PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 69 nr 4 Innowacyjność gospodarki | 49--71
Tytuł artykułu

On the Need to Continue Diagnosing Low Innovation Performance of the Polish Economy

Warianty tytułu
O potrzebie dalszego diagnozowania niskiej innowacyjności polskiej gospodarki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the article is to analyse one of the most well-known reports on the innovation performance of the Polish economy conducted by M. Kleiber. The research tool used in this paper was presented definition of innovation by the author and described innovation models. Selected macro and microeconomic indicators were used to assess the economy innovation performance. During the period of the fourth financial framework (2007-2013 - Barrosso's package) the gap between the innovation performance of the Polish economy and economies of other EU countries increased. Kleiber's report "Wise Poland" provides an exhaustive description of weaknesses of the state, of the system of research and education and the low level of relations with the international economy. The state was de facto absent from areas recognized as crucial in fostering innovative economy. Doubts raised by this diagnosis do not concern the description of the low innovativeness of the economy, but the lack of sufficient explanations of its causes. For this reason and given a failure to address relevant research problems resulting from the presented definition of innovation as well as that the lack of transition from the stage of diagnosis to the implementation phase was not explained, there is the need to continue diagnosing the low innovation performance of the Polish economy.(original abstract)
Celem artykułu jest analiza jednego z najbardziej znanych raportów dotyczących innowacyjności polskiej gospodarki, autorstwa M. Kleibera. Narzędziem badawczym były przedstawiona przez autora artykułu definicja innowacji oraz opisane modele innowacji. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne posłużyły do oceny poziomu innowacyjności gospodarki. W okresie czwartej ramy finansowej (2007-2013 - pakiet Barrosso) zwiększył się dystans Polski wobec UE pod względem innowacyjności. Raport Kleibera "Mądra Polska" w sposób wyczerpujący przedstawia przejawy słabości państwa, słabości systemu badań naukowych i edukacyjnego oraz niski poziom powiązań z gospodarką międzynarodową. Państwo de facto nie istniało w obszarach uznawanych za istotne dla kształtowania innowacyjności gospodarki. Wątpliwości co do tej diagnozy nie dotyczą opisów niskiej innowacyjności gospodarki, lecz braku wystarczających wyjaśnień, jakie są tego przyczyny. Wobec tego oraz niepodejmowania istotnych problemów badawczych wynikających z przedstawionej definicji innowacji, a także nieistnienia wyjaśnienia braku przejścia od fazy diagnozy do fazy realizacji zachodzi potrzeba dalszego diagnozowania niskiego poziomu innowacyjności gospodarki.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Amin A., 1999, An institutionalist perspective on regional economic development, International Journal of Urban and Regional Research, 23, 365-378.
 • Baumol W.J., 2002, The Free-Market Innovation Machine. Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton - Oxford: Princeton University Press.
 • Baumol W.J., Litan R.E., Schramm C.J., 2007, Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, Yale - London: Yale University Press.
 • Bernaert M., Poels G., 2011, The Quest for Know-How, Know-Why, Know-What and Know-Who: Using KAOS for Enterprise Modelling, http://ceur-ws.org/Vol-800/paper-1-1.pdf [access: 20.07. 2014].
 • Breschi S., Malerba F., 1997, Sectoral systems of innovation: technological regimes, Schumpeterian dynamics and spatial boundaries, in: Systems of innovation, ed. C. Edquist, London: F. Pinter.
 • Chesbrough H.W., 2003a, Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston: Harvard Business School Press.
 • Chesbrough H.W., 2003b, The Era of Open Innovation, MIT Sloan Management Review, 44(3), 35-41.
 • Chesbrough H.W., 2006, Open Innovation: Researching a New Paradigm, New York: Oxford University Press.
 • Cooke P., 2001, Regional innovation system, clusters and the knowledge economy, Industrial and Corporate Change, 10, 945-974.
 • Davenport T.H., Prusak L., 1998, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Cambridge, Mass.: Harvard Business School Press.
 • European Commission, 2014, Innovation Union Scoreboard 2014, https://bookshop.europa.eu/en/ innovation-union-scoreboard-2014-pbNBAY14001/?CatalogCategoryID=Gj0KABst5F4AAA EjsZAY4e5L [access: 5.12.2016].
 • European Innovation Scoreboard 2009, Comparative Analysis of Innovation Performance, http:// ec.europa.eu/DocsRoom/documents/1341/attachments/1/translations/en/renditions/pdf [access: 15.02.2015].
 • Fisher M., 1999, The innovation process and Network Activities of Manufacturing Firm, in: Innovation, Networking and Localities, eds. M.M. Fisher, L. Suarez-Villa, M. Steiner, Berlin: Springer.
 • Geodecki T., Gorzela G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., 2012, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, www.fundacja.e-gap.pl/publikacje/21-publikacje/35-kurs-na-innowacje [access: 15.07.2014].
 • GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2015, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/ nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2012-2014,2,13.html [access: 20.04.2016].
 • Hausner J., Innowacyjność, czyli jak przejść od diagnozy do działania, 24.05.2012, http://wyborcza. biz/biznes/1,101562,11791394,Hausner__Innowacyjnosc__czyli_jak_przejsc_od_diagnozy. html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.