PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 2 | 94--105
Tytuł artykułu

Zróżnicowania dochodowe i przyczyny ich zmian w krajach objętych statystyką OECD

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Income Inequality and the Reasons for its Change in Countries Covered by OECD Statistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest rozpoznanie tendencji w procesie zmian zróżnicowań dochodowych w krajach objętych statystyką OECD oraz określenie ich skali i przyczyn. Badania zrealizowano na podstawie baz danych OECD. Stwierdzono, że zmiany w zakresie zróżnicowań dochodowych w obrębie badanych krajów w ostatnich dekadach były różnokierunkowe, dominował jednak wzrost dyspersji dochodów. Ich zmniejszenie można było odnotować w krajach mniej zamożnych, z reguły o wysokim poziomie nierówności dochodowych, podczas gdy w większości krajów rozwiniętych miały miejsce tendencje wzrostowe. Istnieje wiele przyczyn wyjaśniających zróżnicowania dochodowe. Najczęściej wskazuje się na procesy globalizacji, rolę państwa w gospodarce, warunki funkcjonowania rynków pracy, czynniki społeczno-demograficzne. Można przypuszczać, że dalsze kierunki badań w tym obszarze przyczynią się do jeszcze lepszego rozpoznania wpływu przyczyn społecznych, jak i instytucjonalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to identify trends in the process of changes in income inequality between the countries covered by OECD statistics and to determine their scale and causes. The study was carried out based on the databases of the OECD. One has stated that changes in income inequality within OECD countries in recent decades were multidirectional, dominated however, an increase in income inequalities. Reduction could be observed in some countries usually with a high level of income inequality, while in developed countries generally growth trends took place. There are many reasons explaining income inequality. Most often it points to the processes of globalization, the role of the state in the economy, the conditions for the functioning of labor markets, sociodemographic factors. It can be assumed that further directions of researches in this area will contribute to better understanding of the impact of social and institutional causes. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
94--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adapting to the changing face of work (2015). Policy Brief, OECD.
 • Aghion, P., Caroli, E., Garcia-Penalosa, C. (1999). Inequality and economic growth: the perspective of the new growth theories, Journal of Economic Literature, vol. 37, 1615-1660.
 • Alesina, A., Rodrik, D. (1994). Distributive politics and economic growth, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 109, No. 2, 465-490.
 • Chaczko, K. (2014). Wielokulturowa (bez)robotność. Rzecz o izraelskim rynku pracy, Labour et Educatio, nr 2.
 • Cournede, B., Denk, O., Hoeller, P. (2015). Finance and Inclusive Growth. OECD Economic Policy Paper No 14, 13-33.
 • Divided we stand: Why inequality keeps rising (2011). OECD Publishing.
 • Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the Crisis a game changer ? (2014). OECD, 1-8.
 • Gomułka, S. (2008). Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego na świecie. W: Rapcaki R. (red.), Wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych: konwergencja, czy dywergencja, PWE, Warszawa.
 • Growing income inequality in OECD countries: what drives it and how can policy tackle it ? (2011). OECD, Paris.
 • Herzer, D., Vollmer, S. (2012). Inequality and growth: evidence from panel cointegration, The Journal of Economic Inequality, Vol.10, No 4, 489-503.
 • Keeley, B. (2015). Income Inequality: The Gap between Rich and Poor, OECD Insights, OECD Publishing, Paris.
 • Kornai, J. (1983). Zdrowie narodów (The Health of Nations), esej wygłoszony na Uniwersytecie Southwestern w Memphis, USA w 1982, Prezentacje, 3, 1-14.
 • Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review, Vol. XLV, No 1.
 • Marshall, A. (1925). Zasady ekonomiki, Wyd. M. Arcta, Warszawa.
 • Mujżel, J., Owsiak, S., Mączyńska-Ziemacka, E. (2002). Nierówności dochodowe i majątkowe: zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Raport SSG, Warszawa, 2-158.
 • Pigou, A.C. (1932). The Economics of Welfare, MACMILLAN AND CO, London.
 • Piketty, T. (2014). Kapitał w XXI wieku, Wyd. Krytyki Politycznej.
 • Piketty, T., Saez E. (2003). Income Inequality in the United States, 1913-1998, Quarterly Journal of Economics, Vol. 118, No. 1, 1-39.
 • Ratajczak, M. (2012). Finansyzacja i jej wpływ na dobrobyt społeczny. W: Zagóra-Jonszta U., Pęciak R. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu, Wyd. UE w Katowicach, 173-174.
 • Rawls, J. (1994). Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1994.
 • Rist, R., Martin F., Fernandez A. (red.) (2016). Poverty, Inequality and Evaluation. Changing Perspectives, DC:World Bank, Washington, 285.
 • Rutkowski, W. (2016). Nierówności ekonomiczne a rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny, Ekonomista, nr 2, 163-178.
 • Sen, A. (2002). Rozwój i wolność, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań.
 • Simonde de Sismondi, J. (1995). Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, PWN, Warszawa.
 • Sieroń, A. (2014). Nierówności dochodowe, czyli Piketty vs. Cantillon. Instytut Edukacji Ekonomicznej Misesa, Pobrane luty 2016 z: http://mises.pl/blog/2014/10/27/sieron-nierownosci-dochodowe/.
 • Smyk, M., Tyrowicz, J. (2013). Pośrednie determinanty wzrostu w kontekście nierówności dochodowych -wspierać edukację, czy przeciwdziałać przestępczości? Ekonomia, 35, 83-110.
 • Stiglitz, J. (2012). The price of inequality. How today`s divided society endangers our future? W.W. Norton&Company, New York, London, 7-230.
 • Umiński, P. (2013). Nierówności dochodowe w koncepcji Johna K. Galbraitha - wskazanie źródeł i sformułowanie hipotez badawczych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 30, 211-217.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.