PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 7 | nr 20 Konflikt na Ukrainie - reaktywacja geopolityki? | 159--175
Tytuł artykułu

Biznes cyfrowy - wyzwania wobec strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Digital Business - Challenges Towards the Internationalization Strategy of Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, z którymi wiążą się nowe wyzwania wobec strategii internacjonalizacji w warunkach digitalizacji gospodarki.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem zaprezentowanym w publikacji są zmiany w podejściu do strategii internacjonalizacji wynikające z poszerzenia przestrzeni rynkowej o przestrzeń wirtualną. W opracowaniu zastosowano analizę tekstów źródłowych i metodę opisową.

PROCES WYWODU: Wyzwania wobec strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa poszukiwane są w trzech płaszczyznach. Pierwsza to przestrzeń, w której prowadzona jest działalność, druga to specyfika produktu cyfrowego, a trzecia to rynek produktów cyfrowych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wysoka trwałość produktów cyfrowych, łatwość kopiowania i szybko spadające ceny produktów cyfrowych sprawiają, że jednym z ważniejszych źródeł przewag konkurencyjnych są innowacje i regulacje zwłaszcza w odniesieniu do ochrony praw intelektualnych. Kluczem do sukcesu w tym zakresie, łączącym się z poszerzeniem przestrzeni rynkowej, są platformy internetowe.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Nowy przestrzenny wymiar gospodarki - wirtualny, sprawia, że w odróżnieniu od gospodarki tradycyjnej procesy internacjonalizacji mogą być inicjowane przez klienta, a nowym obszarem badawczym jawią się zakres i metody geoblokowania. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is identification of the fields which new challenges towards strategy of internationalization are connected in digital economy.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic problem of this publication is changes in the approach to the strategy of internationalization resulting from the expansion of the market space with virtual space.The study used the analysis of source texts and descriptive method.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists of three fields. The first is the context of area in which the activity is conducted. The second is the specifications of the digital product. Finally, the article will look at the digital market.

RESEARCH RESULTS: The high durability of digital products, ease in copying and quickly decreasing prices make innovations and regulations, especially regarding, the security of intellectual property, one of the most important sources of competitive advantage. The key to success in this field and to broadening the market area is platforms.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: A new aspect of the economy, namely virtual, means that opposition to the traditional economy, the processes of internationalization can be initiated by the customer and the range and methods of geoblocking seem to be the new, research area. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Strony
159--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Accentures. (2016). Accenture Technology Vision 2016. People First: The Primacy of People in a Digital Age. Pozyskano z: https://www.accenture.com/t20160314T114937__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Omobono/TechnologyVision/pdf/Technology-Trends-Technology-Vision-2016.PDF
 • Anderson, Ch. (2016). The Long Tail. Pozyskano z: http://www.longtail.com/about.html
 • Anderson, Ch. (2011). Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Bradley i in., (2015). Digital Vortex: How Digital Disruption is Redefining Industries. Global Center for Digital Business Transformation, 6-7. Pozyskano z http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/digital-vortex-report.pdf
 • Chaffey, D. (2016). Digital business i e-commerce management. Strategia - Realizacja - Praktyka. Warszawa: PWN.
 • D'Aveni, A., Dagnino, B.G. i Smith, G.K. (2010). The Age of Temporary Advantage, Strategic Management Journal, No. 31, 1371-1385.
 • Doz, Y.L. i Hamel, G. (2006). Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści przez współpracę. Gliwice: Helion.
 • Duczkowska-Małysz, K. (2013). Klient jako determinanta zmian strategicznych. W: M. Duczkowska-Piasecka (red.), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne. Warszawa: Difin, 163-193.
 • Gawer, A. i Cusumano, M.A. (2014). Platforms and Innovation. W: M. Dogson, D.M. Gann i N. Phillips (red.), The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford: Oxford University Press, 649-656.
 • Hamel, G. i Prahald, C.K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: Business Press.
 • Kennedy, J.V. (2014). Why Geoblocking Can Increase Consumer Welfare and Improve Income Equality. The Information Technology & Innovation Foundation. Pozyskano z http://www2.itif.org/2014-geoblocking-increase-consumer-welfare.pdf
 • Merk, C., Silver, J. i Torrisi, F.D. (2014). Rebalancing your sourcing strategy. McKinsey&Company. Pozyskano z: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/rebalancing-your-sourcing-strategy
 • Mulligan, M. (2014). The Death of the Long Tail. MIDiA Insights & Decisions in Action. Pozyskano z: http://www.promus.dk/files/MIDiA_Consulting_-_The_Death_of_the_Long_Tail.pdf
 • European Commission. (2016). Mystery shopping survey on territorial restrictions and geo-blocking in the European Digital Single Market, GfK Belgium PS, B-1049 Brussels. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking_final_report_2016_en.pdf
 • Pakulska, T. i Poniatowska-Jaksch, M. (2016). Dekompozycja globalnego łańcucha wartości jako narzędzie realizacji strategii. W: M. Poniatowska-Jaksch (red.), Narzędzia w zarzadzaniu przedsiębiorstwem. W kierunku nowego myślenia strategicznego. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH, 217-252.
 • Pakulska, T. i Poniatowska-Jaksch, M. (w druku). Geobiznes. Kwartalniki Nauk o Przedsiębiorstwie, 3.
 • Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - wymiar globalny, europejski i krajowy. W: W. Paprocki i J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, 11-38.
 • Rayna, T. (2008). Understanding the Challenges of the Digital Economy: The Nature of Digital Goods. Communications & Strategies, 71, 13-36.
 • Sako, M. (2003). Modularity and Outsourcing. The Nature of Co-evolution of Product Architecture and Organization Architecture in the Global Automotive Industry. W: A. Prencipe, A. Davies i M. Hobday (red.), The Business of Systems. Oxford: Oxford University Press, 229-253.
 • Staniszewski, A. (2014). Sukces czy porażka? Ocena efektywności fuzji i przejęć. W: J. Korpus (red.), Fuzje i przejęcia: kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 224-251.
 • Wieczerzycki, M. (2015). Produkt cyfrowy w świetle jakościowej teorii informacji i koncepcji hylemorfizmu. Gospodarka Narodowa, 1(275), 129-146.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.