PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 280 | 185--198
Tytuł artykułu

Wyłaniające się sieci innowacji - metoda analizy sieci

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Emerging Innovation Networks - Network Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnym, coraz lepiej skomunikowanym, świecie wyraźnie dostrzega się konieczność kooperacji podmiotów o różnych uzupełniających się zasobach i kompetencjach. Również w obszarze kształtowania innowacyjności postuluje się potrzebę wzmacniania współpracy. Budzi to z kolei zainteresowanie kwestią analizy relacji międzyorganizacyjnych, której jednym z istotnych nurtów jest badanie struktur wyłaniających się sieci podmiotów funkcjonujących w gospodarce. Metodą, która jest na tym polu szeroko stosowana jest analiza sieci. Badania z jej wykorzystaniem opierają się głównie na afiliacji oraz relacjach identyfikowanych w badaniach sondażowych. W niniejszym artykule omówiono dotychczasowe podejścia badawcze do pomiaru i odwzorowywania sieci międzyorganizacyjnych, budujących systemy innowacji wraz ze wskazaniem ograniczeń metodycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
In today's increasingly well-linked world there clearly occurs the necessity for cooperation of entities of different and complementary resources and competences. Also in the field of shaping the innovativeness some postulate the need for cooperation enhancement. It raises the interest of inter-organizational relations analysis and one of its significant paths is the study of emerging network structures. The method, that is widely applied in this research area is the network analysis (social or organizational - SNA/ONA). The research with its use is based mostly on affiliation or relationships identified by surveys. The paper discusses current research approaches and their limitations for measuring and mapping inter-organizational networks, that constitute innovation systems.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
185--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Bibliografia
 • Batagelj V., Mrvar A. (1998), Pajek - Program for Large Network Analysis, "Connections", No. 2(21).
 • Borgatti S.P., Everett M.G., Freeman L.C. (2002), Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis, Analytic Technologies, Harvard, MA.
 • Borgatti S.P., Molina J.L. (2003), Ethical and Strategic Issues in Organizational Social Network Analysis, "The Journal of Applied Behavioral Science", No. 39(3).
 • Cole R., Weiss M. (2009), Identifying Organizational Influentials: Methods and Application Using Social Network Data, "Connections", No. 29.
 • Cooke Ph., Memedovic O. (2003), Strategies for Regional Innovation Systems. Learning Transfer and Applications, UNIDO, Vienna.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W. (2014), O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorganizacyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A (159).
 • Dolińska M. (2013), Sieci innowacji jako źródło wiedzy dla przedsiębiorstw innowacyjnych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", nr 47(1).
 • Fritsch M., Kauffeld-Monz M. (2010), The Impact of Network Structure on Knowledge Transfer: An Application of Social Network Analysis in The Context of Regional Innovation Networks, "Annals of Regional Science", No. 44.
 • Gao X., Guan J., Rousseau R. (2011), Mapping Collaborative Knowledge Production in China Using Patent Coinventorships, "Scientometrics", No. 88.
 • Gudanowska A.E. (2014), Mapowanie technologii jako jedna z metod analizy technologii w świetle wybranych zagranicznych doświadczeń, "Economics and Management", nr 1.
 • Holland P.W., Leinhardt S. (1973), The Structural Implications of Measurement Error in Sociometry, "Journal of Mathematical Sociology", No. 3.
 • Hollanders H., Es-Sadki N., Buligescu B., Leon L.R., Griniece E., Roman L. (2014), Regional Innovation Scoreboard 2014, European Commission, Belgium.
 • Klimas P. (2014), Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • KOM (2010), 2020 Komunikat Komisji: EUROPA 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.03.2010.
 • KOM (2011), 865 Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady: Globalny wymiar Europy. Nowe podejście do finansowania działań zewnętrznych UE, Bruksela 7.12.2011.
 • KOM (2012), 392 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Wzmocnione partnerstwo w ramach europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego, Bruksela 17.07.2012.
 • Kozłowski J. (2011), Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju. Wersja: Październik 2011, Departament Strategii MNiSW, Warszawa.
 • Łopaciuk-Gonczaryk B. (2016), Collaboration Strategies for Publishing Articles in International Journals - A Study of Polish Scientists in Economics, "Social Networks", No. 44.
 • Möller K., Rajala A. (2007), Rise of Strategic Nets - New Modes of Value Creation, "Industrial Marketing Management", No. 36.
 • Niemczyk J., Jasiński B. (2012), Wstęp [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Nowakowska A. (2008), Regionalny system innowacji [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Plessis M. du, Looy B. van, Song X., Magerman T. (2011), 3. Sector Allocation [w:] Eurostat, Patent Statistics at Eurostat: Methods for Regionalisation, Sector Allocation and Name Harmonisation, Komisja Europejska, EU.
 • Płoszaj A. (2013), Sieci instytucji otoczenia biznesu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • PWP (2009), Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Stachowicz-Stanusch A., Sworowska A. (2011), Analiza sieci społecznych jako narzędzie diagnozy przepływów wiedzy w procesach innowacyjnych [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, t. II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Surówka-Marszałek D. (2014), Kształtowanie relacji między elementami sieci innowacyjnych, "e-mentor", nr 3(55).
 • Sworowska A. (2013), Analiza sieci społecznych we współczesnych naukach o zarządzaniu, [w:] A. Karbownik (red.), Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania,, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Sworowska A. (2015), Współwłasność patentowa jako przykład analizy sieci relacji międzyorganizacyjnych w ujęciu terytorialnym, "Problemy Zarządzania", nr 1 (50), t. 1.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2014), Strukturalny aspekt badania sieci w zarządzaniu strategicznym [w:] A. Stabryła, T. Małkus (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Encyklopedia Zarządzania, Kraków.
 • Wanzenböck I., Scherngell T., Brenner T. (2014), Embeddedness of Regions in European Knowledge Networks: A Comparative Analysis of Inter-Regional R&D Collaborations, Co-Patents and Co-Publications, "Annals of Regional Sciences", No. 53.
 • Wassermann S., Faust K. (2007), Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Zdziarski M. (2012), Analiza sieci [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • [www 1] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/jak-bedziemy-inwestowac- fundusze-europejskie-2014-20/ (dostęp: 30.03.2016).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?year=2015&chapter=08 (dostęp: 10.04.2016).
 • [www 3] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 10.04.2016).
 • [www 4] http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg (dostęp 10.04.2016).
 • [www 5] www.uprp.pl (dostęp: 30.03.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.