PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 284 | 66--75
Tytuł artykułu

Standardy raportowania danych CSR - wyniki badania ankietowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
CSR Reporting Standards - The Results of a Survey
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie, które standardy i w jakim stopniu są stosowane przez firmy uznane w Polsce za społecznie odpowiedzialne. Przeanalizowano też zależność między stosowaniem wybranych standardów sprawozdawczości CSR a oceną korzyści związanych z tym, że firma jest postrzegana jako społecznie odpowiedzialna. Przeprowadzone badania potwierdziły duże znaczenie standardów GRI, natomiast to, czy przedsiębiorstwa stosują zewnętrzne standardy raportowania różni się między sektorami działalności. Takie cechy, jak dłuższy okres raportowania danych pozafinansowych oraz udział zewnętrznej firmy eksperckiej w opracowaniu raportów zwiększały wykorzystanie GRI w badanych firmach. Stosowanie standardów może też przyczynić się do pełniejszego uświadomienia podmiotom korzyści, jakie są związane z przyjęciem przez firmy idei społecznej odpowiedzialności.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to present what standards and to what extent are being used in Polish socially responsible companies. We have also analysed the relationship between the implementation of certain standards and the assessment of the benefits stemming from the fact that the company is perceived as socially responsible. The results obtained confirmed the significance of GRI standards but the use of certain reporting standards differs from one sector to the other. Additionally, some firm characteristics, such as longer reporting period and the participation of external consultant in reporting, increased the use of GRI standards in researched companies. The use of those standards can also contribute to a better understanding of company benefits connected with the idea of social responsibility.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
66--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Andrejczuk M., Krawcewicz M. (2013), Mapa standardów i wytycznych dla raportowania danych pozafinansowych [w:] N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes. pl/ public/files/Wspolna%20odpowiedzialnosc_Raportowanie%20spoleczne- PODGLAD.pdf (dostęp: 28.07.2015).
 • Annual CSR Outlook 2015, http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje_2015/ annual_csr_outlook_2015.pdf (dostęp: 10.07.2015).
 • Dyląg R., Puchalska E. (2014), Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 75 (131), SKwP, Warszawa, s. 23-45.
 • Fijałkowska J. (2013), Zakres ujawnień w raportach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw [w:] G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 311, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 85-94.
 • Fijałkowska J., Sobczyk M. (2012), Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse", nr 1/3, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 141-151.
 • Hąbek P., Wolniak R. (2013), Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw, s. 290-299 http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/projekt/H%B9bek% 20TNOIK%202013.pdf (dostęp: 31.07.2015).
 • ISO 26000 Odpowiedzialność społeczna, http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/ discovering_iso_26000PL.pdf (dostęp: 06.09.2015).
 • Koszewska M. (2011), Normy i standardy w obszarze CSR jako istotny czynnik determinujący zachowania nabywcze konsumentów [w:] R. Karaszewski, M. Karwacka, A. Paluszek (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 193-221.
 • KPMG (2013), The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, http://www.kpmg.com/au/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/corporateresponsibility- reporting-survey-2013.aspx (dostęp: 25.08.2015).
 • Różańska E. (2015), Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 1, s. 167-177.
 • SA8000 Guidance - 2008 Standard (2013), Social Accountability International http://saintl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000ConsolidatedGuidance2013.pdf (dostęp: 07.09.2015).
 • Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw (2013), CRi- DO, AGH http://www.mg.gov.pl/files/upload/7904/pmp_MG_raportowanie%20 zintegrowane_A4_EMISJA_press.pdf (dostęp: 05.09.2015).
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, [za:] Różańska E. (2015), Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 1, s. 167-177.
 • Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu (2011), CSRinfo, Warszawa.
 • Wensen Van K., Broer W., Klein J., Knopf J. (2011), The State of Play in Sustainability Reporting in the European Union, European Union.
 • [www 1] https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles (dostęp: 06.09.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.