PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 150 | 185--206
Tytuł artykułu

Granice odpowiedzialności menedżera za odporność przedsiębiorstwa na kryzys, czyli o skutkach nieugruntowanych w orzecznictwie kryteriów prawnych, będących podstawą ustalania adekwatnej awersji menedżera do ryzyka

Autorzy
Warianty tytułu
Limitations of Managerial Responsibility for Corporate Crisis Resistance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi wprowadzenie do pogłębionych rozważań na temat sposobu ukształtowania reżimu odpowiedzialności prawnej piastunów krajowych spółek jako menedżerów, w korespondencji do doświadczeń współczesnych realiów zarządzania. Jest to praca o charakterze analityczno-koncepcyjnym na kanwie pewnego rozdźwięku w adekwatności regulacji prawnej do realnych wyzwań stojących przed menedżerami i ich mocodawcami. Dotychczas obowiązująca koncepcja domniemania absolutnej kompetencji zarządu spółki, której towarzyszy domniemanie absolutnej odpowiedzialności menedżera za staranne wykonywanie pełni kompetencji z uwzględnieniem zawodowego charakteru, może nie przystawać do realiów i wyzwań zarządzania w Polsce. Niedoreprezentowana w tej koncepcji jest waga relacji współzależności pomiędzy menedżerem a udziałowcami oraz waga obowiązku sprawowania nadzoru właścicielskiego. Pomijane są efekty zewnętrzne powodowane przez praktykę wymiaru sprawiedliwości, który ma naturalną trudność w różnicowaniu szkody od straty wynikłej z ryzyka gospodarczego. Podobnie dzieje się z efektami zewnętrznymi praktyki sterowania zarządem z "tylnego siedzenia" przez członka organu nadzoru lub udziałowca. Zaistniały stan może wprowadzać zagrożenie ewolucji systemu w kierunku absolutnej losowości lub fikcji odpowiedzialności menedżerów za ich działania, ze stratą dla działania różnych rynków, w szczególności ubezpieczeń, usług menedżerskich, doradztwa profesjonalnego. Globalnie może to być strata mierzona wartością niezaspokojonych finansowych i niefinansowych zobowiązań w gospodarce oraz skalą utraconych szans. Powyższe wymaga pogłębionych analiz z dziedziny zarządzania, w ramach których mogłyby być wypracowywane wytyczne dla kształtowania prawa prywatnego gospodarczego oraz prawa karnego gospodarczego. W tym zakresie artykuł jest pracą o charakterze przyczynkowym. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
185--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Australian Securities and Investments Commission, Your company and the law, www.asic.gov.au
 • Balakrishan N., Render B., Stair R. M. Jr., Managerial Decision Modeling with SpreadSheets, Pearson Education International, Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River 2007.
 • Bazerman M. H., Moore D. A., Judgment in managerial Decision Making, 8 ed., Wiley, Hoboken 2013.
 • Błaszczak P., Odpowiedzialność odszkodowawcza menedżerów spółek a przekroczenie tzw. dopuszczalnego ryzyka gospodarczego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2009, nr 11, s. 37.
 • Cameron K., Organizational Effectiveness: Its Demise and Re-Emergence through Positive Organizational Scholarship, w: Great Minds in Management, eds. K. G. Smith, M. A. Hitt, Oxford University Press, New York 2005.
 • Chugh D., Social and Managerial Implications of Implicit Social Cognition: Why Milliseconds Matter, "Social Justice Research" 2004, vol. 17, no. 2.
 • Domagalski M., Wywiad z prof. Stanisławem Sołtysińskim, Za jakie błędy odpowiada prezes, "Rzeczpospolita" z 11.10.2011.
 • Domagalski M., Wywiad z prof. Stanisławem Sołtysińskim, Jeszcze o błędach prezesa społki, "Rzeczpospolita" z 13.10.2011.
 • Duży J., Wina sprawcy przestępstwa działania na szkodę spółek kapitałowych, "Prokuratura i Prawo" 2001, nr 12.
 • Giezek J., Kaczmarek T., Przeciwko ustawowej regulacji kryteriów obiektywnego przypisania skutku, "Państwo i Prawo" 2013, nr 5, s. 79-91.
 • Gmyz C., Krauze nie odpowie za sprawę King & King, "Rzeczpospolita" z 21.07.2011.
 • Greenwald A. G., McGhee D. E., Schwartz J. L. K., Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test, "Journal of Personality and Social Psychology" 1998, 74 (6).
 • Hall R. H., Effectiveness Theory and Organizational Effectiveness, "Journal of Applied Behavioral Science" 1980, 10, s. 536-545 za: S. L. McShane, M. A. von Glinow, Organizational Behaviour [essentials], McGraw-Hill, New York 2009, s. 5.
 • Jastrzębski J., W sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013, nr 7, s. 15.
 • Johns G., Organizational Behaviour - Understanding and Managing Life at Work, HarperCollins Publishers, New York 1996.
 • McShane S. L., Glinow M. A. von, Organizational Behaviour [essentials], McGraw- -Hill, New York 2009.
 • Mintzberg H., The manager's job: Folklore and fact, "Harvard Business Reviev" 1975.
 • Morawska S., Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Okolski J., Modrzejewski J., Gasiński Ł., Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych - miernik staranności, w: Księga pamiątkowa Profesora Stanisława Sołtysińskiego, red. A. Nowicka, Poznań 2005.
 • Opalski A., Oplustil K., Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013, nr 3, s. 11.
 • Oplustil K., Jeszcze w sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013, nr 12, s. 26.
 • Radwan A., Między nieudolnością a bezprawnością, Analizy i opinie, "Rzeczpospolita" z 29.08.2012, s. C7.
 • Robbins S. P., Judge T. A., Organizational Behavior, 15 ed., Pearson, New Jersey, 2013.
 • Romanowska M., Odporność przedsiębiorstwa na kryzys, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2012, nr 118.
 • Siemiątkowski T., Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, Warszawa 2007.
 • Sołtysiński S., Jeszcze o błędach prezesa spółki, "Rzeczpospolita" z 13.10.2011, s. C5.
 • Tokarczyk D., Koncepcja obiektywnego przypisania skutku (uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego), "Państwo i Prawo" 2015, nr 4.
 • Tokarczyk D., Koncepcja obiektywnego przypisania skutku, "Państwo i Prawo" 2015, nr 4.
 • Tokarczyk D., Spory wokół teorii obiektywnego przypisania w świetle propozycji nowelizacji kodeksu karnego, "Państwo i Prawo" 2013, nr 10, s. 102-111.
 • Tyszka T., Decyzje - perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Zawłocki R., Czura-Kalinowska D., Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki, C. H. Beck, Warszawa 2014.
 • Zientara A., Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Wolters Kluwer S. A. 2010.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2012 r., sygn. II KK 193/11, publ. OSNKW 2012, nr 9, poz. 89.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2006 r., sygn. V CSK 128/05.
 • Rocznik Statystyczny Pracy 2012 r., GUS, Warszawa 2014.
 • Statystyki policyjne, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko- 17/63915, Naduzycie-zaufania-art-296.html
 • Uzasadnienie Rządowego projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, Druk sejmowy 2824 z 9.10.2014.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2013 r., "Informacje i opracowania statystyczne", GUS, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.