PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 150 | 105--135
Tytuł artykułu

Ocena podejść stosowanych do kalkulacji obciążenia z tytułu powszechnych usług pocztowych w kontekście wymogów regulacyjnych Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Assessment of Approaches to Calculation of Charges for Universal Postal Services in view of European Union Regulatory Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyniku procesu liberalizacji rynku pocztowego w Unii Europejskiej operatorzy wyznaczeni do świadczenia usług powszechnych utracili rentę monopolistyczną, która stanowiła źródło finansowania tego obowiązku. W konsekwencji powstało pytanie, w jaki sposób w warunkach konkurencyjnego rynku pocztowego władze państwowe mogą gwarantować nieprzerwane świadczenie usług powszechnych. Kluczowym zagadnieniem w tym zakresie jest wartość obciążenia finansowego operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych z tytułu tego obowiązku, która determinuje ewentualne finansowanie działalności w tym zakresie. Najważniejsze dostępne w literaturze podejścia do analizy obciążenia finansowego z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych to: • Podejście Kosztu Uniknionego Netto (ang. Net Avoidable Cost Approach - NAC), • Podejście Utraconego Zysku (ang. Profitability Costing Approach - PC), • Podejście Komercyjne (ang. Commercial Approach - CA). Analiza poszczególnych podejść w zakresie zgodności z wymogami regulacyjnymi UE oraz możliwości praktycznego zastosowania wskazują, że Podejście Komercyjne jest właściwym podejściem do kalkulacji kosztu netto. Istotną cechą tego podejścia jest przyjęcie w ramach definicji scenariusza alternatywnego punktu widzenia komercyjnie działającego operatora. W konsekwencji podejście to stara się odtworzyć proces decyzyjny, jaki przeprowadziłby racjonalnie działający przedsiębiorca w przypadku zniesienia obowiązku USO. W szczególności podejście to pozwala uwzględnić sytuacje, w których operator wyznaczony po zniesieniu obowiązku USO decyduje się na kontynuację świadczenia usług w segmentach, które mogą być uznawane za nierentowne. (abstrakt oryginalny)
EN
As a result of the process of liberalisation of the postal market in the European Union, the operators assigned to provide universal services lost their monopoly rent, which had been a source of financing of this obligation. In consequence, a question arose in which way in the conditions of a competitive postal market the state authorities may guarantee an uninterrupted provision of universal services. The key issue in this area is the value of financial charge of the operator assigned to provide universal services on account of this obligation, which determines possible financing of activity in this area. The review of the most important approaches available in the literature to the analysis of financial charge for universal postal services provision: • Net Avoidable Cost Approach - NAC; • Profitability Costing Approach - PC; • Commercial Approach - CA. The analysis of all the approaches and their compliance with the EU regulatory requirements as well as the possibility of practical application indicate that the Commercial approach is an appropriate approach to the calculation of net cost. An essential feature of this approach is the adoption of the point of view of a commercial operator. As a consequence, this approach tries to imitate the decision process which would be pursued by a rationally acting entrepreneur in the case of the lifting of USO. In particular, this approach allows for accounting for the situations in which the operator assigned after USO lifting decides to continue providing services in the areas which may be considered unprofitable. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Andersen Business Consulting, Study on the implementation of cost accounting methodologies and accounting separation by telecommunication operators with significant market power, 2002.
 • Bobińska K., Użyteczność publiczna w sektorach infrastruktury gospodarczej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 • Buko J., Powszechne usługi pocztowe w Polsce. Stan obecny i koncepcja zmian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Copenhagen Economics, What is The Cost of Postal Denmark's Universal Service Obligation, Copenhagen 2008.
 • Cremer H., Grimaud A., LafJont J., The Cost of Universal Service in the Postal Sector, w: Current Directions In Postal Reform, ed. M. Crew Kluwer, Boston 2000.
 • Crew M., Kleindorfer P., Campbell J., Postal reform: Introduction, Handbook of Worldwide Postal Reform, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2008.
 • Dogan J. i in., Costing and Financing of Universal Service Obligations in the Postal Sector in the European Union, Final Report EC DG XIII, NERA, London 1998.
 • Drab-Kurowska, Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej, "Informacja Pocztowa" 2007, 5.
 • ERGP, Net cost calculation and evaluation of a reference scenario, 2012.
 • Frontier Economics, Recommendations on the form and manner that a net cost submission should be made by the universal service provider, London 2013.
 • Frontier Economics, Study on the principles used to calculate the net costs of the postal USO, London 2013.
 • Karlsen S., Winiarczyk M., Möller A., Okholm H., Manual for calculating the net cost of the USO, Copenhagen Economics, Kopenhaga 2011.
 • Merewitz L., Costs and returns to scale In U. S. Post Offices, "Journal of the American Statistical Association" 1971, nr 66.
 • Office of Telecommunications, The Costs, Benefits and Funding of Universal Service in the UK, London 1995.
 • Okholm H., Measuring USO costs - A practical guide to profitability costs, Global Postal Research & Education Network, Lozanna 2008.
 • Olesen H., Moller U., Brendstrup B. i in., What is The Cost of Postal Denmark's Universal Service Obligation, Copenhagen Economics, Kopenhaga 2008.
 • Panzar J., A Methodology for Measuring the Costs of Universal Service Obligations, Information Economics and Policy, Amsterdam 2000.
 • Robinson A., A Review of Price Elasticity Models for Postal product, Pitney Bowes, Stamford 2007.
 • Rodriguez F., Smith S., Storer D., Estimating the Cost of the Universal Service Obligation in Post, The University of Bath, Bath 1999.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 • TNS Gallup, Use of advertising circulars in Denmark, 2007.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, Dz. Urz. L 015, 21/01/1998, s. 0014-0025.
 • Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych, Dz. Urz. L 176, 05/07/2002, s. 0021-0025.
 • Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, Dz. Urz. L 52, 27/02/2008, s. 0003-0020.
 • The growth of mails 1840-1920, The British Postal Museum and Archive, http://www. postalheritage.org.uk/page/statistics, dostęp 12.11.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.