PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 nr 5 Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego | 165--176
Tytuł artykułu

The Financing of Public Tasks Delegated to Local Governments - An Unresolved Systemic Problem

Autorzy
Warianty tytułu
Finansowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - nierozwiązany problem systemowy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper addresses problems relating to dysfunctions observed in the performance of public tasks delegated to local governments by the state's central authorities. The paper aims, in the first place, to investigate the factors behind these dysfunctions and to suggest recommendations for systemic improvements. In addition, an attempt is made to identify elements that should be taken into account in determining the costs of tasks delegated to local government units. The discussion is based primarily on a review of relevant regulations and a critical reading of topical literature, but also includes practical insights.(original abstract)
Poruszone w artykule problemy dotyczą dysfunkcyjnych obszarów w zakresie realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej. Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn tych dysfunkcji. Na podstawie prowadzonych rozważań zaproponowano systemowe zmiany w tym zakresie. Ponadto podjęto próbę identyfikacji tych elementów, które powinny być brane pod uwagę w procesie kalkulacji kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Rozważania oparto głównie na analizie rozwiązań prawnych, krytycznej analizie literatury przedmiotu i zakończono je elementami aplikacyjnymi.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • WSB University in Poznan
Bibliografia
 • Dębowska-Romanowska T., 2010, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa: C.H. Beck.
 • Drury C., 1998, Rachunek kosztów, Warszawa: WN PWN.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r., Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607 [The European Charter of Local Self-government of October 15, 1985, Journal of Laws No. 124/1994, item 607].
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm. [The Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997, Journal of Laws No. 78, item 483 as amended].
 • Kornberger-Sokołowska E., 2013, Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego, Warszawa: LexisNexis.
 • Moll T., 2012, Zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego zadań w świetle art. 166 ust. 2 Konstytucji - wybrane zagadnienia, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2012, nr 2(10), 213-234.
 • NIK, 2014, Nadzór wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Warszawa (LPO-4101-007-00/2014, Nr ewid. 174/2014/P/14/103/LPO).
 • Nowak E., R. Piechota, M. Wierzbiński, 2004, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa: PWE.
 • Ostrowska A., 2014, Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania samorządu terytorialnego a konstytucyjna zasada adekwatności, Prawo budżetowe państwa i samorządu, 2(2), 59-78.
 • Sobańska I. (ed.), 2009, Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa: C.H. Beck.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330 ze zm.[Accounting Law of September 29, 1994, Journal of Laws of 2013, item 330, as amended)].
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. nr 203, poz. 1966 [Law of November 13, 2003 on Local Government Revenues. Journal of Laws No. 203, item 1966].
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Dz.U. nr 90, poz. 759 [Law of May 6, 2005 on the Joint Committee of Central and Local Government and on Representatives of the Republic of Poland in the Committee of the Regions of the European Union, Journal of Laws No. 90, item 759].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm. [Law of August 27, 2009 on Public Finance, Journal of Laws of 2013, item 885, as amended)].
 • Wójtowicz K., 2014, Podział zadań publicznych między państwo a samorząd a problem zapewnienia stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2014, 40(4), 303-312.
 • Wyrok Sądu Najwyżeszgio z dnia 21 listopada 2003 r., sygn. akt II CK 267/02, Legalis [Supreme Court Ruling of November 21, 2003, file ref. no. II CK 267/02, Legalis].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.