PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 150 | 151--166
Tytuł artykułu

Zmiana wyników finansowych spółek giełdowych w kontekście inwestycji państwowego funduszu majątkowego - analiza empiryczna

Autorzy
Warianty tytułu
Change in Financial Results of Listed Companies in the context of Investments of Sovereign Wealth Fund (PFM). An Empirical Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Państwowe fundusze majątkowe stanowią istotny element w segmencie inwestorów instytucjonalnych na świecie. W przeciwieństwie jednak do innych grup inwestorów, takich jak np. fundusze inwestycyjne, w tym fundusze hedgingowe, państwowe fundusze majątkowe należą do kategorii relatywnie słabo poznanych wehikułów inwestycyjnych, chociaż pewien postęp na przestrzeni ostatnich lat w zakresie naukowej eksploracji tematu jest tutaj zauważalny. W artykule podjęta została próba zbadania, czy zaangażowanie kapitałowe państwowego funduszu majątkowego wiąże się ze zmianą dynamiki niektórych wskaźników finansowych spółki giełdowej w okresie po inwestycji. Badanie wpisuje się w szerszy nurt analiz, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do zbadania roli inwestora instytucjonalnego w kontekście zmian wyników finansowych podmiotów, których jest on udziałowcem. Uzyskane wyniki nie dostarczają przekonujących i jednoznacznych dowodów na poparcie hipotezy, że wejściu kapitałowemu funduszu towarzyszy poprawa takich mierników finansowych, jak rentowność kapitału własnego, rentowność aktywów, przychody operacyjne oraz kapitalizacja rynkowa spółki. (abstrakt oryginalny)
EN
Sovereign wealth funds are an important element in the segment of institutional investors in the world. Unlike other investor groups, such as investment funds, including hedge funds, sovereign wealth funds belong to the category of relatively obscure investment vehicles, although some progress in the scientific exploration of the topic has been observed in the period of several years. The article attempts to find out whether the capital involvement of the sovereign wealth fund is connected with the change in the dynamics of some financial indicators of a listed company in the period after the investment. The research belongs to a broader trend of analyses, whose common denominator is the intention to examine the role of an institutional investor - shareholder in the context of changes in the financial results of entities. The obtained results do not provide any convincing and explicit evidence to support the hypothesis that the capital entry of the fund is followed by the improvement in such financial measures as profitability of own capital, assets profitability, operational profits and company market capitalisation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ajina A., Lakhal F., Sougné D., Institutional investors, information asymmetry and stock market liquidity in France, "International Journal of Managerial Finance" 2015, vol. 11, iss. 1.
 • Alhashel B., Sovereign Wealth Funds: A Literature review, "Journal of Economics and Business" 2015, no. 78.
 • Areaza A., Castilla L., Fernandes C., The coming of Age of Sovereign Wealth Funds: Perspective and Policy Issues Within and Beyond Borders, "Global Journal of Emerging Markets Economies" 2009, no. 1.
 • Bird G., Mandilaras A., Revisiting Mrs. Machlup's wardrobe: The accumulation of international reserves, 1992-2001, "Applied Economics Letters" 2010, vol. 17, iss. 5, s. 467-471.
 • Çelik S., Isaksson M., Institutional investors and ownership engagement, "OECD Journal: Financial Market Trends" 2014, vol. 2.
 • Chang L.-L., Hsiao F. D., Tsai Y.-Ch., Earnings, institutional investors, tax avoidance and firm value: Evidence from Taiwan, "Journal of International Accounting Auditing and Taxation" 2013, vol. 22.
 • Drew M. E., The Puzzle of Financial Reporting and Corporate Short-termism: A Universal Owner Perspective, "Australian Accounting Review" 2009, no. 51, vol. 19, iss. 4.
 • EMIS, http://site.securities.com.emisnowy.han3.lib.uni.lodz.pl/php/companies/ quick-creener/screener?&fromme nu=1
 • Estrin, S., Hanousek J., Kočenda E., Svejnar J., The effects of privatization and ownership in transition economies, "Journal of Economic Literature" 2009, no. 47, s. 699-728.
 • Fernandes N., The Impact of Sovereign Wealth Funds on Corporate Value and Performance, "Journal of Applied Corporate Finance" 2014, vol. 26, iss. 1, s. 76.
 • GPFG, http://www.nbim.no/en/the-fund/holdings/
 • Hsu M-F., Wang K., The Level and Stability of Institutional Ownership and Firm Performance: Evidence from Taiwan, "Emerging Markets Finance and Trade" 2014, no. 50, s. 159-173.
 • Liang C. J., Lin Y. L., Huang T. T., Does endogenously determined ownership matter on performance? Dynamic evidence from emerging Taiwan market, "Emerging Markets Finance and Trade" 2011, no. 47, s. 120-133.
 • Mietzner M., Schiereck D., Schweizer D., The Role of Sovereign Wealth Funds as Activist or Passive Fund Managers, "Journal of Assets Management", forthcoming, http://ssrn.com/abstract=2653371
 • Mizuno M., Institutional investors, corporate governance and firm performance in Japan, "Pacific Economic Review" 2010, vol. 5, iss. 5.
 • Rodrick D., The social cost of foreign exchange reserves, "International Economic Journal" 2006, vol. 20, iss. 3, s. 253-266.
 • Urban D., Behavioral motives of reserve accumulation: Evidence from economies with Sovereign Wealth Funds, tekst niepublikowany, 2016.
 • Urban D., Hamulec czy dopalacz? Państwowy fundusz majątkowy w roli czynnika dynamizującego zmiany rentowności kapitału i aktywów w spółce giełdowej, Annales UMCS Sectio H, 2015, artykuł przyjęty do druku.
 • Urban D., Investment attractiveness of companies listed on the Warsaw Stock Exchange for Sovereign Wealth Funds, Acta Oeconomica, Hungarian Academy of Science, 2016, artykuł przyjęty do druku.
 • Urban D., The Impact of Sovereign Wealth Fund ownership on the financial performance of firms: The evidence from emerging markets, "E&M Economics and Management" 2017, artykuł przyjęty do druku.
 • Urban D., Wyniki finansowe państwowych funduszy majątkowych a ich portfel inwestycyjny - analiza empiryczna, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2013, nr 131.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.