PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 150 | 167--183
Tytuł artykułu

Udział kobiet w organach zarządczych i nadzorczych spółek w świetle wybranych teorii

Warianty tytułu
Women's Share in Corporate Management and Supervision Bodies in light of Selected Theories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W krajach rozwiniętych kobiety stanowią połowę wykształconej siły roboczej na rynku pracy, ale ich reprezentacja w strukturach zarządów czy rad nadzorczych jest nieadekwatna do posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Brak korzyści płynących z niewykorzystywania potencjału wysoko wykwalifikowanych kobiet skutkuje utratą talentów i potencjału wzrostu ekonomicznego. Wśród głównych przesłanek przemawiających za zwiększeniem udziału kobiet w organach zarządczych spółek wymieniane są takie kwestie, jak poprawa wizerunku organizacji, adaptacja do zachodzących zmian społecznych czy wniesienie do prac zarządów i rad nadzorczych nowej perspektywy. Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych przemawiających za zwiększeniem udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek. W artykule przeanalizowano kluczowe założenia teorii interesariuszy, teorii zasobowej, teorii instytucjonalnej oraz teorii zarządzania różnorodnością. (abstrakt oryginalny)
EN
In developed countries women constitute half of the educated work force on the labour market. Although they are better and better educated and experienced, they are not adequately represented in the structures of management boards or supervisory councils. The lack of advantages from the use of highly educated women means a loss of talents and the waste of economic growth potential. The main reasons in favour of the increased share of women in corporate management bodies include such issues as better image of the organisation, adjustment to current social changes or a new perspective brought to the work done by managements and supervisory councils. The article is aimed at the presentation of theoretical foundations in favour of the participation of women in managements and supervisory councils. The article analyses the key assumptions of the stakeholder theory, resource theory, institutional theory and diversity management theory. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--183
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bilimoria D., The relationship between women corporate directors and women corporate officers, "Journal of Managerial Issues" 2006, vol. XVIII, no. 1, s. 48-50.
 • Bohdanowicz L., Kobiety w radach nadzorczych spółek publicznych - pokonywanie barier, "Przegląd Corporate Governance" 2010, nr 3 (23).
 • Bohdanowicz L., Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: perspektywa teorii instytucjonalnej oraz teorii zasobowej, "Master of Business Administration" 2011, 2 (112), s. 70-72.
 • Burton B. K., Dunn C. P., Feminist Ethics as Moral Grounding for Stakeholder Theory, "Business Ethics Quaterly" 1996, vol. 6, iss. 2, s. 133-147.
 • Donaldson T., Preston L. E., The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, "Evidence and Implications The Academy of Management Review" 1995, vol. 20, no. 1, s. 65-91.
 • Durska M., Wymiary różnorodności i zarządzanie różnorodnością, w: Polityka różnorodności w administracji centralnej, red. E. Lisowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Durska M., Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, "Kobieta i Biznes" 2009, nr 1-4, s. 8-9.
 • Elstad B., Ladegard G., Women on corporate boards: key influencers or tokens?, "Journal of Management and Governance" 2012, vol. 16, iss. 4, s. 595-599.
 • Fiszka krajowa Komisji Europejskiej, Równowaga płci w radach nadzorczych i zarządach, styczeń 2013.
 • Freeman R. E., McVea J., A Stakeholder Approach to Strategic Management, Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia, Working Paper 2002, no. 01-02.
 • Freeman R. E., Wicks A. C., Parmar B., Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited", "Organization Science" 2004, vol. 15, no. 3, s. 364-369.
 • Friedman A. L., Miles S., Stakeholders: theory and practice, Oxford University Press, Oxford, 2006.
 • Hillman A. J., Shropshire Ch., Canella Jr. A. A., Organizational Predictors of Women on Corporate Boards, "The Academy of Management Journal" 2007, vol. 50, no. 4, s. 942-944.
 • Marcinkowska M., Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia 2011, nr 37.
 • Raport Komisji Europejskiej, Gender balance on corporate boards. Europe is cracking the glass ceiling, marzec 2014.
 • Raport McKinsey & Company, Women Matter. Gender diversity, a corporate performance driver, 2007.
 • Raport World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2014.
 • Terjesen S., Aguilera R. V., Lorenz R., Legislating a Woman's Seat on the Board: Institutional Factors Driving Gender Quotas for Boards of Directors, "Journal of Business Ethics" 2015, vol. 128, iss. 2, s. 233-236.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.