Local Public Finance in Europe, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455455

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.