PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 2 | 176--185
Tytuł artykułu

Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora owocowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Competitiveness of Polish Fruit Sector Following the Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zmian jakie zaszły w eksporcie oraz imporcie owoców i ich przetworów po przystąpieniu Polski do krajów UE, jak również konkurencyjności branży. Analiza dotyczyła lat 2004-2014 i była przeprowadzona na podstawie danych IERiGŻ-PIB. Analizie poddano wartość i saldo obrotów, strukturę geograficzną oraz wybrane wskaźniki konkurencyjności. Głównym importerem owoców z Polski są kraje starej UE i WNP. Polska ma przewagę komparatywną przede wszystkim w przypadku przetworów z owoców, co potwierdzają wartości wskaźników TC, LFI i GLI. Przyczyną tak dużego wzrostu eksportu do krajów unijnych było w dużej mierze zniesienie ceł, atrakcyjne ceny oraz wysoka jakość. Wpływ na handel owocami i ich przetworami, podobnie jak i innymi produktami, ma również kurs walut. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the changes that have taken place in export and import of fruits and their preserves after the Polish accession to the EU, as well as the competitiveness of the trade. The analysis covered the period 2004-2014 and has been conducted on the basis of the data from IERiGŻ-PIB. The value and the balance of trade, as well as the geographical structure of exchange were analysed, as were selected indicators of competitiveness. The main importers of fruits from Poland are old EU countries as well as CIS. Poland has a comparative advantage especially in the case of processed fruit, which is confirmed by values of TC, LFI and GLI. The reason for a large increase in exports to EU countries was largely the abolition of customs duties, attractive prices and high quality. The exchange rate also has an effect on trade of fruit and their preserves, as well as other products. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
176--185
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, "STI Working Papers" (1996), No. 5, OECD, Paris, s. 20.
 • Grubel, H., LIoyd, P.J. (1975). Intra-Industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, London.
 • Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. IERiGŻ-PIB, MRiRW, ARR, 2005 - 2015.
 • Kowalska, A. (2014). Udział Polski w handlu międzynarodowym mlekiem i jego przetworami w latach 2003-2014. Ekonomia XXI Wieku, nr 3 (3), 35-48.
 • Kuznest, S. (1976). Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji. Wyd. PWE, Warszawa.
 • Lafay, G. (1992). The Measurement of Revealed Comparative Advantages. W: International Trade Modeling (eds. M.G. Dagenais and P.A. Muet). Chapman & Hill, London, 209-234.
 • Małuszyńska, E., Gruchman, B. (red.) (2012). Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej Wyd. PWN, Warszawa.
 • Misala, J. (1997). Specialization between Polsnad and Europen Union. W: Handbook of Comparative Economic Policies: Trade and Payments in Central and Eastern Europe's Transforming Economies L.W. Orlowski, D. Salvatore (red.), vol. 6, Greenwood Press, Westport Connecticut, London. 68 -96.
 • Olszańska, A. (2012). Rynek żywca w Polsce (1955-2010) - zmiany strukturalne, koncentracja produkcji i wahania podaży Wyd. UE we Wrocławiu. Wrocław.
 • Piwowar, A. (2014). Jakość handlowa wybranych grup towarowych artykułów rolno-spożywczych w Polsce. Nauki Inżynierskie i Technologie 2014, nr 2, 88-97.
 • Przedsiębiorczość w Polsce" - raport (2014) "Ministerstwo Gospodarki, Warszawa. Pobrane 29 maja 2016 z: http://www.mg.gov.pl/files/upload/21755/Raport%20Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87%20w%20Polsce_www_ost_20140925.pdf.
 • Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. IERiGŻ-PIB, MRiRW, ARR, 2005 - 2015.
 • Stefko, O. (2014). Wybrane aspekty wymiany międzynarodowej polskimi produktami spożywczymi. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego t. 14 (XXIX), z. 3, 168-176.
 • Szajner, P. (2012). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Biuletyn Infor., nr 4, 3-14.
 • Szamrej-Baran, I. (2012). Konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych gospodarek Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 25, 125-142.
 • Szczepaniak, I. (2009). Ocena konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle innych nowych państw członkowskich UE. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12), 221-231.
 • Szczepaniak, I.(red.). (2009). Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza), nr 150, IERiGŻ, Warszawa.
 • Szymańska, J. (2015). Udział Polski w handlu międzynarodowym żywnością. Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi. W: Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi. S. Urban., A. Olszańska (red.). Wyd. UE we Wrocławiu. Wrocław, 211-226.
 • Tarnowska, A. (2014). Konkurencyjność podażowa polskiego sektora warzywnego w Unii Europejskiej, Ekonomia XXI Wieku nr 3 (3), 23-34.
 • Urban, S. (2009). Polski handel międzynarodowy owocami i ich przetworami w latach 2000-2007. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, t. 2, nr 72, 160-171.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.