PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 103 | z. 3 | 117--126
Tytuł artykułu

Zastosowanie funkcji produkcji Cobba-Douglasa do analizy zmian nakładów w produkcji żywca brojlerów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of the Cobb-Douglas Production Function for Analyzing Input-Output Changes in the Broiler Chicken Production In Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie zmian, które zaszły pomiędzy nakładami a produktem w produkcji żywca brojlerów w Polsce. Materiał badawczy stanowiły dane dotyczące poniesionych nakładów oraz uzyskanej wielkości produkcji w latach 1994-2013 w trzech fermach brojlerów położonych w województwach opolskim i śląskim. Do określenia relacji nakłady-produkt zastosowano funkcję produkcji Cobba-Douglasa. Decydujący wpływ na wielkość produkcji miały nakłady kapitału obrotowego. Produktywność kapitału obrotowego w latach 1994-2013 wzrosła o ponad 30%, co oznacza w dłuższym okresie obniżenie kosztów produkcji. Było ono głównie efektem zachodzącego ogólnego postępu rolniczego. W latach 1994-2003 nastąpił znaczny wzrost nakładów kapitału trwałego związany ze zmianą technologii produkcji i modernizacją ferm. Zachodzące zmiany wpłynęły na ograniczenie nakładów pracy żywej, której produktywność w analizowanym okresie wzrosła dwukrotnie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to analyze changes between input and output in broiler chicken production during the period of 20 years. The research material consisted of panel data on the amount of costs and production in three broiler chicken farms in the years 1994-2013. The Cobb-Douglas production function was used with the aim of determining the input-output relationship in the production process. The production level was greatly influenced by circulating capital inputs. The productivity of circulating capital increased by 30%, which means that in the longer term the production costs were reduced as a result of technological progress. In the years 1994-2013 there was a significant increase in fixed capital input connected with a change of production technology and farm modernization. Such changes influenced a decrease in labour input, productivity of which increased twice in the analysed period. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
117--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Alvarez Antonio, Carlos F. Arias, 2004: Technical efficiency and farm size: a conditional analysis. "Agricultural Economics", 30, s. 241-250.
 • Banaś Katarzyna, 2004: Organizacja pracy i pracochłonność w fermach kurcząt brojlerów, "Roczniki Naukowe Rolnictwa. Seria G", t. 91, z. 1, s. 99-105.
 • Bezat Agnieszka, Włodzimierz Rembisz, 2011: Zastosowanie funkcji typu Cobba-Douglasa w ocenie relacji czynnik - produkt w produkcji rolniczej, "Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy", nr 557, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Bezat-Jarzębowska Agnieszka, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska, 2012: Wybrane postacie analityczne funkcji produkcji w ocenie relacji czynnik-czynnik oraz czynnik-produkt dla gospodarstw rolnych FADN, "Studia i Monografie", nr 154, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Borkowski Bolesław, Stanisław Stańko, 2010: Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych, "Roczniki Naukowe Rolnictwa. Seria G", t. 2, z. 97, s. 43-61.
 • Dybowski Grzegorz, 2014: Podstawy konkurencyjności polskiej branży drobiarskiej, "Studia i Monografie", nr 160, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Heijman Wilem, Zofia Krzyżanowska, Stanisław Gędek, Zbigniew Kowalski, 1997: Ekonomika rolnictwa, zarys teorii, Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • Peterson L. Willis, 1990: Agricultural prices. Third World dilemma, Department of Agricultural and Applied Economics, Staff Paper, s. 90-146.
 • Rembisz Włodzimierz, 2007: Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • Rembisz Włodzimierz, 2011: Analityczne własności funkcji produkcji rolniczej, "Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy", nr 544, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • "Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy", 2016: IERiGŻ, ARR, MRiRW.
 • Stańko Stanisław, 2011: Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", 11(26), s. 161-168.
 • Utnik-Banaś Katarzyna, Janusz Żmija, 2016: Wpływ wybranych czynników na cenę żywca brojlerów w latach 1995-2015, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", 16(31), z. 2, s. 344-352.
 • Varian R. Hal, 2002: Mikroekonomia, kurs średni - ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa.
 • Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu, 2007-2013: Krajowa Rada Drobiarstwa, Izba Gospodarcza w Warszawie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.