PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 (4) | 359--370
Tytuł artykułu

Smart City, Slow City and Smart Slow City as Development Models of Modern Cities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Smart city, slow city i smart slow city jako modele rozwoju współczesnych miast
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań była charakterystyka dwóch koncepcji rozwoju współczesnych miast, tj. smart city i slow city, oraz ukazanie możliwości ich łączenia w zaproponowanym modelu miasta slow city czerpiącym z założeń smart city, który określono jako smart slow city. Wnioskowanie oparto głównie na przeprowadzonych studiach literaturowych (z wykorzystaniem metody analizy i krytyki piśmiennictwa), które pozwoliły syntetycznie zaprezentować cechy dwóch przedmiotowych modeli rozwoju, będących podstawą do wykonania autorskiej charakterystyki modelu miasta, łączącego te dwa podejścia. Modele rozwoju miast porównano na podstawie następujących cech: genezy idei rozwoju miasta, tempa zmian i związanego z nim modelu życia, głównego czynnika rozwoju miasta, głównego celu zmian, głównych aktorów, obszarów aktywności, specjalizacji, skali ośrodków miejskich, wizerunku miasta, poziomu polityki rozwoju, znaczenia współpracy, uwarunkowań lub ograniczeń realizacji koncepcji rozwoju miasta. Taka próba łączenia przez współczesne miasta możliwości, jakie dają obie koncepcje rozwoju (smart city i slow city), może się przyczynić do kreowania przez nie wizerunku nowoczesnego miasta, tzw. smart slow city, które jako członek sieci miast Cittaslow stawiającej na pierwszym miejscu jakość życia mieszkańców wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study is characteristics of two development concepts of modern cities, i.e. smart city and slow city, and showing the possibilities of combining them in the proposed slow city model, drawing upon the assumptions of a smart city, which was determined as the smart slow city. Conclusions mainly rely on the performed reference literature studies (using the critical literature review method), which allowed for a synthetic presentation of the characteristics of the two discussed models of development, which are the basis for an independent description of the city model that unites these two approaches. The comparison of city development models was made on the basis of the following characteristics: the genesis of the city development idea, the rate of changes and the model of life related to it, key city development factors, the main objective of changes, key actors, activity areas, specialisation, scale of urban centres, city image, level of development policy, significance of cooperation, determinants or limitations in the implementation of the city development concept. Such an attempt of combining, by modern cities, of the potential offered by two development concepts (smart city and slow city), may contribute to the creation of an image of a modern city, the so-called smart slow city which, as a member of the Cittaslow network, considers the quality of residents' life as a priority, and uses modern technological solutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
359--370
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Albino V., Berardi U., Dangelico R.M. 2015. Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance and Initiatives. Journal of Urban Technology, 22(1): 3-21.
 • Angelidou M. 2014. Smart City Policies: A Spatial Approach. Cities, 41: 3-11.
 • Augustyn A. 2011. Idea Cittaslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25: 745-757.
 • Ball S. 2015. Slow Cities. In: Theme Cities: Solutions for Urban Problems. Ed. W.K.D. Davies. Springer, New York.
 • Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P. 2011. Smart Cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2): 65-82.
 • Cittaslow International Network. 2016. http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/ CITTA SL0W_LIST_-_June_2016.pdf (access: 23.09.2016).
 • Drobniak A. 2015. Koncepcja "urban resilience": narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 1: 119-143.
 • Fazlagić J. 2015. Jak wykorzystać koncepcję Smart Cities oraz pokrewną Smart Specialization do wsparcia rozwoju mniejszych miast w Polsce? Ekspertyzy i opracowania NIST, 1: 1-11, http://www.nist.gov.pl/nauka-i-badania/ekspertyzy-i-opracowania-nr-1,87.html (access: 23.09.2016).
 • Griffinger R., Haindlmaier G., Kramar H. 2010. The Role of Rankings in Growing City Competition. Urban Research and Practice, 3: 299-312.
 • Komninos N. 2002. Inteligent Cities: Innovation, Knowledge System and Digital Spaces. Spon Press, London.
 • Marsal-Llacuna M.L., Colomoer-Llinas J., Melendez-Frigola J. 2015. Lesson in Urban Monitoring Taken from Sustainable and Livable Cities to Better Address the Smart Cities Initiative. Technological Forecasting and Social Change, 90: 611-622.
 • Mierzejewska L. 2009. Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Mierzejewska L. 2015. Zrównoważony rozwój miasta - wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele. Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, XII(III): 5-11.
 • Międzynarodowy statut miast Cittaslow. 2014. http://cittaslowpolska.pl/images/PDF/miedzynarodowy -statut-cittaslow.pdf (access: 23.09.2016).
 • Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow. 2016. http://cittaslowpolska.pl/index.php/pl/idea (access: 02.10.2016).
 • Przyszłość miast, miasta przyszłości. ThinkTank. 2013. http://mttp.pl/pobieranie /RaportMiasto Przyszlosci.pdf (access: 11.09.2016).
 • Smart Cities - Ranking of European Medium Sized Cities (Report). 2007. Vienna University of Technology, http://www.smart-cities.eu/download/smarLcitiesjinaLreport.pdf (access: 12.09.2016).
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M. 2012. Koncepcja Smart City jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 721(29): 97- 109.
 • Tomaszewska E., Glińska E. 2015. Budowanie marki miasta inteligentnego. Marketing i rynek, 10: 382- 388.
 • Zadęcka E. 2015. Małe miasto jako podmiot marketingu terytorialnego. In: Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Ed. A. Szromnik. Edu-Libri, Kraków-Legionowo.
 • Zyć powoli: inna strona nowoczesności. Manifest miast SLOW dla nowego humanizmu bycia i mieszkania, http://cittaslowpolska.pl/images/PDF/ManifesLmiasLCittaslow.pdf (access: 02.10.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.