PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 144 | 143--161
Tytuł artykułu

Działalność instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych jako determinanty rozwoju regionalnego regionu Nawarry

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activity of Business Environment Institutions and Regional Authorities as Determinants of Regional Development of the Region of Navarre
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono specyfikę społeczno-gospodarczą regionu autonomicznego Nawarry (Hiszpania) oraz scharakteryzowano sposób funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu oddziałujących na jego rozwój. Położenie regionu oraz bogata przeszłość wpływają na wysoką pozycję gospodarczą regionu na tle kraju. W artykule zaprezentowano funkcjonujący w regionie Nawarry model współdziałania różnych instytucji regionalnych oraz przedstawiono wdrażane plany unowocześnienia gospodarki regionalnej. Stwierdzono, że współpracę pomiędzy sektorem gospodarczym, naukowym a instytucjami otoczenia biznesu i władzami lokalnymi można uważać za determinantę rozwoju regionalnego. W artykule odniesiono się do konkretnych działań administracji regionalnej wynikających z wdrażania planów technologicznych oraz strategii rozwoju do roku 2030. Odniesiono się również do branż gospodarki uznanych za kluczowe w regionie oraz ukazano pozycję regionu na tle Hiszpanii z wykorzystaniem wybranych wskaźników ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the specifics of the socio-economic autonomous region of Navarre (Spain), and characterizes functioning of business environment institutions that influence region's development. Location of the region and its rich history affects modern high economic position of the region against the background of the country. The article presents existing model of interaction between various regional institutions and presents implemented plans to modernize the regional economy. It was found that cooperation of business sector, academic and business institutions, together with local authorities may be a determinant which stimulates regional development. The article refers to particular activities of the regional administration resulting from the implementation of technological plans and development strategy until 2030. There are also references to economic sectors considered fundamental for the region as well as there is a presentation of the region's contemporary position against Spain using a few selected economic indicators. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 3rd Technological Plan of Navarra 2008-2011, 2007, Gobierno de Navarra, www.navarrainnova. com/pdf/english_ptn.pdf (15.10.2011).
 • Belen Sanchez A., Hanz D., 2014, Green Jobs, Success and Opportunities for Europe, Green New Deal Working Group of the Greens/EFA in the European Parliament, Brussels.
 • Biotechnology in Navarra, 2008, Euro Innova Navarra.
 • Blakely E.J., 1989, Planning Local Economic Development: Theory and Practice, Sage Publication, London-New Delhi.
 • Cooke Ph., 2001, Regional innovation systems, luster and the knowledge economy, Industrial and Corporate Change, 10 (4), 945-974.
 • Designing a New Model of Economic Development of Navarre, Starting point: Diagnosis, 2011, www. modernanavarra.com (2.04.2012).
 • Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dorożyński T., 2013, Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw - ujęcie regionalne, Zarządzanie i Finanse, 11 (1/3), 135-150.
 • Dziewoński K., 1967, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonowania miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, Prace Geograficzne, 63.
 • EUROSTAT, 2013, Gross domestic expenditure on R&D (GERD) - % of GDP http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=t2020_20&language=en&toolb ox=data (20.06.2015).
 • Guide Science-Technology-Business System in Navarra, 2008, Gobierno de Navarra, ANAIN - Agencia Navarra de Innovación.
 • Godlewska H., 2001, Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
 • Kudłacz T., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matusiak K., Guliński J. (red.), 2010, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Siły motoryczne i bariery, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań-Łódź-Wrocław- Warszawa.
 • Mercado laboral, 2015, INE. Anuario Estadístico de España www.ine.es/prodyser/pubweb/ anuario15/anu15_08merca.pdf (21.06.2015).
 • Mydel R., Groch J. (red.), 2000, Przeglądowy atlas świata, Europa, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Nanotechnology in Navarre, 2008, Euro Innova Navarra.
 • Nowakowska A., 2009, Regionalny kontekst procesów innowacji, [w:] A. Nowakowska (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 19-41.
 • Nuevo Modelo de Desarrollo Económico de Navarra Modelo de Gestión y Financiación, 2011, www.modernanavarra.com/wp-content/uploads/modeloGestionFinanciancionModerna.pdf (21.06.2015).
 • Nuevo Modelo de Desarrollo Económico de Navarra, Plan de acción, 2011, http://www.modernanavarra. com/wp-content/uploads/PlandeAccionModerna.pdf (30.06.2012).
 • Nuevo Modelo de Desarrollo Económico de Navarra, Resumen ejecutivo, 2011, www.modernanavarra. com/wp-content/uploads/ResumenejecutivoModerna.pdf (30.06.2012).
 • Oslo Manual, 2008 (tłum. pol.), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, Eurostat i OECD, Warszawa.
 • Perroux F., 1964, La notion de pôle de croissance, L'économie du XXen siècle, Presses Universitaires de France, Paris.
 • Pieszczachowicz J. (red.), 1996, Popularna encyklopedia powszechna, t. 1, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Raport Ministerstwa Gospodarki, 2011, Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-2019, Monitor Polski 2001, 43 poz. 468.
 • Raport SODENA Sociedad de Desarrollo de Navarra 1984-2009, http://www.sodena.com/eng/ pdf-word/SODENA-2010_en.pdf (30.05.2012).
 • Secomski K., 1987, Teoria rozwoju regionalnego i planowania, PWE, Warszawa.
 • Spanish Regional Account, 2014, Base 2008. Gross Domestic Product by Region. Year 2014 Income accounts of the household sector. 2010-2012 series, Instituto Nacional de Estadística, Informacja prasowa z dnia 27 marca 2015, www.ine.es/en/prensa/np901_en.pdf (21.06.2015).
 • Statistics on R&D Activities Final results. Year 2013, 2013, Instituto Nacional de Estadística, Informacja prasowa z dnia 21 stycznia 2015, www.ine.es/en/prensa/np889_en.pdf (21.06.2015).
 • Szymla Z., 2000, Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Third Energy Plan for Navarra Horizon 2020, 2011, Gobierno de Navarra, http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/196018B6-5AD4-4A08-9F7C-0CAD93D8427B/217158/3rdEnergyPlanforNavarraHorizon2020definite.pdf (23.06.2015).
 • Weber A., 1929, On the Location of Industries, University of Chicago Press, Chicago.
 • Zakrzewska-Półtorak A., (red.), 2011, Teoria lokalnego środowiska innowacyjnego, [w:] S. Korenik, A. Zakrzewska-Półtorak, Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 66-71.
 • www.modernanavarra.com/el-plan-moderna/indicadores/ (30.06.2012).
 • www.navarra.es/home_en/Navarra/Asi+es+Navarra/Autogobierno/El+convenio+economico.htm (27.06.2011).
 • www.navarra.es/home_en/Navarra/Asi+es+Navarra/Economia+y+servicios/Economia.htm (4.06.2015).
 • www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Navarra+en+cifras/Demografia/poblacion.htm (25.06.2014).
 • www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Navarra+en+cifras/Empleo/Encuestade-PoblacionActiva.htm (19.06.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.