PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 47(2) Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 7--18
Tytuł artykułu

Rozwój gospodarczy Polski w drugiej dekadzie XXI wieku na tle zmian globalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poland's Economic Development in the Second Decade of the 21st Century Against the Background of Global Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalny kryzys finansowy i gospodarczy przyśpieszył tempo przemian strukturalnych w gospodarce światowej, związanych z internacjonalizacją gospodarki, rewolucją w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych i wzrostem dynamiki rozwojowej krajów o gospodarkach wschodzących. W 2013 roku ta grupa krajów osiągnęła przewagę pod względem wielkości wytwarzanego produktu krajowego brutto nad krajami wysoko rozwiniętymi i powiększyła ją w latach następnych. W 2014 roku Chiny stały się największym w świecie producentem towarów i usług, wyprzedzając Stany Zjednoczone i dorównując pod względem wielkości wytworzonego PKB krajom Unii Europejskiej. Różnice poziomów rozwoju gospodarczego i społecznego między grupami krajów pozostają jednak bardzo duże, a dysproporcje dochodów w obrębie wielu gospodarek się powiększają. Rośnie ryzyko rozwojowe, zwłaszcza w krajach o gospodarkach wschodzących. Przemianom i turbulencjom w gospodarce światowej towarzyszą konflikty i napięcia wewnętrzne i międzynarodowe, o naturze ekonomicznej, politycznej, społecznej i militarnej, które niweczą osiągnięcia ostatnich dziesięcioleci i całych pokoleń. W niestabilnych warunkach zewnętrznych rozwój gospodarczy Polski w latach 1995-2015, w tym w latach obecnej dekady, cechował się względnie wysoką, chociaż malejącą dynamiką, zbliżoną do średniej w gospodarce światowej i wyższą od osiąganej w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i OECD, ale ten postęp także może być zagrożony. Dla zachowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski należy szukać wspólnych rozwiązań i zabezpieczeń politycznych i gospodarczych, we współpracy z krajami Unii Europejskiej, ale i z innymi sąsiadami i mocarstwami XXI wieku, w trosce o rozwój kraju w najbliższej i dalszej, niepewnej przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The global financial and economic crisis has accelerated the pace of structural transformations in the global economy related to economy's internationalisation, revolution in the area of information and communication technologies, and the growth of developmental dynamics of the countries with emerging economies. In 2013, this group of countries gained an advantage in terms of the volume of generated gross domestic product over the advanced countries and it increased it in subsequent years. In 2014, China became the world's biggest producer of goods and services outpacing the United States and equalling in this respect the volume of generated GDP of the European Union's countries. Notwithstanding, the differences in the levels of economic and social development between the groups of countries have remained very high and the disparities in incomes within many economies have been increasing. There has been growing the developmental risk, particularly in the countries with emerging economies. The transformations and turbulences in the world's economy have been accompanied by internal and international conflicts and tensions of the economic, political, social, and military nature, which wreck achievements of the recent decades and whole generations. Under unstable external conditions, the economic development of Poland in 1995-2015, including the years of the current decade, displayed a relatively high, though decreasing dynamics, approximate to the mean in the global economy and higher than the one achieved in highly developed countries of the European Union and OECD, albeit this progress may also be endangered. To retain Poland's economic security, we must seek for joint solutions and political and economic safeguards, in cooperation with the European Union's countries, but also with other neighbours and great powers of the 21st century, taking care of the country's development in the nearest and further, uncertain future. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Allais M. (1977), L'impôt sur la Capital, la Réforme Monétaire, Ed. Hermann, Paris.
 • Allais M. (1999), La Crise mondiale aujourd'hui, Ed. Clément Juglar, Paris.
 • European Commission (2007), Beyond GDP, Measuring progress, true wealth, and the well-being of nations, International Conference, 19 & 20 November 2007, Brussels, http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html [dostęp: 12.07.2015]
 • European Commission (2010), Report by the Commission on the Measurement of the Economic Performance and Social Progress, Professor Joseph E. Stiglitz, Chair, Columbia University, Professor Amartya Sen, Chair Adviser, Harvard University, Professor Jean-Paul Fitoussi, Coordinator of the Commission, IEP, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr [dostęp: 08-06-2015].
 • European Commission (2015), Quality of life in Europe - facts and views, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-05-14-073 [dostęp: 31.07.2015].
 • IMF (2007), Globalization of Labor. Prepared by Florence Jaumotte and Irina Tytell of the IMF's Research Department, "Finance & Development", IMF, Vol. 44, No. 2, June.
 • IMF (2011), World Economic Outlook April 2011: Tensions from the Two-Speed Recovery, Unemployment, Commodities, and Capital Flows, Washington.
 • IMF (2014), World Economic Outlook April 2014: Recovery Strengthens, Remains Uneven, Washington.
 • IMF (2015), World Economic Outlook October 2015: Adjusting to Lower Commodity Prices, Washington.
 • Kleer J., Kleiber M. (2015), Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Kotyński, J. (2012), Globalizacja finansowa a zmiany w gospodarce światowej, (w:) Kleer J., Wierzbicki A. (red.), Zmiany w gospodarce światowej, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 • Kotyński J. (2012a), Wzrost gospodarczy Polski w latach 1996-2011 i ryzyko jego spowolnienia, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 30.
 • Kotyński J. (2013), Wzrost i poziom PKB Polski na tle krajów Unii Europejskiej i świata, (w:) Rybiński K. (red.), Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i światowej. Problemy polityki gospodarczej i rozwoju, AFiBV, Warszawa.
 • Kotyński J. (2014), Managing risk for development in European and global economy, (w:) Kotyński J. (red.), Risks for Development in European and Global Economy, Vistula University, Warszawa.
 • Kotyński J. (red.) (2014), Risks for Development in European and Global Economy, Vistula University, Warszawa.
 • Kotyński J. (2015), Robert J. Shiller, Finanse a dobrobyt społeczny, "Ekonomista", nr 4.
 • OECD (2007), Employment Outlook 2007, Paris.
 • OECD (2010), Perspectives on Global Development 2010. Shifting Wealth ® OECD 2010, Paris.
 • OECD (2011), Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2012-en [dostęp 22.03.2013].
 • OECD (2011), Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264119536-en [dostęp: 05.08.2015].
 • OECD (2015), In It Together: Why Less Inequality Benefits All (2015), OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2015), OECD Economic Outlook, Volume 2015/1, OECD, Preliminary Version.
 • OECD (2015), OECD Employment Outlook 2015, OECD; DOI: www.10.1787/empl_outlook-2015-en [dostęp: 31.07.2015].
 • Piketty Th. (2013), Le Capital au XXIe siècle, Editions du Seuil, Paris.
 • Piketty Th. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej "Kategorie. Promocje", Warszawa.
 • Rada Ministrów (2015), Ustawa budżetowa na rok 2016. Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień.
 • Shiller R.J. (2012), Finance and the Good Society, Princeton University Press: Princeton, New Jersey.
 • Shiller R.J. (2015), Finanse a dobrobyt społeczny, tłum. Z. Matkowski, PTE, Warszawa.
 • UNDP (2013), The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, Human Development Report 2013, UNDP, http://www.undp.org/content/undp/en [dostęp: 23.03.2013].
 • UNDP (2014), Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, Vienna.
 • United Nations (2015), World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables (2015), ESA/P/WP.241, UN DESA, Population Division, New York, http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf [dostęp: 04.08.2015].
 • Wierzbicki A.P. (2015), Przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Instytut Łączności, Warszawa.
 • World Bank (2013), World Development Report 2014: Risk and opportunity - managing risk for development, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.