PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 47(2) Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 158--171
Tytuł artykułu

Rozryw u riwniach ekonomicznoho rozwytku Ukrajiny ta krajin JES jak objektywna realnistʹ jewrointehraciji Ukrajiny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Różnica w poziomach rozwoju gospodarczego Ukrainy i krajów UE jako obiektywna rzeczywistość eurointegracji Ukrainy
Gap in the Levels of Economic Development of Ukraine and EU Countries as the Objective Reality of European Integration of Ukraine
Języki publikacji
UK
Abstrakty
Integracja europejska jest czynnikiem determinującym kreowanie zagranicznej polityki gospodarczej Ukrainy na obecnym etapie jej rozwoju. Obrany kierunek zagranicznej działalności gospodarczej przewiduje stopniowe zbliżenie systemów gospodarczych Ukrainy i Unii Europejskiej. Tym niemniej istnieją obiektywne czynniki, które komplikują ten proces. Różnica w poziomach rozwoju gospodarczego Ukrainy i krajów Unii Europejskiej, w jakości życia i w poziomie wolności gospodarczej komplikuje szybką integrację Ukrainy z Unią Europejską. Analiza głównych wskaźników makroekonomicznych wykazała, że szybka integracja Ukrainy z Unią Europejską doprowadzi do negatywnych konsekwencji dla gospodarki krajowej i rodzimych producentów. Wdrożenie polityki protekcjonizmu edukacyjnego jest konieczne dla kształtowania konkurencyjnego producenta krajowego, co pozwoli umocnić pozycję ukraińskich producentów na rynku europejskim i ich konkurencyjność na rynku krajowym. Równocześnie zmniejszenie zatrudnienia i podniesienie poziomu dochodów z pracy pozwoli na stworzenie efektywnego popytu zarówno na towary krajowe, jak i zagraniczne, co zapewni stopniową integrację Ukrainy z europejskim systemem gospodarczym nie w kategoriach surowcowego przydatku i rynku zbytu, lecz w kategoriach równorzędnego partnera w operacjach handlowych i podmiotu przepływów kapitałowych. (abstrakt oryginalny)
EN
European integration is the determining factor of creation of the external economic policy of Ukraine at the current stage of its development. The chosen external economic direction provides gradual convergence of Ukraine and the European Union economic systems. However, there are objective factors that complicate this process. The gap in the levels of economic development of Ukraine and countries of the European Union, in life quality and level of economic freedom complicates fast integration of Ukraine into the European Union. The analysis of the main macroeconomic indicators showed that fast integration of Ukraine into the European Union will lead to negative consequences for domestic economy and national producers. The implementation of the policy of educational protectionism is necessary for the formation of the competitive national producer that will allow to strengthen the position of Ukrainian producers in the European market and their competitiveness in the national market. At the same time, the reduction of employment and increasing of the rate of labour incomes will allow creating an effective demand for both domestic and import goods that will provide gradual integration of Ukraine into the European economic system not on the terms of raw materials appendage and outlet market, but on the terms of the parity partner in trading activities and the subject of capital flows. (original abstract)
Twórcy
 • Zhytomyr State Technological University, Ukraine
 • Zhytomyr State Technological University, Ukraine
Bibliografia
 • Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. [Електронний ресурс]: за даними Інформаційно-аналітичного центру Info-Light. 2013 р. (Інфографіка - Рівне: 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 7, 8, ХР; MS Word 97-2010). Режим доступу: http://infolight.org.ua/ content/analiz-indeksu-konkurentospromozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr [доступ: 10.10.2015].
 • Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році», Київ, НІСД, 2015, 684 с.
 • Глобальна порівняльна таблиця CPI 2014. Transparency International. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ti-ukraine.org/corruption-perceptions-index-2014/global-table.html [доступ: 10.10.2015].
 • Державна служба статистики України: Статистичний щорічник України за 2010 рік (за ред. О. Г. Осауленка), Київ, ТОВ "Август Трейд", 2011, с. 544, 548, 552.
 • Індекс економічної свободи. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.feg.org.ua/uploadfiles/reports/files/ukraine_inthe_world_2013_ukr_web_part1_4_freedom.pdf [доступ: 10.10.2015].
 • Індекс легкості ведення бізнесу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://debaty.org/uploadfiles/reports/files/ukraine_inthe_world_2013_ukr_web_part1_3_doing. pdf [доступ: 10.10.2015].
 • Поліщук, Н. (2014), Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/analiz-indeksukonkurentospromozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr [доступ: 10.10.2015].
 • Рейтинг экономик. Doing Business. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://russian. doingbusiness.org/rankings [доступ: 10.10.2015].
 • Competitiveness Rankings. World Economic Forum. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/ [доступ: 10.10.2015].
 • Human Development Report 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf [доступ: 10.10.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.