PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 nr 5 Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego | 139--152
Tytuł artykułu

Self-Government National Debt in Poland - Current Issues and Challenges

Warianty tytułu
Samorządowy dług publiczny w Polsce - aktualne problemy i wyzwania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
One of the most dynamic categories of local finances in Poland is self-government debt. The dynamic entails certain risk not only for the system of local/regional finances, but also for the entire public sector, an integral component of which is the self-government sub-sector. The basic aim of the study is to identify the most important and most current legal and economic issues related to the self-government national debt in Poland, while indicating possible methods of solving it or at least mitigating its negative effects. Not only the stability of self-government finances, but also the entire public finances sector, will depend on the actions taken in this respect.(original abstract)
Jedną z najbardziej dynamicznych kategorii finansów lokalnych w Polsce jest dług samorządowy. Owa dynamika niesie za sobą określone ryzyko nie tylko dla systemu finansów lokalnych/regionalnych, ale również dla całego sektora finansów publicznych, którego integralnym komponentem jest podsektor samorządowy. Podstawowy cel opracowania to identyfikacja najważniejszych i jednocześnie najbardziej aktualnych problemów prawno-ekonomicznych dotyczących samorządowego długu publicznego w Polsce, z jednoczesnym wskazaniem możliwych sposobów ich rozwiązania lub przynajmniej złagodzenia negatywnych ich skutków. Od podjętych działań w tym zakresie będzie zależała nie tylko stabilność systemu finansów samorządowych, ale także całego sektora finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Białystok
Bibliografia
 • Babczuk A., 2012, Zadłużenie spółek komunalnych może mieć wpływ na sytuację finansową samorządów, Finanse Komunalne, 9, 5-16.
 • Dylewski M., 2014, Zadłużenie JST - problemy nowej perspektywy finansowej UE, Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 198: 125-134.
 • Eurostat Database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [access: 5.08.2016].
 • Information of the Ministry of Finance on the execution of LGUs' budgets for the years 2008-2015, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu- terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [access: 5.08.2016].
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 [The Constitution of the Republic of Poland dated 2 April 1997, Journal of Laws No. 78, item 483].
 • KRRIO, 2016a, Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, Łódź: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 • KRRIO, 2016b, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, Warszawa: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 • NIK, 2015, Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • The letter of the Ministry of Finance dated 22 April 2016 on incurring liabilities by local self-government units in the non-bank lending institutions (the so-called quasi-banks), www.zielonagora. rio.gov.pl/esi-admin/upload/mx-m260-20160517-101206.pdf [access: 5.08.2016].
 • Słodowa-Hełpa M., 2013, Wyzwania stojące przed polskim samorządem lokalnym w perspektywie 2014-2020, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 1, 6(255), 32-57.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., 2014, Zadłużenie samorządów. W pułapce łatwych kredytów. Ranking "Wspólnoty", Warszawa 2014.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, t.j. Dz.U. 2015, poz. 233 [Act dated February 28, 2003 Bankruptcy and composition law, consolidated text: Journal of Laws of 2015, item 233].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 885 [Act dated August 27, 2009 on public finances, consolidated text: Journal of Laws of 2013, item 885].
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz.U. 2015, poz. 618 [Act dated April 15, 2011 on medical activity, consolidated text: Journal of Laws of 2015, item 618].
 • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1646 ze zm. [Act dated November 8, 2013 on amending the Public Finance Act and some other acts, Journal of Laws of 2013, item 1646, as amended].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.