PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 7 | nr 19 Osoba, wspólnota, polityka | 77--106
Tytuł artykułu

Beyond Complexities of Co-operative Values and Principles : Developing a Framework for Lifestyle Research and Education

Autorzy
Warianty tytułu
Wychodzenie poza złożoności wartości i zasad spółdzielczych : budowa schematu do badań i edukacji związanych ze stylem życia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Artykuł proponuje metodologię badania osób oraz instytucji, w których one pracują, poprzez badanie ich stylów życia.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Wychodząc z metodologii Wojtyły poznawania osób na podstawie ich czynów i postępowania, postanowiłem użyć podobnej metodologii, aby odpowiedzieć na pytanie, czy XIX-wieczne wartości i zasady spółdzielcze są ciągle aktualne w złożonej ekonomii XXI wieku, a jeśli tak, to jak możemy je zoperacjonalizować, aby stały się dynamicznymi wskazówkami nie tylko dla współczesnego biznesu, ale także w poprawie naszego życia codziennego?

PROCES WYWODU: Przegląd badań w dziedzinach takich jak etnografia, marketing, medycyna i kryminologia pokazuje, że w odróżnieniu od wartości style życia mogą być dużo łatwiej zoperacjonalizowane i zmierzone. Wszyscy zarówno eksponujemy nasze style życia, jak i jesteśmy pod wpływem stylów życia innych. Niektóre związane ze statusem style życia rozprzestrzeniają się jak wirusy, tworząc pandemię konsumpcjonizmu. Style oparte na posiadanych produktach stoją w całkowitej sprzeczności z zorientowanym na osoby spółdzielczym stylem życia.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ekspozycyjny Model Stylu Życia umożliwia nowe ujęcie teoretyczne w badaniach nad izomorfizmem organizacyjnym.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Model stylu życia oparty na podmiotowości osoby może być wykorzystywany w budowaniu narzędzi diagnostycznych i badaniu sedna ludzkich motywów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Model ten ma pomóc badać, w jakim stopniu indywidualny styl życia wpływa na funkcjonowanie partycypacyjnej firmy i czy ten wpływ odzwierciedla się w sukcesie firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The paper proposes a methodology to study individuals and their institutions by the study of their lifestyles.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Following Wojtyla's methodology of studying the person on the basis of his or her actions and conduct, I decided to use similar methodology to answer the question: Are the 19th century Co-operative Values and Principles still pertinent in the complex economy of the 21st century, and, if so, how can we operationalise them to become vibrant guidelines not only in contemporary business, but also in improving our everyday lives?

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The overview of the research on lifestyle in ethnography, marketing, lifestyle and occupational medicine, and finally criminology shows that unlike values, lifestyle can more easily be operationalized and measured. We both expose our lifestyle and are exposed to the lifestyles of others. Some status-based lifestyles spread like viruses creating a pandemic of consumerism. These product-based lifestyles are in complete opposition to the person-oriented co-operative lifestyle.

RESEARCH RESULTS: An Exposure Model of Lifestyle allows new conceptualization of the isomorphism research.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The agency based model of lifestyle may be used for constructing diagnostic tools and investigating the very essence of personal motives both in private and work life. This model is supposed to help to investigate to what degree an individual's lifestyle impacts the functioning of a participative company and whether it is reflected in the company's success. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Strony
77--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • MIK S. Coop, University of Mondragon SWPS - University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Allen, M., Jorgenson, J., Herrett-Skjellum, J., Kramer, M.R. & Timmerman, L. (2007). Effects of music. In: R.W. Preiss, B.M. Gayle, N. Burrell, M. Allen & and J. Bryant (Eds.), Mass media effects research: Advances through meta-analysis. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 263-279.
 • Berger, A., Walker, M. & Susan, N. (2004). Measuring Healthy Lifestyle. In: M. Fran-Stromborgh & S.J. Olsen (Eds.), Instruments for Clinical Health-care Research. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning.
 • Borruso, M.T. (Ed.) (2012). McKinsey on cooperatives. New York: McKinsey & Company Industrial Publications.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Cahill, D.J. (2006). Lifestyle market segmentation. Binghamton, NY: Routledge., K.R.,
 • Cheng, A.S., & Fleischmann, K.R. (2010). Developing a meta-inventory of human values. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 47(1), 1-10.
 • Cox, G. (2014). LinkedIn Group: UK Society for Co-operative Studies, Topic: Scaling worker coops, August 2014. Retrived from: https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=2929640&type=member&item=5895868653726887938&trk=groups_most_recent-0-b-cmr&goback=.gmr_2929640 (access: 10.10.2014).
 • Dinzeo, T.J., Thayasivam, U. & Sledjeski, E.M. (2014). The development of the lifestyle and habits questionnaire-brief version: relationship to quality of life and stress in college students. Prevention Science, Vol. 15, No. 1, pp. 103-114.
 • Ekstrom, K.M. & Glans, K. (Eds.). (2011). Beyond the consumption bubble. New York: Francis and Taylor.
 • Erdal, D. (2014). Employee ownership and health: An initial study. In: S. Novkovic & T. Webb (Eds.), Co-operatives in a post-growth era: Creating co-operative economics. London: Zed Books, 210-220.
 • Ericsson, K.A. & Smith, J. (1991). Toward a general theory of expertise: Prospects and limits. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Featherstone, M. (2007). Consumer culture and postmodernism. 2nd edition. Los Angeles: Sage Publications.
 • Fitzgerald, R. (2006). The hundred-year lie. New York: Dutton.
 • Freundlich, F. & Gago, M. (2012). Co-operative employment density, social capital and public health: Evidence from Gipuzkoa Province, the Basque country. Paper presented at the Co-operatives and Public Health Workshop, Scottish Enterprise, Edinburgh, 8th May.
 • Hettler, B. (1976). The six dimensions of wellness. Retrived from: <http://www.hettler.com/sixdimen.htm> (access: 25.06.2015).
 • Heinrich, H.W. (1959). Industrial Accident Prevention: A scientific approach. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Hindelang, M.J., Gottfredson, M.R. & Garofalo, J. (1978). Victims of personal crime: An empirical foundation for a theory of personal victimization. Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company.
 • Holman, R.H. (1994). Chapter 3: A Values and Lifestyle perspective on human behaviour. In: R.E. Pitts Jr & A.G. Woodside (Eds.), Personal values and consumer psychology. Toronto: Lexington Books.
 • ICA, International Co-operative Alience. Retrived from: <ica.coop> (access: 30.12.2015).
 • Koradecka, D. (2010). Introduction. Occupational safety and health: From the past, through the present, and into the future. In D. Koradecka (Ed.), Handbook of occupational safety and health. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Lewis, T. (2008). Smart living. Lifestyle media and popular expertise. New York: Peter Lang.
 • Lindström, J., Ilanne-Parikka, P., Peltonen, M., Aunola, S., Eriksson, J.G., Hemiö, K. & Tuomilehto, J. (2006). Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. The Lancet, Vol. 368, No. 9548, 1673-1679.
 • Mahon, N.E., Yarcheski, A. & Yarcheski, T.J. (2003). The revised personal lifestyle questionnaire for early adolescents. Western Journal of Nursing Research, Vol. 25, No. 5, 533-547.
 • Maibach, E.W., Abroms, L.C. & Marosits, M. (2007). Communication and marketing as tools to cultivate the public's health: a proposed "people and places" framework. BMC Public Health, 7, 88. Retrived from: <http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-7-88.pdf> (access: 25.06.2015).
 • Mayo, E. (2016). Values: How to Bring Values to Life in Your Business. Sheffield, UK: Greenleaf Publishing Limited.
 • Miles, S. (2000). Youth lifestyles in a changing world. Buckingham: McGraw-Hill International.
 • Mitchell, A.(1979). Social change: Implications of Trends in Values and Lifestyles. Menlo Park, CA: SRI International.
 • Pine, B.J., & Gilmore, J.H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, Vol. 76, 97-105.
 • Plummer, J.T. (1974). The concept and application of life style segmentation. Journal of Marketing, Vol. 36, No. 1, 33-37.
 • Preiss, R.W., Gayle, B.M., Burrell, N., Allen, M. & Bryant, J. (Eds.). (2007). Mass media effects research: Advances through meta-analysis. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Pontifical Council for Justice and Peace. (2004). Compendium of the social doctrine of the church. Vatican. Retrived from: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.