PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 41 Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich | 43--61
Tytuł artykułu

Wpływ konfliktu typu NIMBY na wiejską społeczność lokalną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The NIMBY Syndrome Consequences at Local Scale
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związany z tym napływ środków finansowych w różnych formach przyczynił się do wzmożenia ruchu inwestycyjnego na obszarach wiejskich. Plany lokalizacji różnego typu inwestycji spotykały się ze sprzeciwem społeczności lokalnych - na dużą skalę ujawnił się syndrom NIMBY. Przedmiotem analiz w artykule jest dziewięć przypadków konfliktów lokalizacyjnych na obszarach wiejskich, które zaistniały w związku z syndromem NIMBY. Celem badań była ocena konsekwencji, jakie dla społeczności lokalnych miało ujawnienie się postaw typu NIMBY. Źródłami danych były wywiady pogłębione z aktorami konfliktów, dokumentacja udostępniana przez urzędy gmin, materiały publikowane przez liderów protestów i inne. W efekcie badań powstał schemat ilustrujący wpływ konfliktu o charakterze NIMBY na społeczność lokalną.(abstrakt oryginalny)
EN
The EU funds were an important factor for intensification of investment processes. The plans of new developments have commonly been opposed by local people. The subject of study comprises nine cases of NIMBY conflicts related to controversial investments' sitting, which took place in rural areas. The goal of the study is assessment of consequences resulting from NIMBY syndrome occurrence in the analyzed local societies. The main method of data gathering were in-depth interviews conducted with protest leaders, village leaders, municipalities' authorities and others, documents and other materials published by the conflict actors. The research shows how the planned sitting of controversial investment has become a catalyst of social participation and how the social participation influenced the investment sitting process. A scheme illustrating impact of NIMBY conflict on local society was created.(original abstract)
Rocznik
Strony
43--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
Bibliografia
 • Coser L., 2009, Funkcje konfliktu społecznego, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • Dear M., 1992, Understanding and Overcoming the NIMBY Syndrome, Journal of the American Planning Association, 58, 3 s. 288-300.
 • Dekker K., 2007, Social Capital, Neighbourhood Attachment and Participation in Distressed Urban Areas. A Case Study in The Hague and Utrecht, the Netherlands, Housing Studies, 22, 3, s.355-379.
 • Dmochowska-Dudek K., 2008, Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi, [w:] A. Rochmińska (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Space-Society-Economy, 8, s. 189-196.
 • Dmochowska-Dudek K., 2010, Konflikty społeczne wokół inwestycji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 51-68.
 • Dmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych - teoretyczny zarys problemu, Space, Society, Economy, 10, s. 29-56.
 • Dutkowski M., 1996a, Konflikty środowiskowe w ujęciu wielodyscyplinarnym, [w:] R. Domański (red.), Nowa generacja w badaniach przestrzennych, Biuletyn KPZK PAN, 174, s. 29-47.
 • Dutkowski M., 1996b, Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Herbst J., 2008, O kategorii "responsywności" władzy i o pewnym warunku responsywności władzy w Polsce, Zarządzanie Publiczne, 4 (6), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 91-106.
 • van den Hove S., 2006, Between consensus and compromise: acknowledging the negotiation dimension in participatory approaches, Land Use Policy, 23, s. 10-17.
 • Kalisiak-Mędelska M., 2011, Partycypacja społeczna - przymus czy rzeczywista potrzeba?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 241, s. 262-276.
 • Kołodziejski J., 1982, Geneza, funkcjonowanie oraz ocena sytuacji konfliktowych w gospodarce przestrzennej Polski, [w:] A. Kukliński (red.), Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski, Biuletyn KPZK PAN, 123, s. 134-148.
 • Kołodziejski J., 1988, Identyfikacja i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych występujących między środowiskiem przyrodniczym a zagospodarowaniem przestrzennym, Zeszyt 1, CPBP, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 122-151.
 • Lidskog R., 1997, From Conflict to Communication? Public Participation and Critical Communication as a Solution to Siting Conflict in Planning for Hazardous Waste, Planning Practice and Research, 12, 3, s. 239-249.
 • Matczak P., 1996, Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY, [w:] R. Cichocki (red.), Podmiotowość społeczności lokalnych, pobrano: 25.08.2014, http://www.staff.amu.edu.pl.
 • Matczak P., 2000, Protest lokalny w Polsce, Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny, LXII, 3, s. 151-160.
 • Matczak P., 2004, Lokalne protesty na tle ochrony środowiska, [w:] P. Buczkowski, P. Matczak (red.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 59-65.
 • Michałowska E., 2008a, Syndrom NIMBY jako przykład samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym, Studia Regionalne i Lokalne, 31, 1, s. 60-80.
 • Michałowska E., 2008b, Wiejskie społeczności lokalne wobec konfliktów typu NIMBY, Wieś i Rolnictwo, 1, 138, s. 140-155.
 • Mucha J., 2014, Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym. Kilka uwag wprowadzających [w:] M. Plucińska (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 11-20.
 • Nowak M., 2004, Protesty lokalizacyjne jako egzemplifikacja zmiany systemowej połowy lat dziewięćdziesiątych, [w:] P. Buczkowski, P. Matczak (red.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 67-79.
 • Patel M., Kok K., Rothman D., 2007, Participatory scenario construction in land use analysis: Aninsight into the experiences created by stakeholder involvement in the Northern Mediterranean, Land Use Policy, 24, s. 546-561.
 • Renn O., 2006, Participatory processes for designing environmental policy, Land Use Policy 23, s. 34-43.
 • Sevenant M., Antrop M., 2010, Transdisciplinary landscape planning: Does the public have aspirations? Experiences from a case study in Ghent (Flanders, Belgium), Land Use Policy, 27, s. 373-386.
 • Siemiński W., 2007, Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym - przegląd literatury, Człowiek i Środowisko, 31 (1-2), s. 37-59.
 • Simmel G., 2006, Socjologia, PWN, Warszawa (wydanie oryginalne 1908).
 • Skrzypiec r., 2011, Konflikt lokalny motorem partycypacji społecznej i skutkiem zmiany - analiza wybranych przypadków: Oświęcim, Bieruń, Las i Kobiór [w:] B. Lewenstein, J. Schindler i R. Skrzypiec (red.), Partycypacja obywatelska i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, WUW, Warszawa, s. 126-142.
 • White S., 2001, Public participation and organizational change in Wisconsin land use management, Land Use Policy, 18, s. 341-350.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.