PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 46(1) Pracownicy wiedzy 65 plus - nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności | 194--206
Tytuł artykułu

Studenci jako przedstawiciele pokolenia Y wobec nauczycieli akademickich 65 plus

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Students as Representatives of the Generation Y in the View of Academic Teachers Aged 65+
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest problematyka postaw studentów polskich i zagranicznych, oraz słuchaczy studiów podyplomowych, przedstawicieli pokolenia Y wobec nauczycieli akademickich 65 plus. Artykuł jest złożony z części teoretycznej, w której autorka analizuje problematykę postaw i stereotypów wobec osób dojrzałych oraz empirycznej, poświęconej omówieniu wyników badań przeprowadzonych w grupie 344 badanych, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, polskich i zagranicznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych. Uzyskane rezultaty badawcze wskazują na zróżnicowane postrzeganie pracowników wiedzy - nauczycieli akademickich u przedstawicieli pokolenia Y. Potwierdzają sformułowaną wcześniej tezę o niejednorodności tego pokolenia. Otrzymane dane generalnie nie upoważniają jednak do stwierdzenia istnienia negatywnych stereotypów u pokolenia Y w postrzeganiu dojrzałych osób - wykładowców. (abstrakt oryginalny)
EN
The article's subject matter is the problems of attitudes of Polish and foreign students as well as post-graduates, representatives of the generation Y, towards academic teachers aged 65+. The article consists of the theoretical part, where the author analyses the problems of attitudes and stereotypes towards mature individuals, and the empirical one, devoted to discussion of the findings of surveys carried out in the group of 344 respondents, students of public and non-public, Polish and foreign, universities as well as post-graduates. The obtained research findings indicate the diversified perception of knowledge workers, the academic teachers, by representatives of the generation Y. They confirm the previously formulated thesis of the non-homogeneity of this generation. However, the obtained data generally do not empower to ascertain the existence of negative stereotypes in case of the generation Y in terms of their perception of mature people, their lecturers. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Adelman R.G., Greene M.G., Charon R., Freedman E. (1990), Issues in physiciangeriatric patient relationship, (w:) Giles H., Coupland N., Wiemann J.M. (red.), Communication, health and the elderly, Manchester University Press,, Glasgow.
 • Banderski G., Gryzik A.,Matusiak K., Małżewska M., Stawasz E., (2009), Przedsiębiorczość akademicka, Raport z badania, PARP, Warszawa.
 • Biernat M. (2003), Toward a broader view of social stereotyping, "American Psychologist", No. 58.
 • Brewer M.B., Lui L. (1984), Categorization of the elderly by the elderly: Effects of perceiver's category membership, "Personality and Social Psychology Bulletin", No. 10.
 • Brewer M.B., Dull V, Lui L. (1981), Perceptions of the elderly: Stereotypes as prototypes, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 41.
 • Bristow D., Amyx D., Castleberry S.B., Cochran J.J. (2011), A cross-generational comparison of motivational factors in a sales career among gen x and gen y college students, "Journal of Personal Selling & Sales Management", No. 31(1).
 • Brzezińska A.I. (2015), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk.
 • Caporeal L.R., Lukaszewski M., Culbertson G. (1983), Secondary baby talk: Judgments by institutional eldery and their caregivers, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 44.
 • Capowski G. (1994), Ageism: The New diversity issue, "Management Review", No. 83.
 • Chester E. (2006), Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Helion, Gliwice.
 • Czapiński J., Panek T. (2009), Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego Warszawa.
 • Davenport T.H. (2005), Thinking for a Living: How to get better performance and results from knowledge workers, Harvard Business School Press, Boston - Massachusetts.
 • Duka K. (1985), Adolescent attitudes and beliefs toward aging and the elderly, "International Journal of Aging Development", No. 22.
 • Erber J.T. (1989), Young and older adults' appraisal of memory failures in young and older adult target persons, "Journal of Gerontology: Psychological Sciences", No. 44.
 • Fiske S.T., Cuddy A.J.C., Glick P. (2002), A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warm respectively from perceived status and competition, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 82.
 • Garrett G. (1990), Potrzeby zdrowotne ludzi starszych, PZWL, Warszawa.
 • Goldman R., Goldman G. (1981), How children view old people and aging: a developmental study of children in four countries, "Australian Journal of Psychology", No. 33.
 • Greene M.G., Adelman R., Charon R., Hoffman S. (1986), Ageism in the medial encounter: An explanatory study of the doctor-erderly relationship, "Language and Communication", No. 6.
 • Havlett S.A., Sherbin L., Sumberg K. (2009), How Gen Y & Boomers will reshape your agenda, "Harvard Business Review", No. 87(7/8).
 • Haylik L. (1998), Jak i dlaczego się starzejemy, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Heckhausen J., Dixon R.A., Bales P.B. (1989), Gains and losses in development. Throughout adulthood as perceived by different adult age groups, "Developmental Psychology", No. 25.
 • Hummer M.l., Ryan E.B. (1996), Toward understanding variations in patronizing talk addressed to older adult; psycholinguistic features of care and control, "International Journal of Psycholinguistics", No. 12.
 • Hummert M.L. (1999), A social cognitive perspective on age stereotypes, (w:) Hess M., Blanschard-Fields F. (Eds.), Social cognition and aging, Academic Press, San Diego.
 • Hummert M.L., Garstka T.A., O'Brien L.T., Greenwald A.G., Mellot D.S. (2002), Using the implicite association test to measure age differences in implicit social cognitions, "Psychology and Aging", No. 12.
 • Kaifi B., Nafei W.A., Khanfar N.M., Kaifi M.M. (2012), A Multigenerational Workforce: Managing and Understanding Millennials. "International Journal of Business & Management", No. 7(24).
 • Kwong See S.T., Hoffman H.G., Wood T.L. (2001), Perception of old female eyewitness: Is it older eyewitness believable?, "Psychology and Aging", No. 16.
 • Kwong See S.T., Heller R.B. (2004), Judging older targets' discourse: How do age stereotypes influence evaluation?, "Experimental Aging Research", No. 30.
 • Ng E., Schweitzer L., Lyons S. (2011), New generation, great expectations: A field study of the Millennial generation, "Journal of Business & Psychology", No. 25.
 • O'Hanlon A.M., Camp C.J., Osofsky H.J. (1993), Knowledge of and attitudes toward aging in young middle aged and older college students, "Educational Gerontology", No. 19.
 • Pasathupti M., Lockenhoff C.E. (2002), Ageist behavior, (w:) Nelson T.D. (Ed.), Ageism: Stereotyping and prejudice against older person, MIT Press, Cambrige MA.
 • Pokolenie Y: potrzeby i nawyki wpływające na dzielenie się wiedzą (2013). Raport podsumowujący badania prowadzone w ramach projektu Organizacja ucząca się 2.0 prowadzonego przez Portal Interia.pl oraz Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Radecki S.E., Kane P.L., Solomon D.H., Mendenhall R.C. (1988), Do physicians spend less time with older patients?, "Journal of American Geriatrics Society", No. 16.
 • Rubin K.H., Brown I. (1975), A life span look at person perception and its relationship to communicative interaction, "Journal of Gerontology", No. 30.
 • Share L.M., Wayne S.J. (1993), Commitment and employee behaviur: Comparision of affective and continuance commitment with perceived organizational support, "Journal of Applied Psychology", No. 78.
 • Slotterback C.S., Saarino D.A. (1996), Attitudes toward older adults: Variation based on attitudinal task and attribute categories, "Psychology and Aging", No. 11.
 • Suleman R., Nelson B. (2011), Motivating the millennials: Tapping into potential of Youngest generation, "Leader to Leader", No. 62.
 • Timm C., Rademacher U., Kruse L. (1998), Age stereotypes and patronizing messages: Features of age-adapted speech in technical instructions to the elderly, "Journal of Applied Communication Research", No. 26.
 • Tulgan B. (2009), Not Everyone Gets A Trophy: How to Manage Generation Y, Jessey-Bass, San Francisco.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.