PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 144 | 127--142
Tytuł artykułu

Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ageing Populations - a Challenge for Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Demograficzne starzenie się społeczeństwa to problem o wymiarze globalnym. W 2011 r. 11% światowej populacji stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej, do 2050 r. co piąty mieszkaniec Ziemi znajdzie się w tej grupie. Jeszcze do niedawna starzenie się populacji utożsamiane było wyłącznie z krajami wysoko rozwiniętymi. Obecnie znaczna część populacji osób starszych żyje w krajach Globalnego Południa. Co więcej, tempo demograficznego starzenia w tej części świata jest i będzie szybsze niż w krajach wysoko rozwiniętych. Coraz większy udział osób starszych w globalnej populacji niesie z sobą szereg wyzwań, tym istotniejszych, że osoby te są uczestnikami i "współtwórcami" zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje demograficznego starzenia nadal postrzegane są przeważnie jako zagrożenie dla rozwoju państw i gospodarek. Coraz częściej podkreśla się jednak rolę osób starszych jako zasobu, a nie obciążenia, oraz polityk, które są szansą na przekształcenie barier związanych ze starzeniem się ludności w możliwości dalszego rozwoju. Kraje Globalnego Południa, w których starzenie się populacji jest zjawiskiem nowym, nierozpoznanym, a jednocześnie zachodzącym gwałtownie, stają w obliczu sytuacji, w której przemiany demograficzne wyprzedziły wzrost gospodarczy. (abstrakt oryginalny)
EN
Demographic ageing has become a global issue. In 2011 people aged 60 and over accounted for 11% of the world population. Moreover, it is estimated that by 2050 older persons will make up one fifth of the global population. However, until recently, the ageing of the population was perceived mainly as a problem of the most developed countries. Today, a large share of the elderly population lives in the countries of the Global South. What is more, the pace of ageing in this part of the world is supposed to be higher than elsewhere. The increasing share of the elderly in the global population creates a number of challenges, which are even more important considering the fact, that older people are both beneficiaries of, and contributors to, sustainable development. The consequences of demographic ageing are still perceived mainly as a threat to the development of countries and economies. However, it is being increasingly emphasized that the elderly should be treated as a resource rather than a burden. In addition, proper policy is more often being perceived as an opportunity to convert the barriers posed by the ageing of the population into opportunities for further development. On the other hand, countries of the Global South, where demographic ageing is a relatively recent issue, which remains largely unrecognized, but is a rapidly growing problem, are facing the problem of demographic changes outpacing local economic growth. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Active Ageing: A Policy Framework, 2002, WHO, Noncommunicable Disease Prevention and Health Promotion, Genewa, http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf (10.12.2012).
 • A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, 2001, Communication from the Commission, Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0264:FIN:EN:PDF (10.12.2012).
 • Binstock R.H., George L.K. (red.), 1990, Handbook of Aging and the Social Sciences, 3rd Edition, Academic Press Inc., San Diego.
 • Börsch-Supan A., 2006, Global ageing: What is at stake?, Ageing Horizons, 4, 3-5.
 • Chatterji S., Kowal P., Mathers C., Naidoo N., Verdes E., Smith J.P., Suzman R., 2008, The health of aging populations in China and India, Health Affairs, 27 (4), 1052-1063.
 • Cohen L., 1998, No aging in India: Alzheimer's, the bad family, and other modern things, University of California Press, Berkeley.
 • Crampton A., 2009, Global aging: Emerging challenges, The Pardee Papers, 6, Boston University, Boston.
 • Długosz Z., Kurek S., 2006, Demographic ageing in European Union countries, [w:] K.Ł. Czapiewski, T. Komornicki (red.), "Europa XXI" Regional Periphery in Central and Eastern Europe, Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, PAS, Warszawa, 185-197.
 • Dychtwald K., Flower J., 1990, Age Wave: How the Most Important Trend of Our Time Will Change Your Future, Bantam Books, New York.
 • Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Komunikat Komisji, Bruksela, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (15.12.2012).
 • Global Population Aging in the 21st Century and Its Economic Implications, 2005, A CBO Paper, The Congress of The United States, Congressional Budget Office, http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/ftpdocs/69xx/doc6952/12-12-global.pdf (12.12.2012).
 • Jak promować aktywność osób starszych w Europie. Wsparcie UE dla podmiotów lokalnych i regionalnych, 2011, Age Paltform Europe, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/ER2012/mat_promo/Jak_promowac_PL.pdf (12.12.2012).
 • Jędrzejczyk D., 2001, Podstawy geografii ludności, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Kinsella K., Phillips D., 2005, Global aging: The challenge of success, Population Bulletin, 60 (1), 1-42.
 • Live Longer, Work Longer, 2006, Ageing and Employment Policies, OECD, Paris.
 • Manifesto for an Age-Friendly European Union by 2020, 2012, Age Platform Europe, Bruksela, http://www.ageplatform.eu/images/stories/EN /EY2012_Manifesto_FINA L.pdf (20.01.2013).
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W., 1973, Granice wzrostu, PWE, Warszawa.
 • Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing Policies in Europe, 2005, ActiveAge Final Report, http://www.iccr-international.org/activage/docs/ActivAge-Final-Report.pdf (10.12.2012).
 • Palacios R., 2002, The future of global ageing, International Journal of Epidemiology, 31, 786-791.
 • Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002, 2nd World Assembly on Ageing, 8-12 April 2002, Madrid, United Nations, New York, http://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-en.pdf (14.12.2012).
 • Pujol J.M., 1992, The population of Mexico from 1950 to 2025: Demographic indicators for 75 years, DEMOS, 5, 4-5.
 • Regionalna strategia wdrażania madryckiego międzynarodowego planu działania w kwestii starzenia się społeczeństw z 2002 r., 2002, Konferencja ministerialna EKG ONZ na temat starzenia się społeczeństw, 11-13 września 2002, Berlin, www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Spoleczne prawa czlowieka/2. unece-ris__pl.doc (14.12.2012).
 • Rio+20: The emerging challenge of an ageing world, 2012, HelpAge Discussion Paper, London, http://www.helpage.org/silo/files/rio20-the-emerging-challenge-of-an-ageing-world.pdf (15.12.2012).
 • Rosset E., 1967, Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa.
 • Strategic Implementation Plan for the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, 2011, Streeting Group Working Document, Brussels, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/steering-group/operational_plan.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.