PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 nr 5 Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego | 153--163
Tytuł artykułu

Municipal Bonds as a Financing Tool for Polish Local Government Units - The State of the Market and Development Prospects

Warianty tytułu
Obligacje komunalne jako narzędzie finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - stan rynku i perspektywy jego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Municipal bonds are an interesting alternative financing tool for local government units. These are a cheaper and more flexible tool than traditional capital acquisition forms out on the market. Between the years 2007-2015, the debt resulting from municipal bond issuance for local governments in Poland increased fivefold (from 4 to 20 billion PLN). This article presents a Polish municipal bond market assessment and outlines the market development prospects based on an analysis of opportunities and constraints.Analyses carried out in the article show that the municipal bond market in Poland should develop dynamically in the next few years. This market, among others, needs to develop to be able to secure local government unit contributions for the implementation of project that are co-financed by the European Union during the years 2016-2020.(original abstract)
Obligacje komunalne stanowią w ostatnich latach interesującą alternatywę finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego. Są to narzędzia tańsze i bardziej elastyczne od tradycyjnych form pozyskiwania kapitału na rynku. W latach 2007-2015 dług wynikający z emisji obligacji komunalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce wzrósł pięciokrotnie (z 4 do 20 miliardów PLN). W artykule zostaje dokonana ocena rozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce i nakreślone zostają możliwości rozwoju tego rynku w oparciu o analizę szans i ograniczeń. Przeprowadzona w pracy analiza wskazuje, że rynek obligacji komunalnych w Polsce powinien się w kolejnych latach dynamicznie rozwijać. Wynika to m.in. z przyszłych potrzeb uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego wkładu własnego do realizacji projektów współfinansowanych w ramach środków Unii Europejskiej w latach 2016-2020.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Gdansk School of Banking, Poland
Bibliografia
 • Bitner M., 2006, Finansowanie strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego - skąd przyszło, dokąd zmierza?, Zeszyty BRE Bank - CASE: Obligacje komunalne w Polsce, 84, 29-36.
 • Catalyst Statistic Bulletin, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 • Janeta A., 2012, Obligacje komunalne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 271, 236-246.
 • Kopańska A., 2004, Rynek obligacji komunalnych w Polsce - czynniki jego obecnego kształtu oraz perspektywy rozwoju, Ekonomia, 16, 75-94.
 • Kozak S., 2015, Municipal Bond as a Supporting Tool of Regional Economic Development in Poland, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14(63), 87-96.
 • Kozuń-Cieślak G., 2008, Obligacje komunalne. Instrumenty dłużne dla jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: WN PWN.
 • Misterek W., 2009, Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Difin.
 • Reports on the activities of RIO and implementation by local governments, The National Council of Regional Chambers of Audit, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 • Rosa A., 2011, Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce, w: Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • NBP, 2015, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2011, Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka, Warszawa: C.H. Beck.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fnansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 [Public Finance Act of 27th August 2009, i.e. Journal of Laws no. 157, item 1240].
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz.U. poz. 238 [Bonds Act of January 15th 2015, Journal of Laws item 238].
 • Zawora J., 2014, Obligacje komunalne jako zewnętrzne źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 205-214.
 • Zioło M., 2011, Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru, Zeszyty Naukowe PTE, 10, 283-298.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.