PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 2 | 165--175
Tytuł artykułu

Zmiany w powierzchni upraw i cenach skupu malin i truskawek a płatności z tytułu owoców miękkich w wybranych krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Variability of Cultivation Area and Fruit Prices of Raspberries and Strawberries and the Separate Soft Fruit Payment in Selected European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie zmian w areale upraw truskawek i malin oraz cenach skupu tych owoców w krajach, w których wprowadzono mechanizm dopłat do owoców miękkich wraz z reformą wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w 2008 r., czyli w Bułgarii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Polsce. Aby określić zmiany w areale upraw przeprowadzono test t dla prób zależnych, określając istotność różnic pomiędzy średnimi badanych cech przed i po wprowadzeniu dopłat (w latach 2002-2007 i 2008-2013). Aby odpowiedzieć na pytanie, czy po wprowadzeniu dopłat nastąpiła stabilizacja cen skupu owoców porównano zmienność cen skupu owoców w badanych podokresach, wyrażoną współczynnikiem zmienności. Do analizy wykorzystano dane dostępne w bazie Faostat w marcu 2016 r. Wyniki przeprowadzonych badań tylko w przypadku Polski potwierdzają hipotezę, iż średnia powierzchnia uprawy truskawek i malin po wprowadzeniu dopłat była istotnie wyższa niż przed reformą. Natomiast zmienność cen w okresie po wprowadzeniu reformy była niższa niż w okresie przed wprowadzeniem dopłat, co pozwala stwierdzić, iż wprowadzenie dopłat do owoców miękkich mogło przyczynić się do stabilizacji cen skupu truskawek i malin. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to determine changes in price and cultivation area of strawberries and raspberries in countries where an aid mechanism for soft fruits was introduced. This was seen with the organizational reform of the fruit and vegetables market in some countries in 2008, i.e. Bulgaria, Hungary, Lithuania, Latvia and Poland. To determine changes in the cultivation area a t-test for dependent attempts was carried out. The differences between average cultivation area before and after reform (in the years 2002-2007 and 2008-2013) were shown. To determine whether the introduction of aid created stabilization in fruit prices, variability in the price of fruit was analyzed, expressed as a coefficient of variation. The analysis uses data available in the FAOSTAT database in March 2016. Results only for Poland support the hypothesis that the average size of the cultivation area of strawberries and raspberries after the introduction of surcharges was significantly higher than before the reform. The price volatility in the period after the introduction of the reform was lower than in the period before the introduction of surcharges, which allows the conclusion that the introduction of aid for soft fruits could contribute to the stability of the buying-in price of strawberries and raspberries.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Numer
Strony
165--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Agriculture in the European Union (2008-20013). Statistical and economic information. European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development, 2008-20013, 3.6.1.1.
 • Domozetova, D.D. (2012). State and perspectives of raspberry production in Bulgaria, AgroLife Scientific Journal (1), 97-102.
 • Informacja Rządu o realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich i Wspólnej Polityki rolnej (2005). Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Pilarczyka w sejmie RP, 1 lipca 2005 r.
 • Jirgena, H., Hazners, J., Kaufmane, E., Strautina, S., Feldmane, D., Skrivele, M. (2013). Risk and returns in strawberry, raspberry and cherry production with various methods. Economics and Rural Development, Vol. 9 (2), 16-26.
 • Kaufmane, E., Skrivele, M., Rubauskis, E., Strautina, S. (2012). Situation and development of fruit science and commercial fruit production in Latvia. W: 2nd Internetional Scientific Conference "Sustainable fruit growing: from plant to product", Book of abstracts and scientific program, Riga-Dobele, August 22-24, 13.
 • Nemeth, S., Masar, I. (2014). Fruit production and trade comparison in Hungary and Slovakia. Ekonomika polnohospodarstva. Rocnik XIV. 4/2014, 4-15.
 • Rynek owoców i warzyw. FAMMU/FAPA wrzesień 2007 r.
 • Rynek owoców i warzyw. FAMMU/FAPA luty 2008 r.
 • Rynek owoców i warzyw. FAMMU/FAPA listopad 2012 r.
 • Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące sytuacji w sektorze owoców miękkich i wiśni przeznaczonych do przetworzenia (2006). Komisja Wspólnot Europejskich {SEK(2006)838}, Bruksela, dnia 28.6.2006, Pobrane 22.03.2016 r. z http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com 2006 0345_/com_com 2006 0345_pl.pdf.
 • Stanisz, S. (1998). Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STSTISTICA PL na przykładach z medycyny. Statsoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Tomek, W.G., Robinson, K.L. (2001). Kreowanie cen artykułów rolnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Udział Polski w dyskusji nad reformą wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (2006). Biuletyn informacyjny MRiRW oraz ARiMR nr 3-4/2006 (103), 12-13.
 • Zaremba, Ł. (2014). Polski i światowy rynek malin i ich przetworów. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, tom 14 (1), 148-156.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456039

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.