PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 5 | 141--156
Tytuł artykułu

Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The role of services in global value chains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wyjaśnienie znaczenia usług w globalnych łańcuchach wartości. Omówiono zwłaszcza istotę tego stosunkowo nowego zjawiska oraz zbadano kształtowanie się udziału usług w tych łańcuchach. Dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz zastosowano metodę analizy deskryptywnej w celu falsyfikacji poglądu, że serwicyzacja działalności gospodarczej i związane z nią rosnące znaczenie usług w procesach produkcyjnych skutkuje wzrostem globalnego sourcingu usług biznesowych, zwłaszcza innowacyjnych. Pomimo coraz ściślejszych powiązań między sektorem przemysłu i usług, rozdzielenie wielu procesów i zaopatrywanie się w nie u dostawców zagranicznych ze względu na redukcję kosztów jest istotne dla wielu firm chcących konkurować na rynku globalnym. Prowadzi to autorki do wniosku, że dostawy innowacji stały się strategicznym narzędziem utrzymania przewag konkurencyjnych - szczególnie cennym dla firm borykających się z problemem niedoboru wykwalifikowanych kadr zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w kraju macierzystym oraz wysokimi kosztami pozyskania nowych technologii. Z tego powodu Chiny i Indie, jako dostawcy relatywnie taniej i wykwalifikowanej siły roboczej, odgrywają coraz większą rolę w opisywanych procesach i, na rynku dostawców usług, stają się konkurentami gigantów technologicznych z wysoko rozwiniętych krajów zachodnich. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to explain the importance of services in global value chains. In particular, we discuss the nature of this relatively new phenomenon and examine the share of services in these chains. We provide a critical analysis of literature and use a descriptive analytical method to validate the opinion that the "servicization" of business and the growing importance of services in manufacturing processes result in a widespread global sourcing of business services, especially innovation services. Despite the ever closer links between the two sectors, many firms find it vital to unbundle many processes and source them from overseas providers. This enables them to reduce costs and compete successfully in the global market. The research leads us to the conclusion that the sourcing of innovation has become a strategic tool for maintaining a competitive advantage, particularly for businesses that lack skilled employees and face high costs of acquiring new technology. That is why China and India, as suppliers of relatively cheap and qualified labor force, play an increasingly important role in the processes examined in this article, and are enhancing their position as service vendors capable of competing with Western technology giants. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
141--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 2014 Global R&D Funding Forecast [2013], "Battelle and R&D Magazine", December.
 • Ali-Yrkkö J., Rouvinen P., Seppälä T., Ylä-Anttila P. [2011], Who Captures Value in Global Supply Chains? Case Nokia N95 Smartphone, "Journal of Industry, Competition and Trade", vol. 11, iss. 3, available from: doi: 10.1007/s10842-011-0107-4.
 • Arora A., Cohen W. M., Walsh J. P. [2014], The Acquisition and Commercialization of Invention in American Manufacturing, Working paper, Duke University.
 • Campa J., Goldberg L. S. [1997], The Evolving External Orientation of Manufacturing Industries: Evidence from Four Countries, NBER Working Papers 5919, National Bureau of Economic Research.
 • Dossani R., Kenney M. [2006], Reflections Upon "Sizing the Emerging Global Labor Market", "Academy of Management Perspectives", vol. 20, s. 35-41.
 • Elms D. K., Low P. (red.) [2013], Global Value Chains in a Changing World, Fung Global Institute (FGI), Nanyang Technological University (NTU) and World Trade Organization (WTO), Geneva.
 • Folfas P. [2016], Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną - analiza porównawcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gereffi G., Fernandez-Star K. [2010], The Offshore Services Global Value Chain, Duke University.
 • Greenfield H. [2002], A Note on the Goods/services Dichotomy, "The Service Industries Journal", vol. 22, no. 4.
 • HfS Reserch Ltd. [2014], Global BPO and IT services market 2013, http://www.horsesforsources.com/wp-content/uploads/2013/02/Outsourcing_Market_Size1.png (15.03.2015).
 • IMF [2009], Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6), International Monetary Fund (IMF).
 • Kot S., Starostka-Patyk M., Krzywda D. [2009], Zarządzanie łańcuchami dostaw, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 • Kuemmerle W. [1999a], Foreign Direct Investment in Industrial Research in the Pharmaceutical and Electronics Industries - Results from a Survey of Multinational Firms, "Research Policy", vol. 28, s. 179-93.
 • Kuemmerle W. [1999b], The Drivers of Foreign Direct Investment into Research and Development: An Empirical Investigation, "Journal of International Business Studies", no. 30 (1), s. 1-24.
 • Lanz R., Maurer A. [2015], Services and Global Value Chains - Some Evidence on Servicification of Manufacturing and Services Networks, WTO Working Paper ERSD-2015-03.
 • Lewin A. Y., Peeters C. [2006], Offshoring Work: Business Hype or the Onset of Fundamental Transformation? "Long Range Planning", no. 39, s. 221-239.
 • Lewin A. Y., Massini S., Peeters C. [2009], Why Are Companies Offshoring Innovation? The Emerging Global Race for Talent, "Journal of International Business Studies", no.40 (6), s.901-925.
 • Lewin A. Y., Zhong X. [2012], Co-evolution of Global Sourcing Of Business Support Functions and The Economic Development Of Emerging Economies, w: Oxford Handbook of Asia Business Systems, red. M. A. Witt, G. Redding, Oxford University Press.
 • Linden G., Kraemer K. L., Dedrick J. [2009], Who Captures Value in a Global Innovation Network? The Case of Apple's iPod, "Communications of the ACM", vol. 52, iss. 3.
 • Low P. [2013], Services and Value Along Supply Chains, Fung Global Institute, 26 November, http://www.fungglobalinstitute.org/en/services-and-value-along-supply-chains
 • Maurer A., Tschang F. T. [2011], An Exploratory Framework for Measuring Services Value-added, PECC-ADBI Conference "Services Trade: New Approaches for the 21st Century", Chinese University of Hong Kong, https://www.pecc.org/resources/trade-and-investment-1/1682-an-exploratory-framework-for-measuring-services-value-added/file
 • NASSCOM [b.r.], India IT-BPM Overview, http://www.nasscom.in/indian-itbpo-industry (25.12.2013).
 • Neely A. [2013], What is Servitization?, http://andyneely.blogspot.com/2013/11/what-is-servitization.html (25.08.2015).
 • Nessel K. [2015], Internacjonalizacja usług z perspektywy globalnych łańcuchów wartości. Co mówią liczby?, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 226.
 • OECD [2000], The service economy, Paris.
 • OECD [2011], STAN Input-Output Database, May, http://dx.doi.org/10.1787/888932487628 (20.08.2015).
 • OECD [2012], Main Science and Technology Indicators Database, doi: 10.1787/data-00182-en (15.01.2014).
 • OECD [2013], Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, Paris.
 • Pilat D., Wölfl A. [2005], Measuring the Interaction Between Manufacturing and Services, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2005/05, http://dx.doi.org/10.1787/882376471514
 • Rudnicka M. [2013], Globalne tendencje w handlu usługami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 315.
 • Rudny W. [2013], Globalne łańcuchy wartości: kto kreuje i kto przejmuje wartość z innowacji, http://www.pim.wzr.ug.edu.pl/pim/2013_4_3_28.pdf
 • Science and Engineering Indicators, annual reports, National Science Foundation.
 • Sissons A. [2011], More Than Making Things. A New Future for Manufacturing in a Service Economy. A Knowledge Economy Programme Report, The Work Foundation, March.
 • UNCTAD [2005]. World Investment Report. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, United Nations, New York-Geneva.
 • Uppenberg K., Strauss H. [2010], Innovation and Productivity Growth in the EU Services Sector, European Investment Bank, July.
 • USITC [2013], The Economic Effects of Significant U. S. Import Restraints, Eight Update, USITC Publication 4440, Washington.
 • Vandermerwe S., Rada J. [1988], Servitization of Business: Adding Value by Adding Services,"European Management Journal", vol. 6, no. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.