PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 103 | z. 3 | 7--21
Tytuł artykułu

Zastosowanie regresji panelowej dla oceny produktywności i dochodowości w rolnictwie krajów Unii Europejskiej po 2005 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of A Panel Regression for the Assessment of Productivity and Profitability in the Agriculture of the European Union Countries After 2005
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badanie przeprowadzono metodą regresji panelowej na danych dla 27 państw UE w latach 2005, 2007, 2010 i 2013. Analizowano oddziaływanie 29 zmiennych strukturalnych na produktywność i dochodowość podstawowych czynników wytwórczych - pracy, kapitału i ziemi. Dane dotyczące struktur wytwórczych pochodzą z badania struktury gospodarstw rolnych - FSS (ang. Farm Structure Survey) i opisują rozkład czynników wytwórczych pomiędzy najmniejsze i największe gospodarstwa pod względem powierzchni i wielkości ekonomicznej, ich udział w całkowitej produkcji rolnictwa, strukturę produkcji rolnej, organizację produkcji oraz relacje zasobowe. Badania ujawniły istotną zależność produktywności pracy i ziemi od nakładów kapitału oraz spadek znaczenia tej zależności przy przejściu na kryterium dochodowości. Jednocześnie ujawniły się inne determinanty natury strukturalnej, istotniejsze dla poprawy dochodowości, takie jak koncentracja czynnika pracy w średnich gospodarstwach czy określona struktura produkcji. Z badań wynika, że koszty pozyskania kapitału niwelowały pozytywne efekty dochodowe jego zastosowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The study was conducted with a panel data regression method for the 27 EU countries in 2005, 2007, 2010 and 2013. It examined the impact of 29 structural variables on the productivity and profitability of the basic manufacturing factors: labor, capital and land. Data on production structures was derived from the Farm Structure Survey (FSS). It described the distribution of production factors between the smallest and the largest holdings in terms of area and economic size, their share of total agricultural production, the structure of agricultural production, the organization of production and resources. The study revealed a significant dependence of land and labor productivity on the inputs of capital as well as the decrease in importance of the dependency on the criterion of profitability. At the same time, the research emphasized other determinants of a structural nature that are more important for improving profitability, such as the concentration of the labor factor in medium-sized farms or the specified structure of production. This direction of the dependencies implies that the cost of capital raising may exceed gains from its use. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
7--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka Agnieszka, Markiewicz Natalia, 2013: Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3(29), s. 5-16.
 • Blank Steven, Kenneth Erickson, Charles Moss, 2005: Profit patterns across American agriculture, "Journal of Agricultural and Resource Economics", 30(2), s. 205-230.
 • Czyżewski Andrzej, Jakub Staniszewski, 2016: Land and labour productivity in Polish agriculture against highly-developed countries of the European Union, w publikacji.
 • Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak, 2015: Potrzeba zmian w modelu rozwoju rolnictwa a finansowanie celów w budżecie rolnym Polski po 2005 roku, "Studia Ekonomiczne", 218, s. 113-132.
 • Czyżewski Bazyli, Anna Matuszczak, 2016: A new land rent theory for sustainable agriculture, "Land Use Policy", 55, s. 222-229.
 • Dowgiałło Zygmunt, 2004: Optymalizacja, [w] Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Zygmunt Dowgiałło (red.), Wydawnictwo Znicz, Warszawa, s. 256.
 • Gołaś Zbigniew, 2010: Wydajność i dochodowość pracy w rolnictwie w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 3, s. 19-42.
 • Gomułka Józef, Zbigniew Floriańczyk, 2005: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w latach 2003-2004, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • GUS, 2015: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Huffman Wallace, Robert Evenson, 2001: Structural and productivity change in US agriculture, 1950-1982, "Agricultural Economics", 24(2), s. 127-147.
 • Kufel Tadeusz, 2011: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mishra Ashok, Michael Harris, Kenneth Erickson, Charlie Hallahan, Joshua Detre, 2012: Drivers of agricultural profitability in the USA: An application of the Du Pont expansion method, "Agricultural Finance Review", 72(3), s. 325-340.
 • Pajestka Józef, 1981: Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. Determinanty postępu I, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Poczta Walenty, Wawrzyniec Czubak, Karolina Pawlak, 2009: Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 4, s. 40-52.
 • Skarżyńska Aldona, 2011: Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 98, z. 1, s. 7-21.
 • Smędzik Katarzyna, 2010: Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", 3, s. 261-273.
 • Sobierajewska Jolanta, 2015: Zmiany w strukturze produkcji a efektywność gospodarstw rolnych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 17(5), s. 258-263.
 • Stanisz Andrzej, 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, Statsoft, Kraków.
 • Sulewski Piotr, 2008: Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", 94(2), s. 130-135.
 • Sulewski Piotr, 2011: Gospodarstwa niskotowarowe a parytet dochodowy i efektywność funkcjonowania, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2, s. 41-58.
 • Thirtle Colin, Lin Lin, Jim Holding, Lindie Jenkins, Jenifer Piesse, 2004: Explaining the decline in UK agricultural productivity growth, "Journal of Agricultural Economics", 55(2), s. 343-366.
 • Vollrath Dietrich, 2007: Land distribution and international agricultural productivity. "American Journal of Agricultural Economics", 89(1), s. 202-216.
 • Wang Sun Ling, David Schimmelpfennig, Keith Fuglie, 2012: Is agricultural productivity growth slowing in western Europe, [w] Productivity growth in agriculture: An international perspective, Keith Fuglie, Sun Ling Wang, Eldon Ball (red.), s. 109-125.
 • Woś Augustyn, 1984: Produkcyjność czynników wytwórczych, [w] Encyklopedia Ekonomiczno- -Rolnicza, WRiL, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.