PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 7 | nr 19 Osoba, wspólnota, polityka | 173--194
Tytuł artykułu

Istota polityki społecznej - "Urzędowa, planowa dystrybucja"

Warianty tytułu
The Essence of Social Policy - "Official, Scheduled Distribution"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu jest analiza definicji polityki społecznej w polskiej literaturze polityki społecznej, opublikowanej po 1918 r.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Autor koncentruje się na definicjach ekonomistów, specjalistów w dziedzinie polityki społecznej, socjologów i prawników. Podejmuje próbę udowodnienia hipotezy badawczej, że polityka społeczna jako polityka publiczna jest nauką stosowaną.

PROCES WYWODU: Autor akcentuje dwa problemy: 1) niewystarczające zaspokojenie potrzeb społecznych ludności w przeszłości oraz 2) występowanie po stronie społeczeństwa oczekiwań zaspokojenia przez władze publiczne potrzeb mieszkaniowych, edukacyjnych, w zakresie pracy, zmniejszenia stopy bezrobocia, zagwarantowania zabezpieczenia społecznego, pomocy socjalnej, opieki medycznej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Autor podkreśla konieczność dokonania zmiany ról, z pasywnej w aktywną, przez państwo jako głównego podmiotu polityki społecznej, oraz włączenie organizacji pozarządowych w sferę stosowanej polityki społecznej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Nowoczesna polityka społeczna powinna zerwać ze stosowanym po wojnie biurokratycznym systemem dystrybucji dóbr i zaspokajania potrzeb, uzależnionym od aktywności zawodowej. W drugiej części, "Urzędowa, planowa dystrybucja", autor przedstawia definicje polityki społecznej w socjalistycznej Polsce. Zostały one skonstruowane na marksistowskiej, mechanicznej klasowej podstawie zaspokajania wszystkich osób zatrudnionych bezpośrednio lub pośrednio przez państwo i jego struktury organizacyjne. Oficjalna ideologia mechanicznego egalitaryzmu oparta na moralnych i prawnych obowiązkach świadczenia pracy spowodowała obniżenie do minimum świadczeń socjalnych osób zawodowo biernych. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The Author examines the notions of social policy that were raised in Poland between Great Wars in socialist Poland and will need to be faced both by the social policy scholars and government in the coming years.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The Author focus on definitions presented by economists, social policy analysts, sociologists and legal scholars of social policy as an applied social science. He addressed the following issues: 1) the inadequacy an inefficiency of the social policies during the former times; 2) basic needs and popular expectations related to job availability, unemployment, social security, social assistance, medical care services, housing shortage, high cost of living, educational training.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The Author points out the necessity to change the role of the state from passive to active player, encourage NGO's to participate to much greater extent in social policy matters.

RESEARCH RESULTS: The collapse of the previous "red tape" system of welfare ought to be replaced with a new system based on combination of mutual aid principles, conservative corporatist social policy and in the most difficult, limited cases on the humanitarian ideas.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The bureaucratic state collectivist system of social policy during the days of socialist regime in Poland is presented in the second part of the paper entitled "Official, Scheduled Distribution" of good based on worked performed. The was constructed on the pillar described by Karl Marx in the "Capital" ascribed to the working class in a new political regime which facilitated the mechanical principle equal treatment of all employed directly or indirectly by the socialist state. An official ideology of egalitarianism base on both moral and legal obligation to be employed reduced to the minimum the social benefits and services provided by the socialist state to the poor strata's of the society which were not professionally active. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Strony
173--194
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Auleytner, J. (2000). Polityka społeczna. Teoria i organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • Czajka, S. (1986). Zarys polityki społecznej. Warszawa: PWE.
 • Danecki, J.(1984). O postępie społecznym i polityce społecznej. W: W. Anioł (red.), Polityka społeczna. Wybór tekstów teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Polityki Społecznej UW.
 • Dziewięcka-Bokun, L. (2000). Systemowe determinanty polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dziewięcka-Bokun, L. i Mielecki, J. (1996). Wybrane problemy polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Firlit-Fesnak, G. i Szylko-Skoczny, M. (2013). Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzybowski, S.M. (1948). Wstęp do polityki społecznej. Kraków: Czytelnik.
 • Rajkiewicz, A. (red.). (1973). Słowo wstępne. W: Polityka społeczna. Warszawa: PWE.
 • Rajkiewicz, A. (red.). (1979). Polityka społeczna. Warszawa: PWE.
 • Secomski, K. (1967). Podstawy planowania perspektywicznego. Warszawa: PWE.
 • Sieńko, I. (1986). Polityka socjalna czy polityka społeczna? W: A. Piekara i J. Supińska (red.), Polityka społeczna w okresie przemian. Warszawa: PWE.
 • Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Warszawa: PWE.
 • Szubert, W. (1979). Przedmiot, geneza i zakres socjalistycznej polityki społecznej. W: A. Rajkiewicz (red.), Polityka społeczna. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.