PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 285 | 28--38
Tytuł artykułu

Bilans i sprawozdanie z wykonania budżetu w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Balance Sheet and Report on the Implementation of the Budget in Shaping the Image of the Financial Situation of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena sprawozdania i bilansu z wykonania budżetu i ich rola w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tak postawionym celem, rozważaniu poddane zostały następujące zagadnienia: - wskazanie istoty i zakresu bilansu z wykonania budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - wskazania możliwości oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie bilansu i sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia literaturowe z zakresu rachunkowości, rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, analizę aktów prawnych, analizę porównawczo-opisową oraz syntezę.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyse the report and balance sheet of the implementation of the budget and their role in shaping the image of the financial situation of local government units. Due to such a way of setting the goal, the following issues were taken into consideration: - indication of the nature and comparative analysis of the balance of the implementation of the budget and the report on the implementation of the budget of local government units, - identifying opportunities for analysis and assessment of the financial situation of local government units based on the balance sheet and the report on the implementation of the budget of local government units. The following research methods were used in the paper: literature studies in accounting, budget accounting and public finance, analysis of legislation, comparative descriptive analysis and synthesis.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Czołpińska E. (2010), Wybrane elementy sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego oraz autoryzacja wykonania budżetu [w]: J. Salachna (red.), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego - od projektu do sprawozdania, ODDK, Gdańsk.
 • Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K. (2010), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Presscom, Wrocław.
 • Nowak W. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2013 r., poz. 289.
 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz praktyczny (2007), J. Salachna, E. Ruśkowski (red.), ODDK, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • Walczak M., Kowalczyk M. (2010), Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa.
 • Zysnarska A. (2010), Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, ODDK, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.