PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3(15) CSR i rozwój zrównoważony | 5--11
Tytuł artykułu

"Zielone" miejsca pracy jako efekt dążeń do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"Green" Jobs as a Result of Efforts Towards the Sustainable Socio-economic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule została przedstawiona koncepcja "zielonych" miejsc pracy. Są to szczególnie wartościowe miejsca pracy, które przenoszą na grunt praktyki gospodarczej teoretyczne założenia idei zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Wpływają tym samym na przekształcanie brązowej gospodarki (obecny sposób gospodarowania) w zieloną gospodarkę (sposób gospodarowania cechujący się synergią aspektów społecznych, środowiskowych i gospodarczych). Dążenie do takiego stanu stanowi obecnie priorytet licznych państw, czy też wspólnot międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzenia analizy literatury przedmiotu w artykule została określona rola "zielonych" miejsc pracy w budowaniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto na podstawie dotychczasowych badań zielonej gospodarki w Polsce i na świecie (w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz USA) zostały wytypowane sektory gospodarki, w których można na obecnym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego spodziewać się tworzenia "zielonych" miejsc pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the concept of "green" jobs. These are especially valuable jobs that transfer to the business practice the theoretical assumptions of sustainable socio-economic development. Thereby they affect transforming the brown economy (the current land-use) into a green economy (management method characterized by the synergy of social, environmental and economic aspects). The pursuit of such a state is a priority of many countries as well as the international community, including the European Union. As an result of an analysis of the subject literature, the author defines the role of "green" jobs in creating sustainable socio-economic development. Moreover, based on previous studies of the green economy in Poland and in the world, (in particular in the Member States of the European Union and the United States), were identified sectors of the economy in which you can at the present stage of socio-economic development expect creating "green" jobs. (original abstract)
Rocznik
Strony
5--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łodzki
Bibliografia
 • 1. Andersen E.S., (2011) Joseph A. Schumpeter: a theory of social and economic evolution, Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • 2. Brandon P.S., Lombardi P., (2010) Evaluating sustainable development in the built environment, Oxford: John Wiley & Sons.
 • 3. Carley M., Paulus S., (2012) Sustainable development and the need for strategic responses [w:] Bass S., Dalal-Clayton B., (red.) Sustainable development strategies: a resource book, New York: Routledge.
 • 4. Fiedor B., (2010) Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, "Ekonomista", nr 4.
 • 5. Gawor L., (2006), Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju" tom 1, nr 2.
 • 6. Gülen G., (2011) Defining, Measuring and Predicting Green Jobs, Copenhagen: Copenhagen Consensus Center.
 • 7. http://ec.europa.eu [15.04.2016].
 • 8. http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_inne.klas_pkd2007 [18. 04.2016].
 • 9. http://www.bls.gov/ [11.04.2016].
 • 10. http://www.ilo.org [14.04.2016].
 • 11. http://www.unep.org/ [11.04.2016].
 • 12. Jabłonko O., (2014) Praca zawodowa jako wartość uniwersalna w życiu człowieka, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", tom 29.
 • 13. Kamieniecki K., (red.), (2003) ABC "zielonego" miejsca pracy, Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
 • 14. Komisja Europejska, (2010) EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUri- Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF [10.04.2016].
 • 15. Kozar Ł., (2015a) "Zielone" miejsca pracy jako inicjatywa wspierająca zrównoważony rozwój na przykładzie zatrudnienia w sektorze energetyki odnawialnej [w:] Jemczura T., Kretek H.A., (red.), Zrównoważony rozwój. Debiut Naukowy 2014, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 • 16. Kozar Ł., (2015b) Analiza ekonometryczna czynników wpływających na liczbę "zielonych" pracowników w sektorze energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej [w:] Gołębiewska B., (red.), Wyzwania współczesnej gospodarki - aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 17. OECD, (2011) Towards Green Growth, OECD Publishing, http://www.oecd-ilibrary.org [11.04.2016].
 • 18. Renner M., Sweeney S., Kubit J., (2008) Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, Nairobi: UNEP.
 • 19. Rogalińska K., Rogaliński T., (2012) Biały i zielony sektor w województwie małopolskim. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kielce: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach.
 • 20. Ryszawska B., (2013) Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 21. Schneider F., Kallis G., Martinez-Alier J., (2010) Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue, Journal of cleaner production, tom 18, nr 6.
 • 22. Skowroński A., (2006) Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego rozwoju cywilizacyjnego, "Problemy Ekorozwoju", tom 1, nr 2.
 • 23. Stoevska V., Hunter D., (2012) Proposals for the statistical definition and measurement of green jobs, Genewa: International Labour Office.
 • 24. Tabellini G., (2010) Culture and institutions: economic development in the regions of Europe, "Journal of the European Economic Association", tom 8, nr 4.
 • 25. The Danish 92 Group, (2012) Building an Equitable Green Economy, http://www.92grp.dk/ [11.04.2016].
 • 26. Trzepacz P., (2012) Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównoważonego [w:] Trzepacz P., (red.), Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • 27. Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, M.P. 2012 poz. 882.
 • 28. Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, M.P. 2013 poz. 121.
 • 29. WUP w Łodzi, (2015) Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej i srebrnej gospodarki, Łódź: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.