PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 150 | 31--55
Tytuł artykułu

Metody rozszerzania zbioru danych wykorzystywanego do estymacji parametru LGD

Autorzy
Warianty tytułu
Methods of Extension of Databases Used to Estimate LGD Parameter
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ratingi wewnętrzne opracowywane przez banki na bazie modeli ekonometrycznych mają coraz większe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Jednym z nich jest strata z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) wykorzystywana do szacowania rezerw z tytułu ryzyka kredytowego, prowadzenia polityki cenowej, a także kalkulacji wymogów kapitałowych. Jakość oszacowań parametru LGD zależy od zbioru danych wykorzystanych do estymacji, w szczególności w przypadku portfeli z małą liczbą zdarzeń niewykonania zobowiązania. Artykuł przedstawia metody pozwalające na zwiększenie liczności tego zbioru obserwacji, co przekłada się na jakość procesu estymacji parametru LGD. Analiza została rozszerzona o badanie empiryczne, przeprowadzone na podstawie historycznych danych strat kredytowych udostępnionych przez jeden z banków działających na polskim rynku. Rezultaty badań wskazują na wykorzystanie wyceny indywidualnej oraz ekstrapolację stóp odzysku jako metod najefektywniejszych w wzbogacaniu zbioru danych. Ich poprawna implementacja pozwala włączyć nowe informacje do procesu modelowania parametru LGD i uzyskać wyższą jakość oszacowań.(abstrakt oryginalny)
EN
Internal ratings worked out by banks based on econometric models are acquiring more and more significance in credit risk management. One of them is loss given default (LGD) used to estimate reserves on account of credit risk, conducting price policy and also calculation of capital requirements. The quality of LGD parameter estimation depends on the database used in estimation, in particular in the case of portfolios with a small number of LGD events. The article presents methods allowing for the increase in the size of this observation set, which translates into the quality of the process of LGD parameter estimation. The analysis was enlarged by empirical research conducted on the basis historical data of credit losses made available by a bank operating on the Polish market. The research results indicate the use of individual estimation and extrapolation of recovery rates as the most effective methods to enrich databases. Their accurate implementation allows for the inclusion of new information into the process of modelling of LGD parameter and achieve a higher quality of estimation. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.
 • Kaczmarek T. T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, wyd. 2, Difin, Warszawa 2010, s. 236-237.
 • Adamowicz T., Parametry ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, "Bezpieczny Bank" 2006, nr 3, s. 85-95.
 • Andritzky J., Default and Recovery Rates of Sovereign Bonds: A Case Study of the Argentine Crisis, "Journal of Fixed Income" 2005, nr 7, s. 97-107.
 • Asarnow E., Edwards D., Measuring Loss on Defaulted Bank Loans: A 24-Year Study, "Journal of Commercial Lending" 1995, nr 77/7, s. 11-23.
 • Bakshi G., Madan D, Zhang F., Investing the Sources of Default Risk: Lessons from Empirically Evaluating CreditRisk Models, Working Paper, University of Maryland, 2001.
 • Chalupka R., Kopecsni J., Modeling Bank Loan LGD of Corporate and SME Segments: A Case Study, "Czech Journal of Economics and Finance" 2009, nr 59/4, s. 360-382.
 • Christensen E., Henrik J., Joint Default and Recovery Risk Estimation: An Application to CDS Data, Working Paper, Copenhangen Business School, 2006.
 • Dermine J., Neto de Carvalho C., Bank Loan Losses-Given-Default. A case study, "Journal of Banking and Finance" 2006, nr 30, s. 1219-1243.
 • Hurt L., Felsovalyi A., Measuring Loss on Latin American Defaulted Bank Loans, a 27-Year Study of 27 Countries, "The Journal of Lending and Credit Risk Management" 1998, nr 80, s. 41-46.
 • Jacobs M., Karagozoglu A. K., Modeling ultimate loss given default on corporate debt, "Journal of Fixed Income" 2011, nr 21, s. 6-20.
 • Kania E., Problemy szacowania parametrów ryzyka kredytowego w Nowej Umowie Kapitałowej, "Monografie i Opracowania Naukowe" SGH 2005, s. 313-324.
 • Kosak M., Poljsak J., Loss Given Default Determinants in a Commercial Bank Lending: An Emerging Market Case Study, "Journal of Economics and Business", Faculty of Economics University of Rijeka, 2010, nr 28/1, s. 61-88.
 • Pan J., Singleton K., Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS Spreads, Working Paper, Stanford University, 2005.
 • Szustak G., Informacja o kredytobiorcy - zasadnicza przesłanka bezpieczeństwa banku, "Studia Ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2014, nr 171, s. 65-83.
 • Wiatr M. W., Praktyczne aspekty implementacji wewnętrznych modeli oceny ryzyka kredytowego - przykład Polski, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansow" SGH 2006, nr 66, s. 56-72.
 • Basel Committee Newsletter, Validation of low-default portfolios in the Basel II, Basel 2005, nr. 6, http://www.bis.org/publ/bcbs_nl6.pdf, dostęp 20.04.2015.
 • Brumma N., Urlichs K., Schmidt W. M., Modeling Downturn LGD in a Basel Framework, "Social Science Research Network" 2014, http://ssrn.com/abstract=2393351, dostęp 20.04.2015. Methods
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.