PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 69 nr 4 Innowacyjność gospodarki | 87--107
Tytuł artykułu

Public Finance versus Economic Innovation

Warianty tytułu
Finanse publiczne a innowacyjność gospodarki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The following paper is a limited attempt to analyse public finances in regard to their influence on the Polish economy when compared with the European Union between the years 2006- 2013. In EU countries there are significant differences as far as the levels of development and innovation are concerned, together with the level and the sources of financing research and development activities. Distinct progress in innovation, which is the source of change in product quality and costs of product manufacturing, is the prerequisite sustainable growth for the EU, which implies product and whole economy competitiveness. The most significant determinants of innovation are financial resource accessibility and widely understood human potential. Both these factors are undoubtedly places within the scope of public finance. The following analysis does not exhaust the subject matter, but is sufficient to draw conclusions that with reference to the needs of the Polish economy, the direct public spending on research and development is too low. The decrease in public expenditure (GDP share) on education and health care, when compared with other EU countries, does not support the improvement in the quality of human capital. On the other hand, the results of the following study show that the outlays from public levies on these two mentioned above functions are positively correlated with innovation of the economy.(original abstract)
W artykule podjęto próbę analizy finansów publicznych pod kątem ich wpływu na innowacyjność polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej w latach 2006-2013. W państwach UE występują istotne różnice w poziomie rozwoju i innowacyjności gospodarek oraz wysokości i źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej. Tymczasem warunkiem zrównoważonego rozwoju UE jest wyraźny postęp w innowacyjności, która jest źródłem zmian jakości produktów oraz kosztów ich wytwarzania, a zarazem konkurencyjności produktów i całych gospodarek. Wśród determinant innowacyjności istotne, jeśli nie najważniejsze, miejsce zajmują dostępność środków finansowych oraz szeroko rozumiany potencjał ludzki. Oba te uwarunkowania mieszczą się w obszarze wpływów finansów publicznych. Analiza nie wyczerpuje tematu, ale upoważnia do wnioskowania, że w stosunku do potrzeb naszej gospodarki bezpośrednie wydatki publiczne na działalność badawczo-rozwojową są zbyt niskie. Poprawie jakościowej kapitału ludzkiego nie sprzyja również spadek udziału w PKB wydatków publicznych na edukację oraz ciągle porównywalnie niskie z innymi krajami nakłady na zdrowie. Tymczasem - jak wykazało przeprowadzone badanie - nakłady z danin publicznych na te dwie funkcje państwa cechuje silna dodatnia istotność korelacyjna z innowacyjnością gospodarki.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • The WSB University in Poznan
Bibliografia
 • Balcerowicz E., Wziątek-Kubiak A., 2009, Determinanty rozwoju innowacyjności firm w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, Warszawa: CASE.
 • Francik A., Pocztowski A., 1991, Procesy innowacyjne, Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 • Gordecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zalewski J., 2012, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Kozioł K., 2007, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • OECD, 2002, Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Paris: OECD.
 • Piekut M., 2011, Działalność B+R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3(20), 87-95.
 • Poznańska K., 1998, Uwarunkowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • The Global Innovation Index 2014, The Human Factor in Innovation, Cornell University, INSEAD, WIPO, www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf [access: 20.11. 2014].
 • Wołodkiewicz-Donimirski Z., 2011, Innowacyjność polskiej gospodarki na tle międzynarodowym, Studia Biura Analiz Sejmowych, 1(25), 9-34.
 • Ziółkowska W., 2014, Alokacyjna funkcja finansów publicznych a zrównoważony rozwój, in: Rozwój nauki o finansach, eds. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Warszawa: SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.