PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 285 | 218--227
Tytuł artykułu

Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development Of Non-Financial Reporting And The Possibility Of Its Verification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie stanowi analizę tendencji zmian w sprawozdawczości niefinansowej w aspekcie możliwości poddania jej zewnętrznej weryfikacji. Przedstawione wnioski z analizy zmian oczekiwań informacyjnych interesariuszy jednostki, a także z analizy podążających za nimi zmian regulacji prawnych dotyczących obowiązków sprawozdawczych ukazały rosnące znaczenie informacji niefinansowej wraz z jednoczesną potrzebą jej uwierzytelniania. Wnioskowanie dedukcyjne umożliwiło sformułowanie kierunków zmian w weryfikowaniu publikowanej przez jednostkę informacji niefinansowej z perspektywy dalszego rozwoju sprawozdawczości niefinansowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The study analyzes the trends in non-financial reporting capabilities in terms of its external verification. The conclusions from the analysis of changes in of information expectations of stakeholders, as well as an analysis of changes in legislation relating to the reporting obligations showed the growing importance of non-financial information, and thus the need for its verification. The deductive reasoning allowed to formulate trends of the external audit changes from the perspective of further development of non-financial reporting.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
218--227
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy - Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 330 z 15.11.2014).
 • Eccles R.G., Krzus M.P., Ribot S. (2015), The Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, Motives, and Materiality, Wiley, New Jersey.
 • Eccles R.G., Krzus M.P., Watson L.A. (2012), Integrated Reporting Requires Integrated Assurance [w:] J. Oringel (red.), Effective Auditing for Corporates: Key Developments in Practice and Procedures, Bloomsbury Information Limited, London, s. 161-177.
 • Edgley C., Jones M.J., Atkins J. (2015), The adoption of the materiality concept in social and environmental reporting assurance: A field study approach, "The British Accounting Review", Vol. 47, Issue 1, s. 1-15.
 • The External Assurance of Sustainability Reporting (2013), GRI, [www 1].
 • Gazdar K. (2007), Reporting nonfinancials, John Wiley & Sons, London.
 • Grabowski M., Zając A. (2009), Dane, informacje, wiedza - próba definicji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 99-116.
 • Integrated Auditing - Practice Guide (2012), The Institute of Internal Auditors, July 2012, [www 2].
 • IRR. Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century (2011), IIRC, [www 3].
 • Integrated Reporting - The Future of Corporate Reporting (2012), Pricewaterhouse- Coopers AG [www 4].
 • Kostrzewa M. (2014), Stan raportowania danych ESG na podstawie wyników III edycji projektu [w:] R. Sroka (red.), Raportowanie danych niefinansowych ESG a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa.
 • The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting (2013), KPMG, December 2013, [www 5].
 • Krasodomska J. (2010), Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 45-57.
 • Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 232.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), Ujawnienia o CSR na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie [w:] M. Remlein (red.), Rachunkowość Warta Poznania - teoria, praktyka, polityka rachunkowości, SKwP, Poznań, s. 145-155.
 • Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • O'Dwyer B., Owen D. (2005), Assurance Statement Practice in Environmental, Social and Sustainability Reporting: A Critical Evaluation, "The British Accounting Review", Vol. 37, Issue 2, s. 205-229.
 • Raportowanie danych pozafinansowych (2013), Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki, czerwiec 2013, [www 6].
 • Samelak, J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Słownik języka polskiego (1993), M. Szymczak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r., poz. 330, 613; z 2014 r. poz. 768, 1100 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r., nr 77, poz. 649; z 2010 r., nr 182, poz. 1228; z 2012 r., poz. 1166; z 2013 r., poz. 1036; z 2014 r., poz. 768.
 • Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju -The GRI Sustainability Reporting Guidelines - Reporting Principles and Standard Disclosures G4 (2013), Global Reporting Initiative, Amsterdam [www 7].
 • Zyznarska-Dworczak B. (2015a), Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości, SOEP, vol. 3, nr 1, s. 191-204.
 • Zyznarska-Dworczak B. (2015b), Rewizja finansowa wobec zmian w raportowaniu osiągnięć przedsiębiorstw [w:] M. Remlein (red.), Rachunkowość Warta Poznania - teoria, praktyka, polityka rachunkowości, SKwP, Poznań, s. 251-258.
 • [www 1] https://www.globalreporting.org (dostęp: 22.08.2015).
 • [www 2] https://www.iia.org.uk (dostęp: 2.08.2015).
 • [www 3] http:// www.theiirc.org (dostęp: 27.08.2015).
 • [www 4] http://www.pwc.de (dostęp: 25.08.2015).
 • [www 5] http://www.kpmg.com (dostęp: 21.07.2015).
 • [www 6] http://www.mg.gov.pl/(dostęp: 23.08.2015).
 • [www 7] https://www.globalreporting.org (dostęp 22.08.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.