PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3(15) CSR i rozwój zrównoważony | 38--45
Tytuł artykułu

"Crowdfunding" - nowy element tworzącej się gospodarki społecznościowej : wyzwania prawne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"Crowdfunding" - a New Element in the Process of Creating the Model of Sharing Economy : Legal Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys finansowy z 2008 roku kompletnie odmienił globalną rzeczywistość i świat już nie jest taki sam, jak wcześniej. Gospodarki państw rozwiniętych w dalszym ciągu odczuwają negatywne skutki ekonomiczne, a zaufanie obywateli do instytucji finansowych drastycznie zmalało. W związku z takim stanem rzeczy, pojawiają się motywy do stworzenia nowego modelu ekonomicznego, w którym jednostki mogłyby się dzielić swoimi zasobami, bez uczestnictwa mniej efektywnych instytucji państwowych, ani postrzeganych jako zachłanne instytucji finansowych. Jednym z głównych elementów tego modelu jest crowdfunding, którego prawna pozycja - jako zjawiska stosunkowo młodego - nie jest w świetle obecnie obowiązujących przepisów jasna. Mając powyższe na uwadze, Autor w swoim artykule postanowił podjąć tę problematykę, biorąc za przedmiot analizy regulacje polskie, wspólnotowe oraz amerykańskie. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial crisis of 2008 has completely changed the global reality and the world has become no longer the same as before. The markets of developed countries continue to experience the negative economic consequences. Also the citizens confidence in financially institutions has drastically decreased. As a result of that, we can notice appearing incentives to create a new economic model, in which individuals could share their resources without participation of less effective state institutions, nor the perceived as greedy - financial institutions. One of the main element of this model is crowdfunding, whose legal position - as of a relatively young phenomenon - from the legal point of view is not clear. With this in mind, the author in his article decided to intellectualize these issues, taking as the object of analysis the Polish legal regulations, as well as those effectual upon the European Union and the U.S. legal systems. (original abstract)
Rocznik
Strony
38--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A., (2014) Crowdfunding: Tapping the Right Crowd, "Journal of Business Venturing" 29(5) 585-609.
 • 2. Burkett E., (2011) A Crowdfunding Exemption? Online Investment Crowdfunding and U.S. Securities Regulation, "13 Tenn. J. Bus." L. 63.
 • 3. Bystrov V., Galuszka P., (2013) Development of Crowdfunding in Poland from the Perspectives of Law and Economics [w:] Beldowski J., Metelska-Szaniawska K., Visscher L., (red.), "Third Polish Yearbook of Law and Economics", Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
 • 4. Crowdfunding Raport, (2014) Wardyński i wspólnicy, http://www.wardynski.com.pl/publikacje/artykuly/art,389,raport-crowdfunding.html [02.05.2016].
 • 5. Czachórski W., (2003) Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa: LexisNexis.
 • 6. Frańczuk M., (2014) Crowdfunding - finansowanie społecznościowe. Zarys instytucji w świetle polskich regulacji prawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6(930).
 • 7. http://karolkrol.innpoland.pl/119051,gospodarka-spolecznosciowa-czyli-co [25.04.2016].
 • 8. http://microlex.pl/sytuacja-prawna-operatorow-platform-internetowych-mechanizmie-crowdfundingu/ [29.04.2016].
 • 9. http://polakpotrafi.pl/ [26.04.2016].
 • 10. http://positivists.org/blog/archives/5959 [25.04.2016].
 • 11. http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/817516,uber-nowa-konkurencja-dla-taksowkarzy-aplikacja-budzi-kontrowersje.html [25.04.2016].
 • 12. http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl/ [03.05.2016].
 • 13. http://www.biznes.newseria.pl/news/ernst_young_39_proc,p995683660 [02.05.2016].
 • 14. http://www.sec.gov/comments/s7-07-12/s70712-192.pdf [30.04.2016].
 • 15. http://www.taisho.pl/crowdfunding-w-polsce-i-na-swiecie-w--2014-roku [28.04.2016].
 • 16. https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=hello [26.04.2016].
 • 17. https://www.trulioo.com/blog/2016/02/09/what-does-the-future-hold-for-crowdfunding [07.05.2016].
 • 18. Król K., (2013) Crowdfunding od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Warszawa: Crowdfunding.pl.
 • 19. Projekt regulacji crowdfundingu inwestycyjnego, (2015) Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji, http://www.koalicjadlainnowacji.pl/static/media/publications/KPI_projekt_regulacji_crowdfundingu_inwestycyjnego_2015.pdf [04.04.2016].
 • 20. US Securities and Exchange Comission (2012), Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act, http://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml [05.05.2016].
 • 21. Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, (Dz. U. z 2014 r. poz. 498).
 • 22. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny, (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
 • 23. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).
 • 24. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).
 • 25. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 ze zm.).
 • 26. Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej, (2014) Komunikat Komisji z dnia 27 marca 2014 roku do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/PL/1-2014-172-PL-F1-1.Pdf [02.05.2016].
 • 27. Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej, (2016) Stanowisko rządu RP do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, https://mac.gov.pl/files/projekt_stanowiska_rza_du_komunikat_ke_o_crowdfundingu_mac_z.pdf [03.05.2016].
 • 28. Wiśniewski T., (2013) Komentarz [w:] Bieniek G., i in., Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa: LexisNexis.
 • 29. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 roku, sygn. akt: III CK 537/2002, niepubl.
 • 30. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 roku, sygn. akt: III CK 417/2002, niepubl.
 • 31. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórze w Krakowie z 6 lutego 2012 roku, sygn. akt XI W 1497/11/P.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.