PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 68 nr 3 Społeczne aspekty działalności gospodarczej | 45--63
Tytuł artykułu

Surplus Economy Versus Inclusive Economy

Warianty tytułu
Gospodarka nadmiaru versus gospodarka inkluzywna
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper sets out from an assumption that, in a market economy, the fundamental growth barrier is that of demand. This results in a number of disproportions in socio-economic development, including waste stemming from the surplus economy model that is specific to highly developed countries. Surplus economy is characterized by a mismatch between the supply of goods and services and the demand for them. The key proposition put for the in the paper is that of the possibility to address the surplus economy syndrome by pro-inclusive transformations of the socio-economic system. In discussing the issue, it is suggested that inclusiveness is a value per se, while the inclusiveness of a socio-economic system is a crucial precondition of sustainable, harmonious development. Inclusiveness is here understood as a mechanism/system capable of constraining the waste of material resources and human capital. Putting such a system in place stands for a transition from surplus economy to modest economy. An inclusive socio-economic system is one oriented on optimizing the utilization of production capacity and bridging the gap between actual and potential economic growth and social development. The paper outlines the key elements of such a system. The issues are discussed from the perspective of Poland. The paper is based on statistical analyses and studies of subject literature.(original abstract)
W artykule wychodzi się z założenia, że w gospodarce wolnorynkowej podstawową barierą rozwojową jest bariera popytu. Rodzi to szereg dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym, w tym zjawisko marnotrawstwa, którego podłożem jest charakterystyczna dla krajów wysoko rozwiniętych gospodarka nadmiaru. Wyraża się ona w niedostosowaniu rozmiarów podaży dóbr i usług do możliwości popytowych. Podstawową tezą artykułu jest teza o możliwości przeciwdziałania syndromowi gospodarki nadmiaru poprzez proinkluzywne przekształcenia w systemie społeczno-gospodarczym. W analizach tej kwestii wychodzi się z założenia, że inkluzywność jest wartością samą w sobie. Inkluzywność zaś systemu społeczno-gospodarczego jest nieodzownym warunkiem trwałego, harmonijnego rozwoju. Inkluzywność rozumiana jest tu jako mechanizm/system ograniczający marnowanie zasobów materialnych i kapitału ludzkiego. Oznacza to razem przechodzenie od gospodarki nadmiaru do gospodarki umiaru. Inkluzywny system społeczno-gospodarczy to system zorientowany na optymalizację wykorzystania zasobów wytwórczych i zmniejszanie rozpiętości między rzeczywistym a potencjalnym poziomem wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. W artykule przedstawione są główne elementy takiego systemu. Kwestie te przedstawiane są z uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Podstawą opracowania są analizy statystyczne i studia literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Acemoglu D., Robinson J.A., 2012, Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, New York: Crown Publishing.
 • Arak P., 2015, Polacy: pracoholicy Europy, Obserwator Finansowy, February 16.
 • Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., 2015, Efektywność instytucji a jakość życia w kontekście globalnej gospodarki wiedzy, Working Papers from Institute of Economic Research, No 45, www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2015_No_45.pdf, first version [20.12.2015].
 • Beal D., Rueda-Sabater E., Ling Heng S., Why Well-Being Should Drive Growth Strategies. The 2015 Sustainable Economic Development Assessment, The Boston Consulting Group, May 2015, www.bcgperspectives.com/Images/BCG-Why-Well-Being-Should-Drive-Growth- Strategies-May-2015.pdf [12.02.2016].
 • Council Recommendation of 14 July 2015 on the 2015 National Reform Programme of Poland and delivering a Council opinion on the 2015 Convergence Programme of Poland (2015/C), ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_council_poland_en.pdf [10.01.2016].
 • Country Report Poland 2015, {COM(2015) 85} final, Commission staff working document SWD(2015) 40 final, Brussels, 26.02.2015.
 • European Union, 2015, Innovation Union Scoreboard 2015.
 • GUS, 2014, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa.
 • GUS, 2015, Rocznik Statystyczny GUS 2015, Warszawa.
 • GUS, 2016, Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, Warszawa.
 • Hansen A.H., 1938, Full Recovery or Stagnation?, London: W.W. Norton.
 • Hansen A.H., 1939, Economic Progress and Declining Population Growth, Presidential address delivered at the 51st Annual Meeting of the American Economic Association, Detroit, Michigan, The American Economic Review, Vol. XXIX, No. 1, part I.
 • Jakość prawa, Biuletyn PTE, Warszawa 2015, Vol. 1.
 • Jaumotte F, Osorio Buitron C., 2015, Power from the People, Finance & Development Journal, Vol. 52, No. 1, www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/jaumotte.htm [20.01.2016].
 • Kołodko G.W., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Kornai J., 2013, Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy: Two Essays on the Nature of Capitalism, Oxford: Oxford University Press.
 • Lissowska M., 2008, Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce. Institutions for Market Economy. The Case of Poland, Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • Mączyńska E., 2013, Cywilizacyjne uwarunkowania rozwojowe Polski, Warszawa: PTE, www.pte. pl/pliki/2/11/Artykul_EMaczynska.pdf [10.02.2016].
 • Mączyńska E., 2014a, Anomiczne podłoże erozji ładu gospodarczego, In: P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie?, Warszawa: PTE, sgr.pte.pl/wp-content/uploads/2014/10/Spontanieczne-i-stanowione-elementy- adu_druk.pdf [20.02.2016].
 • Mączyńska E. (ed.), 2014b, Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mączyńska E., 2015, Egzogenne, cywilizacyjne i ustrojowe uwarunkowania innowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki, Studia Ekonomiczne, Vol. 3.
 • Mączyńska E., Morawska S., 2015, Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa szansa, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • NBP, 2005, Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014 r., Warszawa.
 • Ostry J.D., Berg A., Tsangarides Ch.G., 2014, Redistribution, Inequality, and Growth, IMF Staff discussion note, February 2014, SDN/14/02, International Monetary Fund Research Department, April 2014, www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf [20.12.2015].
 • Piątkowski M., 2013, Poland's New Golden Age: Shifting from Europe's Periphery to Its Center, Policy Research Working Paper 6639, The World Bank, October 2013.
 • Piątkowski M., 2015, How Poland Became Europe's Growth Champion: Insights from the Successful Post-Socialist Transition, February 11, 2015, www.brookings.edu/blogs/future-development/posts/2015/02/11-poland-post-socialist-transition-piatkowski [1.01.2016].
 • Poland - Economic Indicators, 2016, www.tradingeconomics.com/poland/indicators.
 • Poland 'top performer' in international ranking, May 28, 2015, www.thenews.pl/1/12/Artykul/208399,Poland- top-performer -in-international-ranking [12.02.2016].
 • Poland outperforms UK in education and health, report finds, www.theguardian.com/news/datablog/2015/may/28/poland-outperforms-uk-in-education-and-health-report-finds [2.02.2016].
 • Pysz P., Grabska A., Moszyński M., 2014, Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie?, Warszawa: PTE.
 • Rada Ministrów, 2015, Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2015-2018 [Government Multiannual Financial Plan for 2015-2018], Warszawa (April).
 • Rada Ministrów, 2016, Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2016-2018 [Government Multiannual Financial Plan for 2016-2019], Warszawa (April).
 • Rae G., 2015, Privatising Capital: The Commodification of Poland's Welfare State, Frankfurt am Main: Peter Lang AG.
 • Rist G., 2015, Urojenia ekonomii, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Schraad-Tischler D., 2015, Social Justice in the EU - Index Report 2015, Social Inclusion Monitor Europe, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
 • Special report: Poland. Poland's new golden age. The second Jagiellonian age, The Economist, June 28, 2014.
 • Stiglitz J.E., 2013, The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future, New York - London: W.W. Norton & Company, 1 edition (April 8, 2013).
 • Summers L.H., 2013, IMF Fourteenth Annual Research Conference in Honor of Stanley Fischer, Washington (November 8, 2013).
 • Summers L.H., 2014, Reflections on the 'New Secular Stagnation Hypothesis', in: C. Teulings, R. Baldwin (eds.), Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, London: Centre for Economic Policy Research (CEPR), 27-41.
 • Tobin J., 1978, A Proposal for International Monetary Reform, Eastern Economic Journal, Vol. 4, Issue 3-4: 153-159, cowles.econ.yale.edU/P/cp/p04b/p0495.pdf [20.02.2016].
 • The World Bank, 2016, World Bank Group Flagship Report 2016 International Bank for Reconstruction and Development, Washington, www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf [2.02.2016].
 • Woś R., 2015, Polska nie była wcale dzikim Wschodem, który można było ucywilizować tylko dzięki inwestycyjnej kroplówce z Zachodu. Z Gavinem Rae rozmawia Rafał Woś, Dziennik Gazeta Prawna, February 6-8, 2015.
 • Wünsche H.F., 2015, Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft - Wissenschaftliche Grundlagen und politische Fehldeutungen, Reinbek - München: Lau Verlag & Handel KG.
 • Żakowski J. (ed.), 2015, Reforma kulturowa 2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian, Warszawa: KIG.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.